Različite Teme

Riješenja za propuštanja sabaha?

Da li spavati i propuštati sabah namaz

Predstavljam ovo svojoj braći u nadi da će ovo djelo biti od onih koja su pomenuta u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko otkloni vjerniku jednu od njegovih dunjalučkih nevolja, Allah će otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu…Allah je u pomoći Svome robu, sve dok je on u pomoći svome bratu.” [Hadis bilježi Muslim]. Molim Allaha subhanehu ve te’ala da dadne mojoj braći i meni snage da činimo dobra djela i da se klonimo zla i da nas sačuva na Sudnjem danu, a On je Onaj Koji čuje dove i Koji je kadar sve učiniti.

Spavati i propuštati sabah namaz

Jedan se brat požalio: “Većinu puta ne klanjam sabah-namaz, i veoma rijeko ga klanjam u pravo vrijeme. Obično se probudim kad je sunce već izašlo, ili, kad se probudim, probudim se tako da ne mogu stići da ga klanjam u džematu. Pokušavam da se probudim na vrijeme, ali mi ne ide. Kakvo je rješenje ovog problema?”
– Hvala Allahu. Rješenje ovog problema, kao i drugih, ima dvije strane: teoretsku i praktičnu.
Teoretska strana se može nadalje podijeliti u sljedeće tačke:
1. Musliman mora biti svjestan velike važnosti sabahskog namaza kod Allaha, subhanehu ve te’ala. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko klanja sabah u džematu, kao da je klanjao cijelu noć.” [Hadis bilježe Muslim, str. 454, br. 656; i Tirmizi, 221]

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao: “Nema težeg namaza munaficima od sabaha i jacije, a kad bi znali šta je u njima, dolazili bi da obave ta dva namaza, pa makar pužući.” [Hadis bilježi imam Ahmed u svom “Musnedu”, 2/424; Sahih el-Džami, 133; Muteffekun alejhi].
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko klanja sabah u džematu on je pod Allahovom zaštitom. Ne stavljajte se u situaciju zbog čega će vas Allah obračunavati zbog vaše nemarnosti.” [Hads bilježi Taberani, 7/267; Sahih-ul-Džami, br. 6344]

“Nad vama naizmjenično bdiju meleki dana i meleki noći, a sastaju se na sabahskom i na ikindijskom namazu. Zatim se oni koji su među vama noćili penju (na nebesa), pa ih Allah pita, a On najbolje zna: “U kakvom ste stanju ostavili Moje robove?” Oni odgovaraju: “Ostavili smo ih da klanjaju, a i zatekli smo ih da klanjaju.” [Muteffekun alejhi, Buharija u “el-Fethu”, 2/33] “Najbolji namaz kod Allaha je sabah namaz petkom, u džematu.” [Hadis bilježi Ebu Naim u “el-Hil’jeh”, 7/207, i u Es-Silsilet-us-Sahih, 1566] U jednom vjerodostojnom hadisu stoji: “Ko klanja el-Berdejn ući će u Džennet.” [Hadis bilježi Buharija, El-Feth, 2/52] El-Berdejn su sabahski i ikindijski namaz.
2. Musliman treba da je svjestan o ozbiljnosti propuštanja sabahskog namaza.

Ovo je već objašnjeno u hadisu koji smo već spomenuli: “Nema težeg namaza munaficima od sabaha i jacije…”

U Sahihu se spominje da je Ibn Omer radijallahu anhuma rekao: “Kad ne bismo vidjeli nekoga na sabahskom i jacijskom namazu mislili bi ružno o njemu.” [Hadis bilježi Taberani u el-Mudžam el-Kebir, 12/271.] Imali su loše mišljenje o osobi koju nisu viđali na ovim namazima, jer je njihovo obavljanje pokazatelj nečijeg imana i mjerilo nečije iskrenosti. Druge namaze je lakše obavljati, jer su u vremenu koje je prikladnije za uvjete većine i uklapa se sa vremenom za odlazak na posao i spavanje, ali samo će oni koji su čvrsti i iskreni, za koje se može nadati da su dobri, biti u stanju da klanjaju sabah i jaciju redovno u džematu.

