Hutbe & Dersovi

Hutba: o Šitu i Idrisu a.s.

"Kazivanje o Vjerovjesnicima"

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 03. novembar 2017. gregorijanske godine, odnosno 14. safer 1439. hidžretske godine.

Allah dž.š. kaže:

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

“A sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima o poslanicima kazujemo zato su da njima srce tvoje učvrstimo. i u ovima došla ti je prava istina, i pouka, i vjernicima opomena.” (Hud, 120.)

Šit a.s. je prvi poslanik nakon Adema a.s. Šit a.s. je sin Adema a.s. i rođen je kada je Adem a.s. imao 130 godina.

Kada se Ademu a.s. približila smrt ostavio je svom sinu Šitu oporuku, podučio ga računanju vremena, danju i noću, podučio ga obredima u toku dana i noći i upoznao ga o potopu koji će se poslije deseti.

Tako Šit a.s. naslijedi vlast nakon smrti svog oca Adema a.s. vladao je pravedno, ali se nered proširio dolinom u kojoj su vladali potomci Kabilovi (Kabil sin Adema a.s. koji je ubio svoga brata Habila). Kao i njihov otac Kabil i oni su bili skloni zločinu ubistva. Ubijali su se međusobno, ali su ubijali i one koji bi prolazili kroz njihovo mjesto.

Allah dž.š. kaže: “I ljepotu svoju kao u davno pagansko doba, ne pokazujte.” (Al-Ahzab, 33.)

Pojašnjavajući ove riječi Ibn Abbas r.a. kaže: „Kabilovi potomci su nastanili doline, a ostali brda. Muškarci brda su bili lijepi, a žene su im bile zdepaste; a žene u dolini su bile lijepe, a muškarci zdepasti. Iblis je u dolini sve više nered širio. Dođe čovjeku u liku dječaka, počne mu služiti. Poče ih podučavati svirci i pjesmi. Frulom očara druge i oni na brdu su ga čuli i kradom slušali. ‘Kakav je to zvuk?!’

Kabilovi su odredili sebi dan za praznik. Svi bi se na jednom mjestu okupili jednom godišnje. Na praznik žene su otkrivene, ljepotu svoju muškarcima pokazivale. Muškarci brda su bili oduševljeni ljepotom žena doline. Počeše kradom dolaziti i gledati ih. Šitov šerijat je naređivao: ‘Zabranjeno je miješanje sa potomcima Kabilovim.’

Pod utjecajem strasti počeše se oglušivati o Šitov zakon i miješati se sa Kabilovim potomcima. Jedan sa brda ih napade za bajram. U početku su dolazili i samo gledali, potom počeše redovno dolaziti. I poče zinaluk, blud. Tako bi prvi blud na Zemlji. Ibnu Abbas kaže:

„To je prvi džahilijjet.“ Nered se sve više širio Zemljom.

Šit a.s. je nastojao pozivati svoj narod i sačuvati ono sto je od hajra ostalo, zabranjivati miješanje, ali je šejtan činio svoje spletke. I poče broj Kabilovih potomaka rasti, a broj Šitovih opadati.

Takvo stanje se nastavilo sve dok nije došao Idris a.s. Šitov unuk. Šit je živio 872 godine.

Allah dž.š. kaže: „I spomeni u Knjizi Idrisa! On je bio iskren, vjerovjesnik, i Mi smo ga na visoko mjesto uzdigli.“ (Merjem, 56.-57.)

Idris a.s. je treći čovjek kojeg je Allah odabrao za svog vjerovjesnika i poslanika.

Precizan opis njegove mubarek ličnosti donosi nam sljedeći citat:

„U hadisima se kaže da je Idris a.s. prvi poslanik iza Adema i Šita, prvi koji je perom pisao, lijep, visok, guste brade, snažan, mišićav, lijepo građen, zamišljen, šutljiv, miran. Kad bi hodao u zemlju bi gledao, pomalo tužna lica, mnogo bi razmišljao o Allahovoj moći i stvorenjima, kad bi govorio povisio bi glas i mrdao bi kažiprstom.“

Osim što mu je Allah podario vjerovjesništvo, kao najveću blagodat, Allah mu je dao i blagodat velikoga znanja, mudrosti i učenost. Shodno ovoj Božijoj blagodati i dobio je ime Idris što znači ”onaj koji mnogo uči”.

Da je Idris a.s. bio veliki mudrac i jedan od najvećih umova ljudskog roda najbolje nam pokazuje sljedeći citat:

„Idris bijaše prvi koji je počeo pismo pisati i odijelo šiti. Do tada su se ljudi odijevali kožama od životinja. Isto tako se Idris prvi počeo baviti kozmografijom (nauka o svemiru), astronomijom, medicinom, matematikom i uopće filozofijom. On je dakle izumitelj i začetnik sviju pomenutih znanosti. On se prvi počeo baviti i slaganjem pjesama, koje je spjevao o kojekakvim stvarima u prirodi i njezinim pojavama.“

Idris a.s. je bio i prvi čovjek koji je razvio tehniku proizvodnje i oblikovanja metala i prvi koji je koristio metalni nož, sablju i koplje. Bio je prvi vojskovođa i strateg. Idris a.s. je bio uzročnik još jednog revolucionarnog otkrića na planu borbenoga i lovačkoga naoružanja.

