Učimo o Islamu

Namaski šartovi

Uvjeti za namaz – namaski šarti

Namaski šartovi, tj. uvjeti za obavljanje namaza koji se moraju ispuniti prije samog namaza su:

USLOVI ZA NAMAZ – pripreme

1. da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati,
2. abdest uzeti i po potrebi se okupati ili u nuždi tejemmum uzeti,
3. biti propisno obučen,
4. na vrijeme klanjati,
5. prema Kibli se okrenuti, i
6. nijjet (namjera)

PRVI+NAMASKI+ŠART
Prvi namaski šart (Čistoća tijela, odjeće i mjesta za klanjanje)

1. da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati,

ČIŠĆENJE

Čistoća je propisana Kur’anom i Sunnetom. Uzvišeni Allah kaže:
”… a ako ste džunupi, onda se okupajte!” (El-Maide, 6.)

džunupi – nečisti

“… i haljine svoje očisti!” (El-Muddessir, 4.)

“Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (El-Bekare, 222.)

i duhovna i tjelesne čistoća

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:
”Namaz neće biti primljen bez (prethodne) čistoće.”
“Čistoća je dio imana.”(vjerovanja)

Čistoća se ostvaruje uklanjanjem nečistoća čistećom vodom sa odjeće klanjača, tijela i mjesta gdje se klanja i da se bude pod abdestom ili gusulom, a u slučaju da nema vode, pod tejemmumom.

ČIME SE POSTIŽE ČISTOĆA?

Cistoca se postiže sa dvije stvari:

1. Prirodnom vodom

Ona ima sve prirodne osobine tako da sa njom nije pomiješano bilo šta što se u njoj obicno ne nalazi, svejedno bilo to necisto ili cisto. U takvu vodu se ubrajaju: bunarska voda, voda sa izvora, kišnica, rijecna voda, otopina snijega i morska slana voda.

U tom smislu, Uzvišeni kaže: ”I Mi s neba cistu vodu spuštamo.” (El-Furkan, 48.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Voda je cista, osim ako se uprlja necim necistim pa promijeni miris, okus i boju.”

2. Cistom površinom zemlje

Tj. cistim zemljinim tlom u vidu praha, pijeska, kamena i slanace (onog što se racuna kao zemlja), jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Čistom zemljom musliman bi se mogao cistiti i kad ne bi imao vode deset godina. Kada nađe vodu, neka se njom opere.”

Osnovno ciscenje se ostvaruje uklanjanjem fizicke prljavštine (materije koje su sa šerijatskog stanovišta neciste) cistom vodom sa odjece, tijela i mjesta gdje se klanja.

Vjersko čišcenje od apstraktne necistoce (tj. onog što je tako šerijatski definisano), (džunupluk, vršenje velike i male nužde…) postiže se uzimanjem abdesta ili kupanjem.

MJESTA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJENO KLANJATI

To su:
· mezarje (groblje)
· crkva,
· smetljište,
· klaonica,
· sredina puta,
· torovi deva,
· hammam (kupatilo),
· iznad Ka’be.

Prenosi se od Ebu-Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Cijela zemlja je mesdžid (mjesto cinjenja sedžde i klanjanja) osim kupatila i groblja.“

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio klanjanje na sedam mjesta: na smetljištu, u klaonici, u grobljima, nasred puta, u kupatilu, u oboru deva i na krovu Ka’be. El-Bera’ Ibn Azib, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne klanjajte u oborima deva, jer su one od šejtana.“ Ebu-Bekr Ibn El-Arebi, u komentaru Tirmizijine zbirke, smatra da postoji ukupno trinaest mjesta na kojima i prema kojima nije dozvoljeno klanjati. Pored navedenih on je spomenuo još šest: prema mezarima, nužnicima, crkvama, sinagogama, slikama i kipovima i u mjestima koja je zadesila Allahova kazna.

ILMIHAL 1
ILMIHAL 1

2. abdest uzeti i po potrebi se okupati ili u nuždi tejemmum uzeti,

Kako se uzima abdest ?!

1. Nijjet

Kada želiš uzeti abdest, zanijeti ga srcem, jer se djela vrednuju prema nijjetu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Djela su prema namjerama.“(nijjetu)(Buhari,Muslim)

Nijjet se ne izgovara rijecima, jer to nije od sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vec je to (novotarija) bid’at koga se dužnost kloniti.

