Različite Teme

Kontrola jezika u islamu

Jezik je jedan od velikih Allahovih nimeta i dobrota.

Jezik igra važniju ulogu u vašem uspjehu nego što možete zamisliti. Možete koristiti svoj jezik da pokažete pokornost Allahu, tražite znanje, činite dobra djela i zabranite loša djela. Bolje je šutjeti ako ne možete izgovoriti riječ dobrote. Jezik je velika Allahova zadužbina kojom se može hvaliti i zahvaliti Mu se za koju se zarađuje nagrada. Molimo Allaha da nas uvrsti među one koji isporučuju ono što je najbolje i dobrotom mijenjaju našu stvarnost. Allah kaže:

ولقد نعلم أنهم يقوون إنما لسان الذي يلحدون إليه أعجمي عربي مبين

“I svakako znamo da oni kažu: “Samo ga uči ljudskom biću.” (Jezik (jezika) onoga na koji mu se obraćaju (je) stran, a ovo (je) jezik arapski jasan.” (Sura An-Nahl 16:103)

Jezik ima sličnu strukturu kao i srce, koje je samo mali dio, meso bez kostiju. Međutim, jezik je veoma opasan jer ubija teže od oštrice. Imate punu slobodu oko toga kako biste koristili svoj jezik. Možete govoriti o Allahovom blagoslovu ili vrijeđati nekoga kroz to. To će pokazati drugima vaš kvalitet kao muslimana. Rane od mača mogu jednog dana zacijeliti; rane na jeziku, nikada ne mogu. Allah kaže:

فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا

“Dakle, samo smo Mi (smo) olakšali tvome jeziku, da njime radosne vijesti objavljuješ (pravednima) i opominješ njime neprijateljske ljude.” (Sura Merjem, 19:97)

Jezik je ogledalo vašeg srca. Kroz jezik se izražava ko ste vi zaista. Možete se pokazati kao dobra ili loša osoba. Zaista, svaki dio našeg tijela sadrži Allahovu blagodat i svoju zahvalnost morate pokazati tako što ga dobro koristite. Jezik se može koristiti za mnoga dobra djela i za traženje Allahovog blagoslova.

Jezik može stvoriti mnoge grijehe, među kojima je teško biti oprošteno. Kada pogrešno koristite svoj jezik, ne samo da ćete počiniti grijehe već ćete i nanijeti štetu drugima. Jezik može ili uzrokovati spaljivanje muslimana u džehennemskoj vatri ili s lakoćom ući u Džennet. Osoba oštrog jezika može vas lako povrijediti s nekoliko riječi, koje ostavljaju ožiljke na srcu. Možda ćete se sjetiti tih riječi dvije decenije kasnije. Allah kaže:

إذ تلقونه بألسنتكم وتقون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

“Kada ste to svojim jezicima primili i svojim ustima rekli šta vam nije bilo saznanja o tome, i smatrali ste da je to (bilo) beznačajno, dok je (bilo) blizu Allaha veliko.” (Sura En-Nur 24:15)

Ako je osoba dobra, to se odražava u njenoj izreci. Allah je olakšao kretanje jezika i nije teško shvatiti da se čovjekov jezik mnogo više pomiče kao u odnosu na udove. Dakle, ako osoba ne pazi šta govori, čak i jedna njegova izreka može poništiti njegove postupke. Iz tog razloga cijelo tijelo upozorava jezik.

Razmišljanje prije nego što progovori je najmudriji savjet koji musliman može dobiti. Postala je vrlo loša navika za svakoga da brzo pukne kad god drugi progovore, ne znajući da li je nešto što će reći prikladno ili ne. Ako imate zdravo srce, vaše riječi će biti pune dobrote i ljubaznosti. Ako je tvoje srce puno grijeha i ljutnje, onda su tvoje riječi gorke i oštrije od noža. Ako su vaše riječi dobre, možete zaraditi nagrade.

Jezik ima moć dobra ili zla. Allah je odredio muslimane da ne omalovažavaju vrijednost njegovih riječi, i da ne izgovaraju riječi koje su beskorisne ili nemaju kontrolu nad njegovim govorom ili njegovom sposobnošću da predvidi posljedice njegovih riječi. Islam je pažljivo vodio računa o načinu govora i načinu na koji on funkcionira, jer riječ koja izlazi ukazuje na nivo intelekta i ponašanja pojedinca. Allah kaže:

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى له جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون

“I oni Allahu pripisuju ono što im se ne sviđa, a jezikom svojim tvrde laž koja je za njih najbolja. Nema sumnje da za njih (je) Vatra i da će (će) biti napušteni.” (Sura En-Nahl, 5:62)

Važnost jezika je zaista velika u islamu jer može donijeti velike posljedice kada ne možete pametno koristiti svoj jezik. Ako si mudar i razumiješ Božje puteve, dokaži to živeći časnim životom i čineći dobra djela sa poniznošću koja dolazi od mudrosti. Kako jezik sa njim poseduje veliku moć, upotrebite svoj jezik samo za dobro i kada činite dobro. Allah kaže:

وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون

“A moj brat Harun, on (je) rječitiji od mene (u) govoru, pa ga pošalji sa mnom (kao) pomoćnika, koji će potvrditi Zaista, bojim se da će me poreći.” (Sura Al-Kasas 28:34)

Blago čovjeku koji govori dobro i pobjeđuje, ili šuti pred zlom i siguran je. Naš govor treba da koristimo na korisne načine; ne da pričam nego dobrotu. Stoga će vaše riječi biti prihvatljive Allahu i ljudima jer je vaš govor koristan u upućivanju na dobrotu ili pomirenju ljudi, ili podučavanju korisnom znanju, i povećaće ljubav ljudi jednih prema drugima. Neka vaš jezik bude zauzet spominjanjem Allaha.

Islamski Forum
Back to top button