Različite Teme

Tri propadanja zemlje

Predznaci Sudnjeg dana

Jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana o kojima nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je i propadanje zemlje, tačnije pojava tri velika propadanja zemlje, od kojih će se ljudi prestraviti i koja će ostaviti ogroman trag.

Značenje riječi „el-khasf“

El-khasf znači propadanje zemlje i onih koji su na njoj, ili cijepanje zemlje i gutanje onih koji su na njoj. Već se desilo nekoliko propadanja različitih po veličini i vremenu, ali navedena tri propadanja bit će mnogo veća i vijest o njihovoj pojavi će se brzo proširiti. Tri propadanja će se desiti pri kraju ovog dunjaluka, kao što se to navodi u mnogim hadisima.

Hadisi koji govore o ovom događaju

Od Huzejfe ibn Usejda el-Gaffarija, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je jednom zatekao, a mi smo se nečeg prisjećali, pa nas je upitao: “Čega se prisjećate?” Odgovorili smo: “Prisjećamo se Sudnjeg časa.“ Na to nam reče: “Neće nastupiti dok prije njega ne vidite deset znakova…“ Pa je naveo: Dim, Dedždžala, Životinju, pojavu Sunca sa zapada, silazak Isaa sina Merjemina, alejhi selam, (izlazak) Jedžudža i Medžudža, tri propadanja zemlje – jedno na Istoku, jedno na Zapadu i jedno na Arapskom poluostrvu i pojava vatre iz Jemena koja tjera ljude mjestu okupljališta.“1

Hadisi koji govore o propadanju zemlje

U pojedinim predajama je kazano o razlogu propadanja zemlje, na jednom od tri mjesta i to na Arapskom poluotoku.

Od Ummu Seleme, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovj esnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nakon smrti halife nastat će raskol, pa će doći čovjek od Kurejšija, jedan od stanovnika Medine, u Mekku. I doći će mu Mekkelije i izabrati ga (da bude halifa), a on će odbijati, ali onda će mu dati prisegu između rukna i mekama.2 Potom će na njega biti poslana vojska iz Šama, koja će, kada dođe do pustinje3, biti protjerana u zemlju. I kada to ljudi vide, doći će mu pobožnjaci Šama i skupina stanovnika Iraka, te mu učiniti prisegu.“4

Drugo propadanje zemlje koje će biti kazna za grijehe

Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alej hi ve sellem, rekao: Zanoćit će neki ljudi iz ovoga ummeta, siti od hrane, pića i zabave, a probudit će se pretvoreni u svinje. I zaista će neka njegova plemena biti utjerana u zemlju, i neki domovi ovoga ummeta, tako da će se probuditi i reći: „Ove su noći u zemlju utjerani sinovi toga i toga, ove je noći u zemlju utjeran dom tih i tih.“ I bit će na njih sručeno kamenje, i poslat će se na njih strahovit vjetar koji će ih pokositi, kao što su pokošeni oni koji su bili prije njih, zbog njihovog pijenja alkohola, i uzimanja kamate, i oblačenja svile, i što su odlazili kod pjevačica, i što su kidali rodbinske veze. Huzejfe na ovo dodaje: “Spomenuo je još nešto (još jedan haram koji su činili), ali sam zaboravio.5

Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “I mom će se ummetu desiti utjerivanje u zemlju, i izobličavanja (pretvaranja u odvratan oblik), i sručivanje kamenja (iz nebesa).“6

Također od Ibn Omera, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedan je čovjek puštajući svoju odjeću (ispod članaka) iz oholosti utjeran u zemlju, pa će se on čuti7 (kako propada u zemlji) sve do Smaka svijeta.“8

A Enes, radijallahu anhu, prenosi da mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O Enese, zaista ljudi naseljavaju razne krajeve, a postoji jedan kraj po imenu Basra ili Busjra, pa ti se čuvaj njegove zemlje slanače, i njegovih zaklonjenih mjesta, i njegovih pijaca i vrata njegovih namjesnika. A drži se periferije, jer će se zaista u njemu desiti: utjerivanje u zemlju i sručivanje kamenja (iz nebesa) i potres, i ljudi će zanoćiti, a probudit će se majmuni i svinje.“9

Nafit prenosi da je neki čovjek došao kod Ibn Omera, radijallahu anhu, i rekao mu: „Taj i taj ti šalje selam.“ A Ibn Omer odvrati: ‘Do mene je došlo da on čini novotarije, pa ako je tako, ti njemu ne nosi selama od mene, jer sam sigurno čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: ‘Desit će se u mom ummetu, ili u ovom ummetu, izobličavanje likova i utjerivanje u zemlju i sručivanje kamenja, i to nad onima koji imaju pri sebi novotariju kadera. (tj. oni koji negiraju da su stvari predodređene)”10

Tri su dakle velika utjerivanja u zemlju koja će se desiti pri kraju dunjaluka. O mjestu prvog je kazano u gore spomenutom hadisu, koji ukazuje i na razlog zbog kojeg će se desiti. O druga dva nisam našao hadis koji ukazuje na mjesto gdje će se desiti ili razlog zbog kojeg će se desiti. Allah najbolje zna!

Iz knjige Kraj svijeta

Islamski Forum
Back to top button