I sljedeći hadis govori o ozbiljnosti propuštanja sabahskog namaza: “Ko klanja sabah u džematu on je pod Allahovom zaštitom. Ne stavljajte se u (takvu) situaciju zbog čega će vas Allah obračunavati zbog vaše nemarnosti, jer ko god se nađe u takvom halu bit će izdvojen i bačen licem u džehennemsku vatru.” [Hadis bilježi Muslim, str.454] Ovo dvoje je dovoljno da osigura da će srce muslimana goriti od brige da on (musliman) osigura da ne propusti sabah. Prva ga stvar motiviše-potiče da se trudi da stekne nagradu za sabah, a druga na njega djeluje kao upozorenje-opomena koja će ga odvratiti od činjenja grijeha uzrokovanog nemarnošću.

Praktična strana rješavanja ovog problema ima nekoliko koraka, kojih se musliman treba pridržavati da bi se navikao da obavlja sabahski namaz redovno u džematu. To su sljedeći koraci:
– Lijegati rano u krevet. U jednom vjerodostojnom hadisu se kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prezirao spavanje prije jacije i razgovor poslije nje. Musliman ne treba da spava prije jacijskog namaza, jer očigledno je da će oni koji spavaju prije njega provesti ostatak noći tako da će se osjećati umorno i teško, tako da će im se činiti kao da su bolesni.

– Musliman također ne smije voditi razgovore poslije jacije, a učenjaci su objasnili, zašto je to pokuđeno: to je zato, jer je to uzrok da ljudi ostaju budni dokasno, što je prijeteće, a što vodi do propuštanja noćnog namaza, ili pravog ili boljeg vremena za sabahski namaz.

Kako kažu komentatori, razgovori koji su pokuđeni su oni u kojima nema čiste koristi. Međutim, ako u njima ima neke koristi, kao što je učenje i sticanje znanja, učenje o pobožnjacima, razgovor sa gostom, provođenje vremena sa svojom ženom i porodicom, razgovor sa putnicima i briga o njima i njihovom prtljagu, ili bilo koji drugi dozvoljen razlog (nužda), onda tu nema smetnje. Ovo se ne odnosi na one razloge zbog kojih mnogi danas ostaju budni dokasno da bi griješili i činili grijehe. Dakle, musliman bi trebao lijegati rano, tako da bude vedar za klanjanje sabaha i trebao bi izbjegavati kasne sate koji će uzrokovati da bude previše umoran da bi ustao i klanjao sabah u džematu.

– Činjenica je da se ljudi razlikuju po potrebi za spavanjem, tako da nije moguće reći da postoji određen broj sati koji treba odspavati, ali bi svako trebao da se pridržava onog broja sati za spavanje koji će mu biti dovoljan da se naspava tako da može ustati vedar da klanja sabahski namaz u džematu. Npr., ako neko zna iz iskustva da će ako legne, uzmimo na primjer, u 11 sati to značiti da neće moći ustati na sabah, onda on, sa stanovišta islama, ne smije spavati poslije 11 sati i sl.

– Utvrditi da li je osoba čista – tj. da li je pod abdestom i da li je proučila zikr prije spavanja. Ovo pomaže ljudima da ustanu na sabah.
– Treba imati iskren nijjet i treba biti odlučan kad se ide na spavanje da će se ustati na sabah. Osoba koja ide na spavanje sa nadom da ga budilnik neće probuditi i da neće doći niko ko će doći da ga probudi, sa ovako lošim nijjetom i neće biti u stanju da ustane da klanja sabah dok god ima ovako lošu namjeru.

– Treba se sjetiti Allaha subhanehu ve te’ala čim se čovjek probudi. Neki se taman probude, ali ponovo zaspe. Međutim, ako se čovjek odmah po buđenju prisjeti Allaha subhanehu ve te’ala, onda on time razveže jednu šejtanovu omču, i to ga onda potakne da ustane. Kad uzme abdest, njegova odlučnost postaje jača, a i šejtan je još više udaljen, a ako ustane i klanja dva rekata, šejtan je pobijeđen, njegova dobra djela prevagnu tako da se čovjek osjeća sretno i energično.

