Različite Teme

Je Suis Muslim

I am a Muslim. As a Muslim

Kelam (filozofija), debata, rasprava i sporenje jeste novotarija koja ubacuje sumnju u srce, pa čak i osobi koja poznaje istinu i Sunnet.
Vjerovanje u Allaha pruža vjerniku osjećaj sigurnosti. Kako se može osoba osjećati sigurnom, ako ne vjeruje u Allaha? Istraživanje je pokazalo da se mentalni poremećaji pojavljuju kod nevjernika češće i ozbiljnije nego kod vjernika. Nevjernik nije siguran ni u šta.

On nije siguran o svom početku, svom završetku, ili svojim ciljevima. Nevjernik nije siguran u vrijednostima, idealima, ispravnom, pogrešnom, dobru ili zlu.
Nevjernik je obično skeptična osoba, uznemirena, zbunjena i neodlučna. Suprotno njemu, musliman zna kako je začet. Musliman zna kako će se njegov život razvijati. Musliman je sto posto siguran o tome šta je ispravno, a šta pogrešno, šta je dobro, a šta zlo. Musliman je siguran za sebe, svoj život, univerzum, svoje društvene odnose, svoja prava i svoje obaveze. Musliman je siguran u svoje ideale i vrijednosti.

Islam poučava vjernika da je Allah Najmilostiviji.

Ovaj koncept Allahove milosti je suštinski u islamu. Allahova milost utiče na
muslimana na dva načina: primjerom i praštanjem. Ako je Allah Milostiv i čovjek mora biti milostiv. Čovjek mora biti samilostan prema drugim ljudima svih rasa i svih religija. Čovjek mora biti milostiv i prema životinjama. Čovjek mora biti milostiv prema drugim muškarcima i ženama, prema rodbini i tuđincima, prema svojim roditeljima i djeci, i prema svim živim bićima.

Ovakva atmosfera milosti u islamu pruža osobi osjećaj sigurnosti, jer je milost nešto što daješ drugima i nešto što drugi daju tebi. Kada bi svi bili milostivi na svoj način, svi bi uživali milost i osjećali se sigurnim u pogledu svog života, časti,
svojih prava i vlasništva.Allahova milost djeluje na drugi način.

I am a Muslim. As a Muslim, I wish to pay my respect to those Parisians who lost their lives on that terrifying night on November 13. As a Muslim, I wish to express my condolences to all those who have lost a loved one during this diabolic attack in Paris. As a Muslim, I wish to express my solidarity with the French people suffering now the trauma of this murderous mayhem perpetrated on innocent people.

Kada čovjek griješi, on nije odvučen od Allahovog blagoslova zauvijek. U islamu, ako zgriješiš, vrata Allahovog oprosta ostaju otvorena. Ako zgriješiš pa se onda iskreno pokaješ, Allah prašta. Ovakva formula Allahove milosti i oprosta čini muslimana sigurnim u njegovu vezu sa Allahom i sigurnim u njegov moralni cod i moralnu budućnost.
Čovjek je odlikovan i počašćen samim Allahovim određenjem. On ga je stvorio i odlikovao i udahnuo u njega Svoga duha i podario mu svojstva kao što su moć, znanje, život i volju. Allah,we teala,kaže: ‘Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali.’ (El-Isra, 70)

As a Muslim, I wish to denounce any and all acts of genocidal, homicidal, and suicidal violence, anywhere in the world; and in particular, I wish to denounce the criminal gangs gathered under the flag of “Islamic State” or any other similar group terrorising innocent people from India, Afghanistan and Pakistan to Iraq and Syria, from North Africa to Turkey, and from the Arab and Muslim world to Europe and the US.

Na osnovu tog svojstva čovjek posjeduje prava koja niko ne smije da uzurpira i naruši, čak ni on sam nema pravo da ih omalovaži i da ih se odrekne. Niko nema pravo da naruši njegovu slobodu, da je ukrade i proda, čak ni sam čovjek nema pravo da proda sebe, a kako onda da na to pravo ima neko drugi. Niko nema pravo da promijeni Allahova stvorenja,
da ih unakazi i izmrcvari ili samovoljno ubije.

Takođe, ni sam čovjek nema pravo da uništi sebe ili neki svoj organ.
Iz ovog načela proizilaze ljudska prava i zabrane u islamu kao što su: zaštita života, razuma, časti, zabrana ubistva i opijanje, kažnjavanja, mrcvarenja, oduzimanja slobode. Navedena prava zagarantovana su svim ljudima u islamu koji se nisu ogriješili.

