Različite Teme

Islamski ummet

Mar poleg Allahove vere iščejo drugo?

Islamski ummet (globalna skupnost muslimanov) – resnični islamski ummet, ne le geografski niti ne le zgodovinski pojem – je tista skupnost, ki razume bistvo dolžnosti do Allaha in Njegovih poslancev, bistvo Allahove vere in njen program, in bistvo častne povorke, ki je prenesla ta program in nam ga dostavila. Zato Allah Svojemu poslancu Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, nalaga, naj obznani celotno resnico, naj obznani, da njegov ummet veruje v vsa Božja razodetja, spoštuje vse poslance in pozna resnično naravo Allahove vere, edino, ki jo Allah sprejema od ljudi.

Reci: “Verujemo v Allaha in v to, kar je bilo razodeto nam, in kar je bilo razodeto Abrahamu, Izmaelu, Izaku, Jakobu in asbatom (plemenom) in kar je bilo dano Mojzesu, Jezusu in kar je bilo dano glasnikom vere od njihovega Gospodarja. Med njimi ne delamo nikakršnih razlik in mi smo Mu predani (smo muslimani).” In kdor prevzame drugo vero kot islam, nikoli ne bo sprejeta in na onstranstvu bo eden od pogubljenih. (Kur’an; 3:84-85)

To je islam v vsej svoji širini in v vsem svojem zajemanju Božjih razodetij, v svoji privrženosti vsem poslancem, ki so prinesli razodetja, v svojem monoteizmu Allahove vere, v povzemanju vseh poslanstev in vseh razodetij na en izvor – in verovanje v vse njih, kakor Allah želi od Svojih sužnjev.

Tukaj je pomembno obrniti pozornost na verovanje v Allaha in v to, kar je razodeto temu ummetu (Kur’an), in v to kar je razodeto prejšnjim poslancem za prejšnje ummete, zatem pa tudi na zaključni komentar, ki je v Njegovih besedah:

… in mi smo Mu predani (smo muslimani). (Kur’an; 3:84)

To potrjevanje predanosti in čaščenja izključno Njega ima svoje sporočilo, in sicer da islam pomeni predanost, podrejenost, pokornost, sledenje zapovedim in predpisom, programu in zakonom, kar pride v besedah iz predhodnega verza:

Mar poleg Allahove vere iščejo drugo? Njemu se je že predalo vse, kar je v nebesih in vse, kar je na Zemlji, hote ali nehote, in vse se bo k Njemu vrnilo. (Kur’an; 3:83)

Torej jasno je, da islam oziroma predanost vseh bitij in teles v vesolju, pomeni predanost in podrejenost zapovedim, sledenje sistemu in pokornost zakonom. Od tod prihaja na plano skrb Vzvišenega Allaha, da pojasni pomen islama in njegovo bistvo, da se ne bi v misli nekoga prikradlo mnenje, da je islam le beseda, ki se jo izgovarja z jezikom, ali le potrditev v srcu, a da tega ne spremlja praktično delovanje, poosebljeno v predanosti Allahovemu programu in uresničitvi tega programa v življenju.

To je učinkovito obračanje pozornosti na pomembnost nečesa, pred splošnim, preciznim in odločnim zaključkom:

In kdor prevzame drugo vero kot islam, nikoli ne bo sprejeta in na onstranstvu bo eden od pogubljenih. (Kur’an; 3:85)

Ob teh verzih, ki so popolnoma jasni, se ne more reinterpretirati bistva islama, niti izkriviti pomena, da bi se islam definiral drugače, kot ga je definiral Allah, a to je islam, v katerega veruje celotno vesolje v obliki podrejenosti in predanosti Allahu v skladu s sistemom, ki ga je določil On Vzvišeni.

Islam torej ni le prazno izgovarjanje dveh šehadetov (la ilahe illallah, muhammeden resulullah), a da prvega šehadeta (la ilahe illallah) ne spremlja njegov smisel in njegovo bistvo, to pa je edinstvenost oziroma monoteizem Allaha kot Gospodarja, ki ustvarja in postavlja sisteme ter zakone, zatem pa monoteizem Allaha kot Boga, Kateremu se pokoravamo in Ga častimo, kakor tudi da drugega šehadeta (muhammeden resulullah) ne spremlja njegov smisel in njegovo bistvo, to pa je izvrševanje natančnega življenjskega programa, katerega je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prinesel od Gospodarja vseh svetov, sledenje konkretnega sistema in podrobnih zakonov, s katerimi je poslan, in sprejemanje Knjige, ki jo je prinesel ljudem, za sodnika.

Islamski Forum
Back to top button