– Tražiti da ti članovi porodice i prijatelji pomognu da klanjaš sabah i da jedni druge podstičete na taj način. Ovo je značajno, i na to se misli u Allahovim subhanehu ve te’ala riječima: “…Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti (takvaluku)…” [Sura El-Maide 2] i “Tako mi vremena, – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” [Sura El-Asr 1-3]

– Musliman treba da podstiče svoju ženu, tako što će je, na primjer, probuditi da klanja sabah, a ona treba da podstiče njega, bez obzira koliko je on umoran ili iscrpljen. Djeca također, trebaju od svog oca tražiti da ih probudi, da bi ustali na vrijeme. Nijedan otac ne smije reći: “Imaju kontrolni (pismeni/ispit), umorni su, jadna dječica. Nek se naspavaju.” Pogrešno je misliti da će se na ovaj način biti dobar i milostiv roditelj, jer istinska roditeljska ljubav je kad otac probudi svoju djecu da bi robovala Allahu subhanehu ve te’ala. Kaže Uzvišeni Allah: “Naredi čeljadi svojoj da obavljaju namaz.” [Sura Ta ha 132]

– Isto kao što bi članovi porodice morali pomoći i podsticati jedni druge na namaz, tako bi to trebala raditi i braća u islamu. Na primjer, studenti koji stanuju u istom stanu ili domu ili u istom komšiluku mogu buditi jedan drugog kucanjem na vrata i tako mu pomagati da robuje Allahu subhanehu ve te’ala.
– Moliti Allaha subhanehu ve te’ala da se probudiš da klanjaš namaz u džematu. Dova je jedan od najvećih izvora snage i uspjeha u svim stvarima.
– Koristiti razna sredstva za buđenje, kao što su budilnici. Njih treba postaviti na najprikladnije mjesto. Neko ih stavi pored glave, i onda, kad počne zvoniti, odmah ga ugase i nastave spavati. Takve osobe trebaju staviti budilnik malo dalje, tako da osjeti da ga on stvarno probudi.

– Isto tako se mogu naručiti buđenja telefonom, i nijedan musliman ne bi smio smatrati takve usluge PTT-a skupim, ako mu je to potrebno, jer je to trošenje na Allahovom subhanehu ve te’ala putu, i buditi se da se pokori Allahovoj subhanehu ve te’ala naredbi se ne može mjeriti sa ovodunjalučkim bogatstvom.
– Baciti vodu u lice onome ko spava. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je blagoslovio čovjeka koji ustane noću na namaz, pa probudi svoju ženu, a ako ona odbije da ustane, da je polije vodom u lice, i blagoslovio je ženu koja ustane neću na namaz, pa probudi svog muža, a ako on odbije da ustane, da ga polije vodom.“ [Hadis bilježi Ahmed u svom “Musnedu”, 2/250, Sahih-ul-Džami’ 3494]

Baciti vodu u nečije lice je jedno od sredstava da se probudi osoba na namaz, koje je šerijatom propisano. Ono je zapravo osvježavajuće i daje energiju. Neki mogu pobjesniti, ako ih neko bude budio na ovaj način i može se desiti da se deru, zaklinju i da prijete, s toga je onome ko budi neophodna mudrost i strpljenje, i potrebno je da zna i to da su pera dignuta od onog ko spava (tj. njegova se djela ne bilježe dok spava) – tako da ne bi trebao da se ljuti ili ponaša loše, i da zbog toga ne odustane od toga da probudi nekoga na namaz.
– Ne spavati sam. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da čovjek spava sam. [Bilježi imam Ahmed u svom “Musnedu”,2/91; Silsilet-ul-Sahiheh, br. 60.] Možda je mudrost ove zabrane u tome da neko ne bi spavao predugo, ako ne bi bilo nikoga ko bi ga probudio.

