Hutbe & Dersovi

Hutba: Mjesec Ramazan

Hatib: Meho ef. Hasanović

Bismillahir Rahmanir Raheem

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. (184)

Allahov Poslanik, Muhammed as je rekao

Mjesec redžeb je Allahov mjesec, Ša’ban je moj mjesec a Ramazan je mjesec moga ummeta

Poštovani slušaoci -esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Nastupio je mjesec Ramazan, mjesec za kojeg je Poslanik a.s. rekao da je to naš mjesec, mjesec Ummeta Pejgamberova.Iako je ovaj mjesec je u narodu poznat prvenstveno kao mjesec posta, ovaj mjesec je, pored posta mjesec i brojnih blagodati i ove emisije pred iftar će svakako imati za cilj da nas sve podsjete na njih.

Mjesec ramazan je deveti mjesec hidžretskog kalendara, prethodi mu Ša’ban a slijedi Ševval.U ovome mjesecu, svakom punoljetnom pametnom i zdravom muslimanu koji nije na putu, farz je post, odnosno suzdržati se od jela pića pušenja polnog odnosa od zore do zalaska sunca.Post u islamu podrazumijeva potpuni prekid unosa u organizam bilo hrane vode ali i prekid svih radnji ili misli koje pričinjavaju osjećaj u kome zaboravljamo da smo postači.

Kako je Islam prirodna vjera, koja nikoga ne opretećuje nego olakšava, postoje nekoliko kategorija ljudi koji mogu odložiti ili izostaviti post a to će ABD, biti tema naših narednih emisija.

Mjesec Ramazan je mjesec Kur’ana. U suri el Bekare ajetu 185 Uzvišeni Allah kaže:

«U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanjeKur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.»

U suri Kadr ajetu prvom, Allah Uzvišeni kaže:

« Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr»

Iz hadisa našega Pejgambera znamo da je noć kadr u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana.

Mjesec Ramazan je mjesec sadekatul- fitra.Sadekatul fitr je vadžib svakom muslimanu i muslimanki a sastoji se u tome da se podijeli siromašnim muslimanima ili za potrebe islamske zajednice onoliko koliko je potrebno za jedndnevnu ishranu.Visina iznosa sadekatul –fitra je jasno određena kao i kategorije kojima se daje, te će ovo biti temom nekih od naših narednih emisija. Napomenimo da se sadekatul- fitr daje u toku mjeseca Ramazana do klanjanja Bajram namaza, ako se da poslije broji se u običnu sadaku.

Kada već pominjemo sadaku, mjesec Ramazan je svakako i mjesec sadake tj. Dobrovoljnog davanja, pomaganja drugih ljudi.Djela se u ovim mubarek danima višestruko nagrađuju pa zato požurimo džennetu preko nimeta kojima nas je Allah obdario i uz to pomozimo nekome ko je u nevolji, nahranimo gladnog, pomozimo dužniku da se oduži i hurmetom njihove dove budimo od onih kojima je Allah oprostio grijehe i uveo ih u džennet koji je vjernima obećan. Osigurajmo sebe onim što je višak od potreba nas i naše porodice i pomozimo prvo sebi pa i drugima i razmislimo bar malo, Kolika je samo Allahova milost, dao je svojim robovima ono što im je potrebno a od viška im omogućio da pomognu drugoga i tako se svi okoriste i na ovom i budućem svijetu.Poslanik a.s. je rekao

«Liječite svoje bolesne sadakom» (Ibn Hibban, od Ebu Umāme)

U vezi sa ovim je i slljedeća odlika mjeseca Ramazana.

Naime, mjesec Ramazan je mjesec sehura i iftara.Postači sehurom započinju post odnosno, sehur ili ručak je jelo pripreme za post koje traje do zore. U sehuru je veliki bereket kazao je Poslanik a.s.Praksa naših ranijih generacija je bila da sehure zajedno sa svojim komšijama, znajući da je to još jedan bereket, bereket džemaata. Pa evo neka ovo bude ujedno i poziv da ovu praksu oživimo i putem nje budemo od onih koji su zaradili Allahov blagoslov.Iftar je jelo kojim se prekida post. Najbolje je post prekinuti hurmom ili čašom vode. Ovdje ne manjka pomenutog zajedništva jer su zajednički iftari naša svakodnevica tokom mjeseca Ramazana

Mubarek Ramazan je i mjesec itikafa.

