Različite Teme

Porodični život Božijeg Poslanika

U Kur’anu se na mnogo mjesta spominje tematika koja se tiče očinstva.

To je vjerovatno jedna od najčešćih tematskih poruka u Kur’anu.

Na više mjesta, Allah dž.š. navodi primjere Svojih poslanika kao divnih očeva.

U četvrtoj suri u Kur’anu (En-Nisa) se spominje kako je čovječanstvo nastalo od prvog poslanika i oca, Adema a.s. i naše majke, h. Have. Nuh a.s. je molio svoga sina da povjeruje u Jednoću Gospodara prije nego ga je nesreća zadesila. Lut a.s. hrabro je štitio svoju djecu od razvrata i iskušenja kojima su bili okruženi u vremenu u kojem su živjeli. Jakub a.s. je teško podnio klopku koju su njegovom sinu Jusufu a.s. postavila njegova starija braća. Tu je i historijska dova Ibrahima a.s. koju je uputio zajedno sa svojim sinom, Ismailom a.s. pri gradnji Kabe. Sama naredba Allaha dž.š. ocu i sinu da zajednički sagrade Kabu ukazuje na važnost uloge oca u islamu. Allah dž.š. je mogao narediti Ibrahimu a.s. da sam sagradi Božiju kuću, ali on je imao malog pomoćnika, Ismaila a.s., od kojeg i sam Poslanik Muhammed s.a.v.s. vodi porijeklo.

Muhammed, s.a.v.s., je odlučno savjetovao svoje sljedbenike: “Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici a ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici” (Tirmizi). Na ovaj način, Poslanik, s.a.v.s. podsjeća svoj ummet kako se treba ponašati prema svojoj porodici i to na način da se ugledamo upravo na njega, Božijeg Poslanika.

Ključ jakog ummeta leži u jedinstvu porodice. Mnogi problemi koji se danas pojavljuju nastaju, u stvari, zbog narušenih odnosa između supružnika, između roditelja i djece i između braće i sestara. Iako su uvijek prisutni i dodatni faktori koji imaju uticaja, upravo bi gore navedeni mogli da budu uzrok lošeg vodstva porodice od strane oca.

Da su sve, ili bar većina porodica izgrađene na čvrstim temeljima, tada bi članovi istih imali bolje odnose sa drugima: susjedima, suradnicima, kolegama ili općenito drugim porodicama u zajednici. Stoga i ne čudi da je Poslanik, s.a.v.s., posebno naglasio važnost vodstva unutar porodice.

Poslanik, s.a.v.s., je i sam kroz svoj porodični život ukazao na važnost jake porodice. Svoju prvu ženu Hatidžu, r.a., je volio mnogo, toliko da je čak godinama nakon njene smrti imao dobre odnose sa njenom porodicom. Poslanikova, s.a.v.s., mlada žena Aiša, r.a., je osjećala njegovu privrženost Hatidži, r.a., iako je ona umrla mnogo godina prije nego što se Aiša, r.a., udala za Poslanika, s.a.v.s.

Poslanik, s.a.v.s., se naravno dobro odnosio i prema Aiši, r.a. Utrkivao se s njom i vodio ju je na izlete. Podučio ju je Kur’anu i sunnetu, posebno temama vezanim za žene i intimu. Njegova mlada žena je pažljivo zabilježila ta učenja. Poslanik, s.a.v.s., je provodio mnogo vremena sa Aišom, r.a. Pridružio bi joj se kada bi htjela da provede opušteno poslijepodne gledajući sport.

Poslanik, s.a.v.s., je također bio dobar i prema drugim ženama. Kroz mnoge hadise se spominje doprinos njegovih žena cjelokupnom društvu. Tako je mogao govoriti samo muž koji je prepoznao njih kao istaknute žene svoga vremena.