– Ne spavati na zabitim mjestima, tako da se može pričiniti da tu niko ne spava, kao npr. da neko spava na krovu kuće, a da ne kaže svojoj porodici gdje je, ili npr. da neko spava u zabačenom dijelu kuće ili studentskog doma, tako da bi svi mislili da je već u džamiji i tako neće znati da ga treba probuditi na sabah namaz. Ako neko mora spavati na zabitim mjestima, morao bi reći nekome tako da ga taj može probuditi.

– Živnuti i biti pokretan nakon buđenja iz sna. Mora se smjesta ustati, a ne buditi se postepeno, kao što to neki ljudi rade. Neko se može probuditi i nekoliko puta, pa i svaki put ustane, ali čim njegov prijatelj ode, on se vrati u krevet. Buditi se postepeno obično završava neuspjehom, a jedini način da se spriječi ponovno to da se ponovo zaspi jeste da se smjesta ustane.
– Ne postavljati sat da zvoni prerano. Ako neko zna da ima još podosta vremena do početka namaza, može reći: “Imam još vremena, daj da još malo odspavam…” Svako bi morao znati kako da se ponaša u ovakvoj situaciji i kako da je izbjegne.

– Upaliti svjetlo kad se probudi. Ovim se postiže to da se rastjera pospanost.

– Ne ostajati budnim dokasno, čak iako je to zbog noćnog namaza. Neki ljudi ostaju budni da bi klanjali noćni namaz, a onda zaspu nekoliko minuta prije sabaha i ne mogu se probuditi na namaz. Ovo se često zbiva u ramazanu – ljudi ostaju budni dokasno i malo spavaju prije sabaha tako da propuste namaz. Nesumnjivo je ovo opasna greška, jer je farz namaz preči od nafile namaza. A šta tek reći za one koji ostaju budni dokasna ne da bi klanjali, već da bi činili grijehe (harame), ili u najmanju ruku ono što je dozvoljeno (iako time čine istu grešku)? Šejtan može prikazati nekim daijama privlačnim da ostaju budni dokasno da bi razgovarali o nekim bitnim, tako da oni poslije toga liježu u postelju kasno i propuštaju namaz, imajući tako mnogo više štete nego koristi.

– Ne jesti puno prije odlaska na spavanje. Pun stomak uzrokuje dubok san. Onaj ko mnogo jede postane veoma umoran, tako da mnogo spava gubeći time mnogo. Znači, čovjek mora jesti veoma malo prije spavanja uvečer.

– Upozorenje na pogrešno shvatanje lijeganja poslije klanjanja sabahskih sunneta. Neki su možda čuli za hadis u kome Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada neko od vas klanja dva rekata sabahskog sunneta, neka odlegne malo na desnu stranu.” [Bilježi Tirmizi, br. 420; Sahihul-Džami’, 642, a bilježi ga i Ebu Davud] Također se bilježi da bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što bi klanjao sabahske sunnete, prilegao, pa kad bi ga Bilal radijallahu anhu pozvao na namaz, on bi ustao na namaz. Neki su čuli ove hadise, i hoće su da primjenjuju ovaj potvrđeni sunnet, ali ne razumiju kako da to urade ispravno. Dakle, neko klanja sabahske sunnete, onda legne na svoju desnu stranu, brzo zaspe i spava dok sunce ne izađe. Razlog za ovo je slabo razumijevanje. Svrha ovog lijeganja nije spavanje, a i Bilal radijallahu anhu bi dolazio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kad bi bilo vrijeme za namaz (da mu kaže da je blizu)

Čak štaviše, u sahih hadisu imam Ahmed i Ibn Hibban bilježe da ako bi se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio odmoriti prije sabaha (sabahskog farza), stavio bi svoju glavu na desni dlan, oslanjajući se pri tome na lakat. [Bilježi Ahmed u “Musnedu”, 5/298; Sahuhul-Džami`, br. 4752]. Ovakav način odmaranja sprječava da se zaspi, jer je u ovom slučaju glava na dlanu oslonjenom o lakat i past će ako se nekom drijema, tako da će se ponovo probuditi. Uz to, Bilal radijallahu anhu je bio zadužen da probudi Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem za sabah namaz.