2. Izgovoriti Bismillah

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Nema abdesta onaj ko prilikom njegovog uzimanja nije spomenuo Allahovo ime.“(Ebu Dawud, ibn Madže) Ako bi covjek iz zaborava ispustio izgovor „bismille“, abdest bi bio valjan.

“Šejh Usejmin zakljucuje da je “bismilla” na pocetku abdesta u ovom slucaju sunnet, a da se utvrdi pouzdanost predaje o ovoj temi, bilo bi izgovaranje‚ bismille’ obavezno”
ABDEST – KAKO SE UZIMA?

ILMIHAL 1
ILMIHAL 1

Okretanje u pravcu kible (Ka’be)

Svevišnji je kazao: I iz svakog mjesta u kome budeš, ti lice svoje Časnom hramu okreni. (El-Bekara, 149)

Kibla muslimana – pravac okretanja u namazu jeste Ka’ba časna koju je podigao i sagradio poslanik Ibrahim, Allah mu mir i spas darovao, poznat po nadimku Ebu-l-enbija’ (Otac vjerovjesnika).

Ka’bu časnu su hodočastili svi vjerovjesnici iza Ibrahima, Allah mu mir i spas darovao, a mi vjerujemo da je to Božiji hram – mesdžid, podignut od kamena koji ne pribavlja korist, niti može nauditi, ali se po Allahovoj zapovijedi okrećemo prema Ka’bi u namazu, tako da se svi muslimani okreću u jednom, istom pravcu pa i zbog toga zaslužuju i dobijaju Božiju nagradu.

Obaveza muslimana je da se okrene prema Ka’bi u svom namazu ako je vidi, međutim ako je daleko, dovoljno je da se okrene u pravcu grada Mekke. Malo odstupanje od pravca neće imati nikakvu štetnu posljedicu, o čemu je Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao (u Medini): “Prostor između istoka i zapada je pravac kible.” (Et-Tirmizi, 342)

U slučaju da klanjač, zbog bolesti ili nekog drugog opravdanog razloga, ne može da se okrene u pravcu kible u namazu, onda je oslobođen te obaveze analogno oslobađanju i spadanju svih drugih vjerskih obaveza prilikom nemoći, jer je Uzvišeni objavio: Zato se Allaha bojte koliko god možete. (Et-Tegabun, 16)

ILMIHAL 1
ILMIHAL 1

Nastupanje namaskog vremena:

Ovo je uvjet valjanosti namaza, tako da obavljanje namaza prije nastupanja njegovog vremena nije ispravno. A s druge strane, smatra se haramom – grijehom odlaganje namaza do isteka i prolaska njegovog predviđenog vremena. Svevišnji je kazao: Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. (En-Nisa’, 103)

Nakon utvrđivanja nastupa namaskog vremena, treba znati:

Najbolje je namaz obaviti u njegovo prvo vrijeme, odmah po nastupanju namaskog vremena.

Obaveza je namaz klanjati u njegovom predviđenom vremenu, jer je zabranjeno – haram odlagati namaz izvan toga bez obzira kakav se razlog pojavio.

Ko propusti namaz u njegovom predviđenom vremenu zbog sna ili zaborava, obavezan je požuriti da obavi taj namaz čim ga se prisjeti.
Pet dnevnih namaza i vremena u kojima se obavljaju

Allah Svevišnji je propisao muslimanu pet namaza u jednom danu i noći. Oni predstavljaju stub njegove vjere i svrstavaju se u najpotvrđenije obaveze koje su mu propisane. Svaki namaz ima jasno precizirano vrijeme u kojem se obavlja.

Sabah-namaz: Ima dva obavezna rekata, a može se obaviti u vremenu od zore, koja nastupa s pojavom svjetlosti na horizontu, pa do izlaska sunca.

Podne-namaz: Ima četiri obavezna rekata, a može se obaviti u vremenu kad sunce iz zenita krene ka zapadu pa dok sjena nekog predmeta ne bude duga koliko i sam osjenjeni predmet.

Ikindija-namaz: Ima četiri obavezna rekata, a može se obaviti u vremenu nakon prolaska podnevskog vremena – kada dužina nekog predmeta bude jednaka dužini njegove sjene, pa sve do zalaska sunca. Od muslimana se zahtijeva da obavi ikindija-namaz prije nego oslabe sunčeve zrake a sunce poprimi boju zlata.

Akšam-namaz: Ima tri obavezna rekata, a može se obaviti nakon što sunce u cijelosti zađe za horizont pa sve do nestanka crvenila na nebu koje se pojavljuje po zalasku sunca.

