Hutbe & Dersovi

 • Oni koji govore: „Naš Gospodar je Allah“, pa ustraju, neka se ničega ne boje i ni za čim ne tuguju!

  Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, Milostivom, Samilosnom, Gospodaru svih svjetova, Vladaru Sudnjega dana. Neka je najljepši i najpotpuniji salevat i selam na Allahovog Poslanika, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve vjernike koji slijede put islama do Sudnjega dana. Ispratismo mubarek mjesec Ramazan, mjesec u kojem se približismo Uzvišenom Gospodaru putem ibadeta posta, namaza, Kur’ana, zikra,…

 • Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki

  Pred nama je častan mjesec, odabrani i veličanstveni period, u njemu Allah, s.v.t., povećava nagrade i darove, otvara vrata dobra svakome ko želi. Mjesec hajra i bereketa, mjesec milosti i oprosta. Mjesec ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an, uputa ljudima i objašnjenje pravog puta i razlikovanja dobra i zla. To je mjesec koji je…

 • Hutba: Sura Ez-Zilzal

  Pred nama je častan mjesec, odabrani i veličanstveni period, u njemu Allah, s.v.t., povećava nagrade i darove, otvara vrata dobra svakome ko želi. Mjesec hajra i bereketa, mjesec milosti i oprosta. Mjesec ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an, uputa ljudima i objašnjenje pravog puta i razlikovanja dobra i zla. To je mjesec koji je…

 • Srednji put je pravi put

  Bismillahir Rahmanir Raheem O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage…

 • Sedam životnih perioda Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s.

  Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje. Danas je 03.…

 • O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo

  Hvala Gospodaru na brojnim blagodatima Njegovim. Posebno Mu hvala na blagodati vjere, koju je On naselio u našim srcima, i zaista ne bi bili upućeni da nije Njegove upute. Salavat i selam Njegovom posljednjem miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga. Svjedočim da je Muhammed posljednji od…

 • Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki

  ”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je. Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!’ A ako oni glave okrenu – pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.” (Ali Imran, 31.-32.) Draga braćo, Danas ću kazati nekoliko riječi o jednom aspektu ljudskog života koji…

 • Srednji put je pravi put

  Kaže Allah, azze ve dželle, u 133. ajetu Sure Es-Saffat: I Lut je uistinu bio poslanik. Lut, alejhis-selam, je sin Harana, a Haran je umro dok je Lut bio još dječak. Odrastao je u kući svoga djeda Azera i amidže Ibrahima, alejhis-selam. Nakon gladi koja je u to doba zavladala širim prostorom Šama, odlaze u Egipat,…

 • Oni koji govore: „Naš Gospodar je Allah“, pa ustraju, neka se ničega ne boje i ni za čim ne tuguju!

  Pred nama je častan mjesec, odabrani i veličanstveni period, u njemu Allah, s.v.t., povećava nagrade i darove, otvara vrata dobra svakome ko želi. Mjesec hajra i bereketa, mjesec milosti i oprosta. Mjesec ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an, uputa ljudima i objašnjenje pravog puta i razlikovanja dobra i zla. To je mjesec koji je…

 • Nepokrivene žene, neklanjanje i post

  Hvala Allahu Uzvišenom na blagodati imana, na bereketu islama, na ljepoti Ramazana, na daru posta, na radosti iftara i svim drugim blagodatima, koje ako bismo brojali ne bi uspjeli pobrojati. Hvala Milostivom Dobročinitelju koji je preko Svog Miljenika Muhammeda a.s. objavio Kur’an u mjesecu Ramazanu, da bude uputa čovječanstvu i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja…

 • Hutba: Sura Ez-Zilzal

  Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu. Braćo moja u Dini Islamu! Zemljotresi koji su prije dvije sedmice zadesili jug Turske i sjever Sirije nikoga od nas nisu ostavili ravnodušnim. Gledajući gomile ruševina, uplakana lica preživjelih,…

 • O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo

  Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike. Braćo moja u Islamu! Ovo su dani kada se većina kršćana priprema za obilježavanje dana rođenja Isaa, a.s. (Isusa). Tim povodom ćemo i mi, akobogda, posvetiti pažnju ovom, pretposljednjem Allahovom Poslaniku, ali sa aspekta…

Back to top button