Omer ibn Katab je bio zapanjen kada je vidio kako Poslanikove žene odgovaraju svome mužu. Kada se pridružio njihovom domaćinstvu, one bi požurile da se sakriju, govoreći mu, iza vela, da je on grub i strog u odnosu prema ženama, za razliku od Poslanika, s.a.v.s., koji je blag i ima razumijevanja.

Iako je Poslanik, s.a.v.s., bio u misiji islama, nikada nije bježao od svojih dužnosti kao člana porodice – često je pospremao ili krpio pocijepanu odjeću.

Dok mnogi muškarci danas ne mogu uspostave dobar odnos sa jednom ženom, Poslanik, s.a.v.s., je održavao dobre odnose sa svim svojim ženama. Ponekada se između njih javljalo neprijateljstvo (kao što se to inače dešava među ljudima). Ali, Poslanik, s.a.v.s., bi se izborio sa svim problemima pravedno i bez izazivanja štete. Nikada nije podigao ruku na njih, pa ni kada su odnosi u domaćinstvu bili napeti.

Poslanik s.a.v.s., je odgojio četiri kćerke u okruženju u kojem su ženska djeca smatrana ukletima. Obrazovao ih je i udao za pobožne muslimane. Kada bi mu nedostajala, Poslanik, s.a.v.s., je žurio u kuću svoje kćerke Fatime, pa čak kada je i sama imala mnogo djece. Poznato je da je dopuštao njenim sinovima da mu se penju na leđa za vrijeme molitve.

Ashabi Poslanika, s.a.v.s., su često spominjali kako njegova kćerka Fatima najviše liči na njega, kako pojavom, tako i ponašanjem. Kada bi Fatima ušla u prostoriju u kojoj je bio Poslanik, s.a.v.s., on bi ustao, poljubio je i vratio se na svoje mjesto. I ona bi isto učinila kada bi on svratio da je vidi.

Fatima je bila mnogo vezana za oca, da je bila toliko sretna kada je čula kako je Poslanik, s.a.v.s., rekao kako će ona biti prva iz porodice koja će ga naslijediti nakon njegove smrti. Očigledno je da od njihovog odnosa nema boljeg primjera odnosa oca i kćerke.

Od mnogih nedaća koje su pogađale Poslanika, s.a.v.s., je i ta da je izgubio djecu, dva sina u Mekki i jednog u Medini. Naravno, Poslanik, s.a.v.s., je plakao za njima. Njegov neprijatelj i amidža, Ebu Leheb, je s druge strane, slavio njihovu smrt. Tada je Allah dž.š., da bi smirio njegovo srce, poslao Poslaniku, s.a.v.s., poseban dar kroz 108. suru u Kur’anu (El-Kewser), obećavajući mu vječnu sreću.

U svom oproštajnom govoru, Poslanik, s.a.v.s., je podsjetio ljude da budu blagi prema svojim ženama. Također, spomenuo je i da žene i muškarci imaju odgovornosti i prava jedni prema drugima. Rekao je: “O ljudi, što se tiče vaših žena, vi imate svoja prava na njih, a i one imaju svoja prava na vas. Allah vam je žene u emanet dao i On vam je dopustio da im se približite. Ako se one pridržavaju vaših prava, trebate im obezbijediti pristojnu odjeću i hranu. Oporučujem vam da prema ženama bu¬dete pažljivi, jer su one vaši saputnici i vjerni pomagači.”

Poslanik, s.a.v.s., je poslat da upotpuni vjeru koja podržava (između ostalih) prava žena: podižući njihov status u društvu, uvažava ih kao majke, i podstiče razvoj njihovih vrlina, znanja i obrazovanja da bi doprinijele razvoju uspješnog ummeta.

Kur’an je prepun poruka o očinstvu i dobrim odnosima unutar porodice. Kroz svoj primjer, Poslanik, s.a.v.s., je sam pokazao kakav treba da bude savršen porodični čovjek.

Izvor: onislam.net

Autor: Maria Zain

Islamski Forum
Back to top button