Bez sumnje, ideološki principi imaju veoma važnu ulogu da aktiviraju muslimana na svim segmentskim poljiima njegova života da izvrši zadaću i emanet kojim ga je Allah zadužio, bez obzira bio to vladar ili podanik. Takođe, ti principi su garancija ili unutrašnji regulator koji usmjerava postupke onih koji izvršavaju i realizuju životni sistem,
ne dozvoljavajući im da skrenu s puta koji je određen šerijatom, da bi se tako mogli ostvariti ciljevi sistema u islamu, na način kako želi Uzvišeni Zakonodavac.
Tako nam govori Islam o ljudskim pravima i njegovim načelima i kada jedan razuman insan sagleda ovo gore navedeno i usporedi sa Allahovim upozorenjem ne molbom- u p o z o r e nj e m- (mada pojedinci ne vole da ih se gađa ajetima i hadisima,neuzubillahi) ja ih ipak i dalje upotrebljavam jer ih ne smatram predmetom za gađanje nego

Uputom mog Zakonodavca, gdje kaže: Kur’an u 32. ajetu sure El-Maida: ” Ako neko (bez obzira musliman ili ne) ubije nedužnog čovjeka(bez obzira muslimana ili ne), kao da je sve ljude poubijao”!
Mnoge svete knjige i religije kažu: ” Ne ubij “, ali Kur’an i Islam se ne zaustavlja na tome, već kaže da ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga i ko ne čini nered po Zemlji, kao da je sve ljude poubijao! Kur’an i Islam ide korak dalje! Kur’an dalje kaže: “ako budete uzrok da se nečiji život spasi, kao da ste sve ljude spasili”!

Pa odakle onda pravo nekim pojedincima da upotrebljavaju otrcanu frazičnu poštapalicu i mašu sa njom ispred nosa svakog muslimana.”
Nije svaki musliman terorist,ali jeste skoro svaki terorist musliman”

Primjenjujući očiglednu taktiku profilirane i usmjerene mržnje, oni vole naglašavati najgnusnija pojedinačna djela kod muslimana i zatim ih reflektovati na cijelu zajednicu, dok ignorišu (često ofirno i bez ikakvog prikrivanja) ista takva djela židova i kršćana. Ukoliko bi takvo nešto uradili, znamo da bi najvjerovatnije bili deklarisani kao Mark ili Saumel,
a pod nikakvom parolom hrišćanski ili židovski terorista.

Mnogo toga bi se moglo reći o formalnim i neformalnim grupama na zapadu koje posvećuju ogromnu pažnju i vrijeme propovjedanju protiv muslimanskog terorizma,primitivizma i nasilja. “U Gazi nema barova za homoseksulace” uzvikuju opsesivno ANTIISLAMSKI TELALI, kao da je to

najbitnija stvar za donošenje suda o jednom društvu..ccc.. Njihovu iracionalnu opsesiju demonizacijom muslimana oslikava upadljiva činjenica (dok njihove vlade istovremeno vode brutalne ratove protiv muslimana, a njihova društva diskriminišu iste) da namjerno ignorišu napredne homoseksualne zajednice u Istanbulu ili Bejrutu i da uopće ne spominju nepostojanje istih u recimo, kršćanskoj Ugandi, svašta vala,kakva sramota da ih “zaostali” Ugadinci uopšte ne gotive..

Ali od svih pojedinačnih zaključaka koje možete donijeti o ovim grupama, jedan uvijek najviše zapanjuje: Ti isti ljudi koji vole javno upozoravati na “muslimansko terorističko nasilje” kao neku
vrstu ultimativne prijetnje svemu i svačemu, žive u zemljama čije vlade čine daleko više nasilja i krvoprolića nego bilo ko drugi. To je jednostavna i lahko dokaziva činjenica.U idućem postu inschAllah…Svijetska historija i statistika govore same za sebe.Dovoljno je samo malo dobre volje na ovu temu da bi se došlo do brojnih podataka,
kroz medije, spise, papire i internet, koji će vam pomoći da stvorite sliku jedne zatamljene istine,a ujedno i da razotrkijete i pogledate brojnim lažima u oči.