Berući jabuke jedne prilike, on je savio granu da bi došao do ploda. Međutim, savijena grana mu je iskliznula iz ruke i odmah se velikom snagom vratila u prvobitni položaj, pri čemu je odbacila jabuku na mnogo veću udaljenost nego što ju je ijedan čovjek mogao rukom baciti. To mu je bilo nadahnuće od dragoga Allaha da izumi luk sa zategnutom tetivom kojim je mogao da tanko i lahko koplje (strijelu) odbaci na mnogo veću daljinu nego što je mogao ijedan čovjek odbaciti koplje snagom vlastitih ruku.

Jedne prilike Idris a.s. je prolazio pored nekog pastira koji je, gledajući krave kako pasu, glasno pjevušio: ”Kada bih vas samo mogao uvježbati kao što su nam psi uvježbani, natjerao bih vas na neprijatelja i kraj bi došao našim mukama.”

Razmišljajući o stihovima ovog pastira Idris a.s.se dosjetio deva i pronašao je način kako ih dresirati da nose jahače i slušaju sva njihova naređenja. Nedugo potom desilo se i to da je Idris a.s.pripitomio i konje, pa je i njih počeo dresirati za jahanje, borbu i rad kao i deve.

Zahvaljujući svom ovom znanju, mudrosti i vještinama, Idris a.s. i muslimani, iako su bili malobrojni, oni su ostavrili pobjedu nad Kabilovim potomcima o kojima je bilo riječi na početku hutbe.

Allah dž.š. kaže: „Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom, nadjačale čete mnogobrojne! A, Allah je na strani izdrzljivih.“ (El-Beqare, 249.)

Muslimani su se tako iz ove pobjede još jednom očevidno uvjerili u istinitost Idrisogvih riječi: „Najjači saveznik svakog vjernika je njegova vjera, dok su mu njegovi grijesi najveći i najopasniji neprijatelj.“

Osim što se za Idrisa a.s. vežu mnoge znanonsti vještine, on je poznat i po tome što je jedan od svega četiri Ademova a.s. potomka koji su imali čast da za svoga zemaljskoga života budu uznešeni na više nebeske sfere.

Hilal ibn Jessaf da je rekao: “Ibn Abbas je u mom prisustvu pitao Ka’ba: ‘Šta se misli pod riječima Uzvišenog o Idrisu: ‘i Mi smo ga na visoko mjesto uzdigli?’, a on odgovori: ‘Allah je objavio Idrisu: ‘Ja ću ti svaki dan podizati stepen za onoliko koliko zasluže svi sinovi Ademovi.’ Tada mu je došao jedan melek sa kojim je bio prijatelj, pa mu je Idris rekao: ‘Allah mi je objavio to i to, pa porazgovaraj o tome sa Melekom smrti, kako bih što više dobrih djela uradio!’ Ovaj ga ponese na svojim krilima i uzdiže na nebo. Kada su stigli na četvrto nebo, susreo ih je Melek smrti, koji se upravo spuštao.

Kada je ovaj melek Meleku smrti ispričao šta ga je zamolio Idris, Melek smrti mu je rekao: ‘A gdje je Idris?’ Ovaj je odgovorio: ‘Evo ga na mojim leđima.’ Melek smrti je na to rekao: ‘Čudne li stvari! Poslan sam da Idrisovu dušu primim na četvrtom nebu, pa sam se pitao: Kako ću mu dušu primiti na četvrtom nebu, kad je on na Zemlji?!’ Tako mu je tu primio dušu. Na to se misli u riječima Uzvišenog: ‘i Mi smo ga na visoko mjesto uzdigli.’“ (Merjem, 57.)

Kada je Idris a.s. umro, u svojoj 365 godini, ne bi poslan drugi poslanik. Ljudi su ostavljeni da žive po zakonu Šitovom, Idrisovom i Ademovom. Nered se zemljom sve više širio, ali su ipak ostali da vjeruju u jednog Boga. Hiljadu godina poslije Adema svi ljudi na Zemlji su bili monoteisti. Oni su činili grijehe, ali su svi vjerovali u Jednog i Jedinog Allaha. Svi ljudi su bili jedan ummet. Sve dok ne počeše obožavati kipove.

Kako je počelo obožavanje kipova? O tome ćemo ako Bog da govoriti za mjesec dana kada se budemo upoznavali sa još jednim poslanikom tj. Nuhom a.s.

Islamski Forum
Back to top button