Jacija-namaz: Ima četiri obavezna rekata, a može se obaviti nakon što nestane crvenila na nebu, pa sve do polovine noći. Jacija-namaz se u nuždi može klanjati i do zore.

Musliman se može oslonuti na takvim – proračun nastupanja namaskih vremena, te nije obavezan da osobno prati i računa nastupanje nekog namaskog vremena.

Mjesto obavljanja namaza

PETI+UVJET+ZA+NAMAZ
Uvjeti za namaz – namaski šarti

Islam nalaže da se namaz obavlja u džematu (zajednički), s preporukom da to bude u džamiji, jer predstavlja jedinstven skup i druženje muslimana, što povećava njihovu međusobnu ljubav i bratstvo. Namaz obavljen u džematu vrijedi mnogo puta više od namaza koji se obavi samostalno, o čemu je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kazao: “Namaz koji je obavljen u džematu vrijedi dvadeset i sedam puta više od namaza kojeg čovjek obavi samostalno.” (El-Buhari, 619, Muslim, 650 i Ahmed, 5921)

Napomenut ćemo da je namaz ispravan bilo gdje da se obavi, što je jedan od znakova Allahove milosti prema nama koju potvrđuje predanje od Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao: “Cijela zemlja mi je učinjena mjestom za obavljanje namaza, pa koga god od moga ummeta zatekne namasko vrijeme na nekom mjestu, neka tu i obavi namaz.” (El-Buhari, 328 i Muslim, 521)
Uvjeti vezani za mjesto u kojem se obavlja namaz

Islam uvjetuje da se namaz obavi na čistom mjestu, bila to zemlja ili nešto drugo. Uzvišeni je objavio: Ibrahimu i Ismailu smo naredili: “Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali.” (El-Bekara, 125)

Polazišna osnova šerijatskog tretiranja stvari jeste da su sve stvari u osnovi čiste, a da je nečistoća samo trenutačno i prolazno stanje. Zbog toga, ako ne primjećujemo i nemamo znanja o nečistoći mjesta na kojem želimo klanjati, smatrat ćemo ga šerijatski čistim. Nije preporučeno da se namaz striktno obavlja na određenoj sedžadi ili nekoj prostirci.

U vezi mjesta na kojem se obavlja namaz potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

Da klanjač odabirom mjesta za obavljanje namaza ne pričinjava ljudima nelagodu, smetnju ili štetu, kao da klanja na prolazu, hodniku ili na mjestu u kojem se ne smije zadržavati što bi izazvalo gužvu i ometanje ljudi, a Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, zabranjuje ometanje drugih i nanošenje štete, pa je rekao: “Šteta se otklanja i nije je dopušteno nekome činiti.” (Ibn Madže, 2340 i Ahmed, 2865).

Da na mjestu obavljanja namaza ne bude nečega što će ometati i odvlačiti pažnju klanjača, npr: slike, muzika, glasan govor itd.

Da se namaz ne obavlja na mjestu u kojem taj časni ibadet može biti predmetom ismijavanja i izrugivanja, kao da se klanja u blizini pijanica, mrzitelja vjere i tome slično. Allah Svevišnji je zabranio muslimanima da hule nevjernička božanstva kako ovi ne bi iz neznanja i nepravedno hulili i vrijeđali Allaha Uzvišenog, On je objavio: Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi i oni nepravedno i ne misleći šta govore Allaha grdili. (El-En’am, 108)

Da se namaz ne klanja na mjestu ili u prostoriji koja je namjenski uređena ili podignuta s ciljem činjenja grijeha i razvrata, kao što su diskoteke, noćni klubovi i njima slično. Na takvim mjestima je pokuđeno obavljati namaz.

ILMIHAL 1
ILMIHAL 1

ČIŠĆENJE

Čistoća je propisana Kur’anom i Sunnetom. Uzvišeni Allah kaže:
”… a ako ste džunupi, onda se okupajte!” (El-Maide, 6.)

džunupi – nečisti

“… i haljine svoje očisti!” (El-Muddessir, 4.)

“Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (El-Bekare, 222.)

i duhovna i tjelesne čistoća

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:
”Namaz neće biti primljen bez (prethodne) čistoće.”
“Čistoća je dio imana.”(vjerovanja)

Čistoća se ostvaruje uklanjanjem nečistoća čistećom vodom sa odjeće klanjača, tijela i mjesta gdje se klanja i da se bude pod abdestom ili gusulom, a u slučaju da nema vode, pod tejemmumom.