– Klanjati noćni namaz kasno u noći, odmah prije sabaha, tako da se, upravo kad se završi sa klanjanjem vitr-namaza, čuje poziv na sabah namaz, čineći time ibadet neprekidnim. Noćni namaz bi trebalo klanjati u zadnjoj trećini noći – koje je najbolje vrijeme za ovaj namaz – a odmah nakon toga i sabahski namaz, dok je čovjek još budan i energičan.
– Slijediti primjer Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u načinu spavanja. Dakle, trebalo bi se leći na desnu stranu, tako što stavimo desni obraz na desnu ruku. Iz ove pozicije se lakše budi.

Najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i ovo je bolje nego da se spava u bilo kojem drugom položaju iz kojeg će biti teško probuditi se.
– Pomoći sebi time što bi se malo odspavalo po danu, jer će ovo pomoći nekom time što će mu poslije u noći biti potrebno da manje spava.
– Da se ne spava poslije ikindije ili akšama, jer je ovo uzrokom da se kasno zaspi, a ko god zaspi kasno, teže mu se probuditi rano.

– Konačno, iskrena predanost Allahu subhanehu ve te’ala je najbolja stvar koja nekoga podstiče da ustane na namaz, jer Allah subhanehu ve te’ala je Jedini Koji upravlja svim stvarima koje mogu pomoći. Ako je neko istinski iskren, a njegovo srce je ispunjeno predanošću Allahu subhanehu ve te’ala, onda će mu Allah pomoći da ustane dovoljno rano da bi klanjao sabah u džematu, čak iako bi legao da spava samo nekoliko trenutaka prije sabaha.

Ova iskrenost i predanost mogu biti uzrokom da neki veoma entuzijastični ljudi iznađu neobične načine da sebi pomognu da se probude na namaz, što je znak njihovog nastojanja i truda. Jedan od njih će možda namjestiti nekoliko budilnika da ga probude, podešavajući svaki od njih na minutu kasnije od prethodnog, tako da će ga, ako bi isključio onaj prvi, sljedeći buditi nekoliko trenutaka kasnije i tako dalje. Drugi će možda zavezati uže oko zgloba ruke, vežući drugi kraj na prozor tako da uže visi, da kad neko od njegovih drugova prolazi tuda da bi otišao u mesdžid povuče to uže i tako ga probudi na sabah.

Vidite šta se može postići iskrenošću i odlučnošću, Allah subhanehu ve te’ala vas uputio! Gorka istina je da su u ovom vremenu slabost imana i manjak iskrenosti veoma rašireni među ljudima, što vidimo iz malog broja ljudi koji klanjaju sabah namaz u džamijama, uprkos činjenici da mnogo ljudi živi oko tih džamija i mesdžida.
Nesumnjivo ima ljudi koji spavaju tako teško da je to gotovo kao kakva bolest, i od takvih se može prihvatiti opravdanje, jer je to izvan njihove kontrole. Oni koji su u ovakvoj situaciji moraju tražiti pomoć od Allaha subhanehu ve te’ala, i činiti sve što je u njihovoj moći, otići ljekaru, pokušati naći lijek.

Najzad, reći ćemo nešto o veoma poznatoj pojavi: neki ljudi tvrde da postoji hadis koji kaže da onaj ko želi ustati na sabah treba proučiti posljednji dio sure El-Kehf prije spavanja i mora imati namjeru u srcu da će da ustane u određeno vrijeme, a što će uzrokovati da on ustane na vrijeme. Oni tvrde da je ovo isprobana i potvrđena metoda. Naš odgovor na ovo je da ne postoji sličan vjerodostojan hadis, i da stoga nema osnove. Najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.

PROČITAJ JOŠ…. 2.DIO

1 2Sljedeća stranica
Islamski Forum
Back to top button