Hadisi Kudsi

Četrdeseti osmi hadis

Vrijenosti Učenja Kurana

VRIJEDNOST UČENJA I POUČAVANJA KUR’ANU

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:”خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.”

Prenosi se od Osmana ibn ‘Affana, radijallhu anhu, da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur’an i druge poučava njemu.“[1]

Biografija ravije:

Osman ibn ‘Affan, radijallahu anhu, je plemeniti ashab, treći pravedni halifa. On je jedan od desetorice kojima je obećan Džennet i od prvih koji je primio islam. Učinio je hidžru u Abesiniju a zatim u Medinu. Preselio je kao šehid u Medini 35. god. po Hidžri.

Kratki komentar hadisa:

Hadis potvrđuje vrijednost koju ima onaj ko nauči Kur’an i njemu poučava druge. Pomenuta vrijednost se stiče poučavanjem nakon što se nauči Kur’an. Onaj koji poučava druge Kur’anu čini opću korist za razliku od onog koji samo nauči za sebe. Šta više, najčasnije djelo je podučavanje drugih, jer onaj koji poučava druge kroz njegovo učenje i poučavanje ostvaruje se opća korist. Nema sumnje da je spoj između učenja Kur’ana i poučavanja drugih njemu vid samousavršavanja i usavršavanja drugih, i da je u tome spoj između lične i opće koristi pa je zbog toga bolji.

Smjernice hadisa:

Učenje plemenitog Kur’ana je najčasniji ibadet i na najuzvišenijem mjestu kod Uzvišenog Allaha.
Brižljivost u učenju plemenitog Kur’ana u školi , kući i halkama Kur’ana u mesdžidima.
Pamćenje u mladosti je snažnije od pamćenja u starosti.
Za svako slovo koje čita musliman u Kur’anu ima desetorostruku nagradu.
Učenje Kur’ana uz primjenu tedžvidskih pravila ima veću vrijednost.
Utjecati se Allahu od šejtana prije čitanja plemenitog Kur’ana.
Voditi računa o čistoći Mushafa i ne kidati njegove listove.
Musliman treba biti čist prilikom učenja Kur’ana.

[1] Buharija (4/1919), broj 5027, Knjiga o vrijednostima Kur’ana, poglavlje: Najbolji od vas je ko nauči Kur’an i druge poučava njemu.

Islamski Forum
Back to top button