Itikaf je dužnost koja spada u sunneti-kifaje. Ova dužnost obavlja se na taj način, što se deset zadnjih dana Ramazana provede u ibadetu. To se čini obično u džamiji. Itikaf počinje dvadesetog dana Ramazana poslije ikindije, a završava se pred iftar posljednjeg dana Ramazana. Ako ovu dužnost obavi makar jedna osoba u jednom mjestu, onda ta dužnost spada sa ostalih građana. A ako je ne obavi niko u jednom mjestu,onda su svi muslimani tog mjesta propustili jedan važan sunnet. Itikaf obično obavlja samo jedna ili dvije osobe, koje znaju lijepo i pravilno učiti Kur’an, a uz to imaju lijepo vladanje. Te osobe povuku se u džamiju i provedu cijelo vrijeme itikafa u džamiji, baveći se samo ibadetom.

Oni ne smiju izlaziti iz džamije, osim u iznimnim slučajevima, kao što su npr. uzimanje abdesta ili gusula i obavljanje prirodne nužde. Bolje je da dvije osobe budu u itikafu,jer dok jedna spava,druga će bdjeti i ibadet činiti, tako da se za tih deset dana ibadet nikako ne prekida. Muhammed a.s. je sam ibadet obavljao. Iz toga se vidi koliko je to zaista važna i časna dužnost.

Mjesec ramazan je prepun lijepih sastanaka i bratskih druženja. Jedan od vidova takve prakse su i mukabele.Sama riječ mukabela znači sastanak ili okupljanje. Ramazanske mukabele su okupljanje u džamiji gdje se glasno uči Kur’an.Svaki dan Ramazana se prouči po jedan dio kur’ana i uoči Bajrama se uči hatma dova.Sevabi od učenja i slušanja mukabele su veliki pa ih nemojmo propuštati ako budemo u prilici da ih sustignemo.

Kazali smo na početku kako je Ramazan mjesec ummeta.To je mjesec blagodati neizmjerne i najveće počasti koja se čovjeku mogla ukazati. Musa a.s. je pitao Gospodara, da li je ikog počastio kao njega koji sa Allahom razgovara? Uzvišeni je Musau rekao: „Imat ću zajednicu ljudi na zemlji kojima ću narediti post. Kad usposti ta Muhammedova a.s. zajednica i kad im pred iftar lica poblijede a usne pobijele i kad Mi se tad dovom obrate između Mene i njih neće biti zastora. A sada, o Musa, dok s tobom razgovaram, između Mene i tebe je sedamdeset hiljada zastora“.

Pokušali smo nabrojati neke od odlika mjeseca Ramazana s ciljem da se što bolje upoznamo sa mubarek gostom koji nam evo sa akšamom dolazi.Otvorimo svoja vrata ovome mubarek gostu. Neka ovo bude naš mjesec u pravom smislu te riječi. Neka ne dođe i prođe neopaženo.Znajmo da se ovakva prilika neće pružiti do sljedećeg Ramazana, ko ga dočeka.

2. RAMAZAN – MJESEC POSTA

U ime Allaha Milostivog Samilosnog:

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, (183) i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. (184)

Prva pomisao većine ljudi pri pomenu riječi Ramazan svakako je post, a on je u stvari i glavna odlika mjeseca Ramazana, odnosno ono što ga čini posebnim među mjesecima hidžretskog kalendara. U citiranom ajetu Allah Uzvišeni kaže:

«O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili»

Ako pogledamo ovaj ajet vidjećemo da je on podijeljen u tri cjeline, odnosno vidljive su tri cjeline koje ga čine. U prvom dijelu ajeta Allah Uzvišeni kaže: O vjernici! Propisuje vam se post

Naredba se dakle odnosi na one koji vjeruju.Nije upotrijebljen izraz , o ljudi, već se dakle ciljano ide na one koji vjeruju. Abbdulah ibn Abbas kaže; «Kad čuješ Allahov poziv sa riječima,O vjernici, dobro pazi šta slijedi, jer će nakon toga uslijediti neki hajr kojeg naređuje ili zlo kojeg zabranjuje.»Ovim je Ramazan učinjen još jednim testom za nas sve, kako i koliko vjerujemo, evo nam prilike da se izvagamo. U djelu Durretu-n-nasihin kaže se : Džennet čezne za četvoricom, za onim ko uči Kur’an, za onim ko čuva svoj jezik, onim koji opskrbljuje gladne osobe i onim koji posti mjesec Ramazan.

