Fetve & Propisi

Lažan hadis o dovi koja se uči petkom

Priredio: Abdurrahman Kuduzović

Pitanje:
Na nekim veb-portalima postavljeno je predanje koje prenosi Džabir, radijallahu anhu, a u kojem stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko petkom, u koje vrijeme želi, prouči dovu: ‘La ilahe illa Ente ja Hannanu ja Mennanu, ja Bedius-semavati vel-erdi, ja Zel-dželali vel-ikram’, bit će mu primljena.” Je li ovo predanje vjerodostojno? Allah Vas nagradio!

Odgovor:
Hvala Vam za povjerenje koje imate u naš portal! Koristim se ovom prilikom da skrenem pažnju na jednu veoma rasprostranjenu pojavu – glumljenje šejhova. Naime, mnogi ljudi ne znaju da je govoriti o Allahu, o Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, o islamu bez znanja, veći grijeh od širka. Allah, džellešanuhu, rekao je: “Reci: ‘Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdano nasilje, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate’” (El-A‘raf, 33). Ibnul-Kajjim zapaža da je poizvoljno kazivanje o Allahu spomenuto na kraju ajeta upravo zato što je veći grijeh od svih spomenutih poroka, pa i od širka. I koristim se ovom prilikom da navedem samo neke hadise koji upozoravaju na opasnost laganja na Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko na mene hotimično slaže neka sebi pripremi mjesto u Vatri.” (El-Buhari i Muslim)

El-Mugira b. Šu‘ba, radijallahu anhu, pripovijedao je da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da govori: “Laganje na mene nije isto što i laganje na nekoga od vas; ko na mene hotimično slaže neka sebi pripremi mjesto u Vatri.” (Muslim)

Semura b. Džundub, radijallahu anhu, prenio je sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi upozorenja: “Ko prenese apokrifan hadis znajući da je lažan, tretira se kao ostali lažljivci.” (Muslim)

Na Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjeno je lagati u bilo kojem pogledu. Imam en-Nevevi u djelu “el-Minhadž”, 1/70, 71, kaže: “Kada je riječ o laganju na Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, ne postoji razlika između laganja u pogledu vjerovanja, propisa i onoga što nije šerijatski propis: poticaj na dobro, zastrašivanje od zla i podsjećanje na onaj svijet; sve je to zabranjeno, veliki je prijestup i jedan od najvećih grijeha, po jednoglasnom mišljenju svih muslimana do čijeg se stava drži kada je riječ o postizanju konsenzusa. Keramije, zabludjela sekta, koja iznosi laži na vjeru kaže da je dopušteno fabricirati hadise kada je riječ o poticaju i zastrašivanju. U tome su ih podržale mnoge neznalice koje prizivaju skromnost ili ih takvima drže neznalice poput njih…”

Imam el-Begavi je u djelu “Šerhus-sunna”, 1/255-256, zapisao sljedeće: “Treba znati da je laganje na Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, po težini grijeha skoro isto što i laganje na Allaha, dželle šanuhu, od nevjernika. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Laganje na mene nije isto što i laganje na nekoga od vas; ko na mene hotimično slaže neka sebi pripremi mjesto u Vatri.’ Zato su se mnogi ashabi i tabiini sustezali od učestalog prenošenja Resulullahovih, sallallahu alejhi ve sellem, hadisa iz straha da ne pogriješe, da nešto ne dodaju ili ne oduzmu…”

Ovako se ponašaju bogobojazni ljudi, a pogledajte kako se neki muslimani ponašaju! Neće da odustanu od širenja lažnih hadisa, pa makar nam se objasnilo da su lažni i makar shvatili da time sebi štete na ovom i na budućem svijetu.

Hadis koji ste naveli izmišljen je na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i dozvoljeno ga je prenositi samo s ciljem da se upozori na njegovu lažnost. (Usto, hadis nije precizno ni preveden, izostavljen je jedan dio.) Hatib el-Bagdadi zabilježio je u djelu “et-Tarih”, 4/116, preko Džabira, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko protiv nekoga ili nečega između istoka i zapada, prouči petkom u bilo koje vrijeme sljedeću dovu: ‘Nema boga osim Tebe, o Blagi, o Darežljivi. Stvoritelju nebesa i Zemlje, Posjedniče veličine i plemenitosti…’, Allah će mu se odazvati.” Šejh el-Albani naveo je ovaj hadis u dvjema zbirkama slabih i izmišljenih hadisa: “Daiful-džami” (4824) i “Silsiletul-ehadisid-daifeti vel-mevdua”, 3/586, gdje je rekao da je ovaj hadis izmišljen i da su ga odbacili najznaniji muhadisi Ibn Hibban, el-Ukajli, Ibn Adijj i ez-Zehebi.

Umjesto ove dove mogu se učiti dove (na posljednjem sjedenju u namazu, poslije salavata i drugim prilikama) koje ću navesti.

U predanju se kaže: “Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, čuo je da neki čovjek uči sljedeću dovu: ALLĀHUMME INNÎ ES’ELUKE JĀ ALLĀHU BI’ENNEKEL-VĀHIDUL-EHADUS-SAMED ELLEZÎ LEM JELID VE LEM JŪLED VE LEM JEKUN LEHŪ KUFUVEN EHADUN EN TAGFIRE LÎ ZUNŪBI INNEKE ENTEL-GAFŪRUR-RAHÎM – Allahu, molim Ti se, o Allahu, jer si Ti Jedan, Jedini, Utočište svakom, Koji nisi rodio, Koji nisi rođen i Kome niko ravan nije, da oprostiš moje grijehe, Ti si, zaista, Onaj Koji oprašta, Milostivi!, pa je Vjerovjesnik rekao: ‘Oprošteni su mu grijesi, oprošteni su mu grijesi!’” (En-Nesai)

ALLĀHUMME INNÎ ES’ELUKE BI ENNÎ EŠHEDU ENNEKALLĀHU LĀ ILĀHE ILLĀ ENTE. EL-EHADUS-SAMED ELLEZÎ LEM JELID VE LEM JŪLED VE LEM JEKUN LEHŪ KUFUVEN EHAD – Allahu, molim Ti se, o Allahu, jer svjedočim da si Ti Allah, Jedini, Utočište svakom, Koji nisi rodio, Koji nisi rođen i Kojem niko ravan nije… (Et-Tirmizi)

Molim Gospodara svjetova, Blagog i Darežljivog, da ne dozvoli da skrenemo s Pravog puta! A Allah najbolje zna, On je pokrovitelj uspjeha.

Priredio: Abdurrahman Kuduzović

Islamski Forum
Back to top button