Različite Teme

Borba protiv židova

Predznaci Sudnjeg dana

Od predznaka Sudnjeg dana je i borba muslimana protiv Židova koja će se dogoditi na kraju vremena.

Od predznaka Sudnjeg dana je i borba muslimana protiv židova koja će se dogoditi na kraju vremena. Razlog borbe će biti to da će židovi biti vojska Dedždžalova, njima će se suprotstaviti vojska Isaa alejhi selam – muslimani. Sukob u kojem će drvo i kamen progovoriti: O muslimanu, o Allahov robe, iza mene je Židov. Dođi i ubij ga.

Muslimani su se borili protiv židova još u doba Resulullaha sallAllahu alejhi ve selem. Pobijedili su ih i protjerali sa Arapskog poluotoka slijedeći riječi Resulullaha savs: Sigurno ću protjerati Židove i kršćane sa arapskog otoka i na njemu neće ostati niko osim muslimana.[1]

Međutim taj sukob nije bio od predznaka Sudnjeg dana o kojim govore hadisi. Allahov Poslanik je nagovijestio borbu muslimana protiv Židova kada se pojavi Dedždžal i siđe Isa alejhi selam.

Imam Ahmed bilježi od Semure bin Džunduba dugačak hadis koji je izgovorio Resulullah savs na hutbi onoga dana kad je nastupilo pomračenje sunca….(u njemu je spomenuo Dedždžala ) i rekao: Mumini će se okupiti u Bejtul Makdisu (Palestina). Potrešće ih žestok potres. Zatim će Allah dželle šanuhu uništiti Dedždžala i njegovu vojsku, čak će korijen, ili je rekao – temelj zida, a Hasan el Ešjeb kaže: Korijen drveta, dozivati, ili je rekao – reći: O mu’mine, ili je rekao: O muslimanu ovo je Židov, ili je rekao: Ovo je kafir, dođi i ubij ga.

Kaže: To će biti tako, bićete zatečeni zamršenošću tih stvari. Pitaćete se međusobno: Da li je vaš poslanik spomenuo nešto od toga?

Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre radijaAllahu anhu da je Resulullah sallAllahu alehi ve selem rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok muslimani ne zarate sa židovima i muslimani će ih poraziti. Židovi će se sakriti iza kamenja i drveća pa će kamen i drvo progovoriti: O muslimanu, o Allahov robe. Ovdje iza mene je židov, dođi i ubij ga. Jedino drvo el Garkad neće govoriti jer je to drvo židova.[2] Ovako bilježi Muslim.

Iz konteksta hadisa da se naslutiti da je govor kamena i drveta zbilja. To je stoga što je priča predmeta čvrsta u brojnim hadisima koji ne govore samo o borbi protiv Židova. Već sam o tome zasebno govorio jer je i to od predznaka Sudnjeg dana.

Ako će predmeti tada progovoriti onda nema potrebe govor kamena i drveta posmatrati u prenesenom značenju, kao što to tvrde neki učenjaci. Doista ne postoji dokaz koji nas obavezuje da izraz posmatramo izvan njegove zbilje (pravog značenja). Govor predmeta se spominje i u Kur’anu, kao na primjer u riječima Uzvišenog: Allah koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas, odgovoriće (kože- op.pr.) (Sura Fussilet, 21.). Ali riječi Uzvišenog: I ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga, ali vi ne razumijete veličanje njihovo.(Sura Al Isra, 44.)

Bilježe se riječi Ebu Umame el Bahilija radijaAllahu anhu: Održao je Resulullah sallAllahu alejhi ve selem hutbu, većina rečenog je bilo o Dedždžalu. Upozorio nas je na njega, spomenuo njegov dolazak, zatim silazak Isa alejhi selam da ga ubije, pa je rekao: Reći će Isa alejhi selam: Otvorite vrata! Pa će otvoriti, iza njih će biti Dedždžal a sa njim sedamdeset hiljada Židova, svi naoružani kratkim sabljama. Kada ga Dedždžal pogleda počeće se topiti kao što se so topi u vodi, zatim će se udaljiti bježeći.

Isa alejhi selam će tada reći: Imam jedan udarac za tebe, nećeš me preteći u njemu, pa će ga stići kod Istočnih vrata (Babu Ludd eš Šerkij) i ubiti ga. Tako će Allah dželle šanuhu poraziti Židove. Neće ostati ništa od onoga što je Allah stvorio za šta će se Židov sakriti a da ne progovori Allahovom dozvolom. Ni kamen, ni drvo, ni zid, ni životinja. Jedino će Garkad (gorušica) šutjeti jer je to njihovo drvo.[3] U hadisu se jasno ukazuje na govor predmeta.

Također samo izuzimanje gorušice (garkad) iz predmeta koji obavještavaju o Židovima, jasno upućuje da je riječ o stvarnom govoru, jer da se htjela metafora onda ovo izuzimanje ne bi imalo značenje, (bilo bi beznačajno).

Ako bismo pak uzeli govor predmeta u prenesenom značenju onda borba protiv Židova ne bi bila čudo na kraju vremena. Njihov poraz od muslimana bi bio kao poraz svih drugih nevjernika pred muslimanima, a o kojima se ne spominje ono što bi upućivalo na skrivanje i govor predmeta. Ako pomno proučimo hadis uočićemo čuđenje koje će se dogoditi na kraju vremena i biti od predznaka Sudnjeg dana. Sve to upućuje na stvarnost govora predmeta u borbi protiv Židova, a ne o metafori, o Židovskoj nemoći da se odbrane od muslimana.

Autor: Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil
Iz knjige: Predznaci sudnjeg dana: mali – srednji – veliki

Islamski Forum
Back to top button