Radost u srcima ljudi zbog dolaska mjeseca Ramazana jasan je pokazatelj njihova imana. U jednoj od predaja stoji da će svakog ko bude obradovan dolaskom mjeseca Ramazana Allah Uzvišeni poštedjeti vatre. Ovo je mjesec radosti za vjerne, prilika koja se ne propušta, ali, blagoslovom mjeseca Ramazana, milošću Allahovom, pred Ramazan ćeš vidjeti ljude kako su drugačiji, osjećaju respekt prema ovome mjesecu.Ni ovo nije zanemarljivo, Ljudi koji tokom cijele godine troše duhan ili neke druge zabranjene stvari pred Ramazan to prestaju činiti, ni ovo ne smijemo omalovažavati.I ovo je pomak, je li dovoljan to će svako sa svojim Gospodarom svesti prilikom konačnog obračuna, a mi, ma kakvi bili, bićemo svjedokom onoga što smo vidjeli i doživjeli.

U drugom dijelu ajeta , bolje rečeno, drugoj cjelini se kaže; «kao što je propisan onima prije vas»

Ove riječi nam govore da post ima svoj istorijat. Naime, poznato nam da je Poslanik a.s. nakon hidžre zatekao Jevreje u Medini kako poste prvih deset dana mjeseca Muharrema, i rekli su mu da je to zbog sjećanja na dan izbavljenja Musaa i vjernika od muka faraonovih. Poslanik a.s. je rekao kako je on preči Musau i kako su muslimani preči da poste taj post.

Do objave kojom je naređen post mjeseca Ramamzana muslimani su postili dane Ašure, tj. prvih deset dana mjeseca Muharrema. Na koga se u stvari odnose riječi Kur’ana, onima prije vas, najbolji odgovor dao je Muhammed Abduhu, čije riječi nam prenosi Rešid Rida ;

» Allah džš, nije naveo niti imenovao ko su ti što su bili prije nas,odnosno, kome je pored nas post stavljen u obavezu.Općepoznato je da je čin posta poznat svim vjerama pa čak i idolopoklonstvu. Čak su i stari Egipćani, u doba idolopoklonstva poznavali instituciju posta. Od njih je taj čin prenesen i u staru Grčku pa su taj propis držali obaveznim pogotovo u odnosu na žene. Također, Rimljani su vodili računa o postu. Idolopoklonici Indije praktikuju post sve do današnjih dana.»

U trećoj cjelini, riječima leallekum tettekun- da biste bili bogobojazni,jasno je definisana svrha posta. Neki učenjaci ove riječi prevode kao; Da biste mislili na Allaha. Naime, post je posebna vrsta ibadeta. U ovome ibadetu nema pretvaranja, poslanik as. kaže. Ovaj ibadet nije samo javni ibadet, on je i tajni. Svaki musliman bi tokom dana mogao, sklonjen od pogleda ljudi prekinuti post, ali on to ne čini.On misli na Allaha i posti samo u Njegovo ime. Tako se postiže stepen bogobojaznosti. Okrenimo se oko sebe i zapitajmo se , može li išta, tako iskreno ljude odvratiti od strasti kao post. Pogledajmo pušače, sa lahkoćom odustaju od pušenja. Na iskraju, pogledajmo ljude koji rade po njivama; pored njih su izvori vode ali oni ih ne primjećuju. Eto to je bogobojaznost.

U nekim predajama se navodi;

«Kada nastupi Sudnji dan , pojaviće se ljudi krilati poput ptica pa će letjeti iznad džennetskih perivoja. Jedan od džennetskih čuvara će ih pitati; Ko ste vi?

Mi smo iz ummeta Muhammedova, reći će. Ponovo će biti pitani; Jeste li polagali račun?

Reći će; ne. A jeste li prešli Sirat ćupriju ? Ne, reći će. Pa kako ste onda dospjeli na ove stepene?

Robovali smo Allahu na dunjaluku tajno, pa smo i na ahiretu u džennet dospjeli tajno; reći će.

Islamski Forum
Back to top button