Oni koji minderišu po zapadnim zemljama konstantno osuđujući islam i opisujući ga kao izvor svih zala, dok istovremeno veoma malo vremena troše ukazujući na ovisnost svojih društava o nasilju i agresiji, kao i na vlastite nacionaliste i religijske fanatike, dosegli su vrhunac najogavnijeg tribalizma. Oni su navikli na to da imaju komšiju koji ubija, krade i pljačka, a zatim u slobodno vrijeme, vrišteći poput curice, upozorava društvo na loša djela ljudi koji žive hiljadama kilometara daleko. Dijagnoza takvih osoba je patološko samoobmanjivanje, a tim terminom se mogu opisati i političke i intelektualne grupe koje repliciraju takvo ponašanje.

Čista neformalnost i bezbrižnost s kojom Liberalni Zapad poziva na nova krvoplića bombardovanjem i ubijanjem nedužnog muslimanskog življa a ubijeni su ekspresno i paušalno proglašeni samo”potencijalnim militantima” (što u stvari znači da su samo vojno sposobni).

I am a Muslim. As a Muslim
I am a Muslim. As a Muslim

Ovakva svakodnevna ubistva skoro niko nije ni prokomentarisao i pokazuje koliko su svijetska nasilja, imperijalizam i militantnost postali u svijetu ustaljeni i uobičajeni. Dio građana tih istih zemlje, koji su se posvetili isključivo ukazivanju na nasilje drugih, dokaz su koliko je tribalizam kao ljudski nagon moćan i poguban.
U Evropi ima nešto manje od 50 milijuna muslimana ili oko 6-7% stanovnika , jel ima problema? Ima u jako malom broju, ali to su pojedinci, mora se naći koji luđak, pa i u razredu od 30 učenika nađeš 2-3 nemirna učenika.. ili???I onda se zapitam ,čemu tolika mržnja i omlažovavanje tih istih muslimana i pitam se, jel ratuju muslimani, jel ubijaju masovno muslimani, jel siluju masovno muslimani, …itd,???

I još mi nije nikako jasno zašto toliki strah od muslimana, a muslimani nemaju straha od nemuslimana, iako je višestruko
ubojstva i nereda od nemuslimana u zemlji gdje žive muslimani kao manjina.

Nrp, ljudi se boje muslimana terorista, a dođe neki “pametni” u Njemačkoj,Danskoj, Norveškoj i počne ubijati sve redom, pobije 20-100 nedužnih insana, isto tako tom svojom “nesmotrešnošću”napravi po nekoliko bogalja ili invalida i na to se ne obrača pažnja i ne treba strahovati od toga već od muslimana terorista, na temelju medija koji lijepo zapakiraju vijesti u crne celofančiće,i gotova stavar, ali ljudi opet strahuju od muslimana, pa kažu Islam je takav.

Eee..pa ne može tako … “nije svaki musliman terorista ,ali jeste skoro svaki terorista musliman”..opet ta fraza kojoj ne nalazim opravdanje,da bi je mogla usvojiti kao validnu.Neda mi se nešto nikako,evo zašto.. Nije Islam u muslimanu, već musliman treba biti u Islamu, tj. pridržavati se Kur’ana i Sunneta da bi bio pravi namjesnik na ovoj nam planeti Zemlji.Često zaboravljamo neke stvari od koga treba strahovati, neće se nitko ubiti ili dignuti sebe u zrak ko vjeruje i ko je

bogobojazan, niti kršćanin, niti musliman, niti bilo koji drugi vjernik, ali kad se netko deklarira kao musliman, to je onda do Islama, a kad se deklarira kao kršćanin,hindu,židov, to je onda do njegovog razuma, to je do pojedinca, a najveći je problem takvih nereda je nevjerovanja u Boga.Ko se ne boji Boga i nije bogobojazan taj može napraviti bilo kakav nered, baciti atomsku bombu bilo gdje, silovati bilo koga, dignuti se u zrak i pobiti mnoštvo nedužnih, ….itd.

Rifaa b. Šeddad el-Kitbani izjavio je: “Da nisam čuo izjavu Amra b. el-Hamka el-Huzaija, pošao bih i ubio našeg predstavnika! A čuo sam ga da prenosi Poslanikove, sallallahu alejhi wa sellem, riječi: ‘Ko čovjeku ponudi sigurnost, pa ga ubije, na Sudnjem će danu nositi zastavu prevare.ibid (440).
Gospodaru naš, ne daj da nad nama, zbog naših grijeha, vladaju oni koji Te se ne boje i koji prema nama milosti neće imati. Bože pomozi onima čija se krv nepravedno proljeva, otkloni od njih spletke i daj im da vide istinu – istinom, i zabludu – zabludom. Amin!

Islamski Forum
Back to top button