ČIME SE POSTIŽE ČISTOĆA?

Cistoca se postiže sa dvije stvari:

1. Prirodnom vodom

Ona ima sve prirodne osobine tako da sa njom nije pomiješano bilo šta što se u njoj obicno ne nalazi, svejedno bilo to necisto ili cisto. U takvu vodu se ubrajaju: bunarska voda, voda sa izvora, kišnica, rijecna voda, otopina snijega i morska slana voda.

U tom smislu, Uzvišeni kaže: ”I Mi s neba cistu vodu spuštamo.” (El-Furkan, 48.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Voda je cista, osim ako se uprlja necim necistim pa promijeni miris, okus i boju.”

2. Cistom površinom zemlje

Tj. cistim zemljinim tlom u vidu praha, pijeska, kamena i slanace (onog što se racuna kao zemlja), jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Čistom zemljom musliman bi se mogao cistiti i kad ne bi imao vode deset godina. Kada nađe vodu, neka se njom opere.”

Osnovno ciscenje se ostvaruje uklanjanjem fizicke prljavštine (materije koje su sa šerijatskog stanovišta neciste) cistom vodom sa odjece, tijela i mjesta gdje se klanja.

Vjersko čišcenje od apstraktne necistoce (tj. onog što je tako šerijatski definisano), (džunupluk, vršenje velike i male nužde…) postiže se uzimanjem abdesta ili kupanjem.

MJESTA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJENO KLANJATI

To su:
· mezarje (groblje)
· crkva,
· smetljište,
· klaonica,
· sredina puta,
· torovi deva,
· hammam (kupatilo),
· iznad Ka’be.

Prenosi se od Ebu-Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Cijela zemlja je mesdžid (mjesto cinjenja sedžde i klanjanja) osim kupatila i groblja.“

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio klanjanje na sedam mjesta: na smetljištu, u klaonici, u grobljima, nasred puta, u kupatilu, u oboru deva i na krovu Ka’be. El-Bera’ Ibn Azib, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne klanjajte u oborima deva, jer su one od šejtana.“ Ebu-Bekr Ibn El-Arebi, u komentaru Tirmizijine zbirke, smatra da postoji ukupno trinaest mjesta na kojima i prema kojima nije dozvoljeno klanjati. Pored navedenih on je spomenuo još šest: prema mezarima, nužnicima, crkvama, sinagogama, slikama i kipovima i u mjestima koja je zadesila Allahova kazna.

2. abdest uzeti i po potrebi se okupati ili u nuždi tejemmum uzeti,

Kako se uzima abdest ?!

1. Nijjet

Kada želiš uzeti abdest, zanijeti ga srcem, jer se djela vrednuju prema nijjetu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Djela su prema namjerama.“(nijjetu)(Buhari,Muslim)

Nijjet se ne izgovara rijecima, jer to nije od sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vec je to (novotarija) bid’at koga se dužnost kloniti.

2. Izgovoriti Bismillah

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Nema abdesta onaj ko prilikom njegovog uzimanja nije spomenuo Allahovo ime.“(Ebu Dawud, ibn Madže) Ako bi covjek iz zaborava ispustio izgovor „bismille“, abdest bi bio valjan.

“Šejh Usejmin zakljucuje da je “bismilla” na pocetku abdesta u ovom slucaju sunnet, a da se utvrdi pouzdanost predaje o ovoj temi, bilo bi izgovaranje‚ bismille’ obavezno”
ABDEST – KAKO SE UZIMA?

.Oprati šake tri puta vodom, prvo desnu pa lijevu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada uzimate abdest, pocnite sa vašom desnom stranom.“

Izaprati usta (desnom rukom) tri puta

I nos (lijevom rukom) tri puta vodom,

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Kada uzimaš abdest, dobro isperi usta.”Isto tako kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Upotpuni abdest i istrljaj između prstiju i dobro isperi nos ako ne postiš.”

Oprati lice tri puta od uha do uha i od korijena kose na celu do vrha brade, i provuci prste kroz bradu. Uzvišeni Allah kaže: “… operite lica svoja…“ (El-Maide, 6.)

Oprati tri puta ruke od vrhova prstiju do iza laktova, desnu pa lijevu.

Uzvišeni Allah kaže: “… i ruke svoje do iza lakata…“ (El-Maide, 6.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Moji sljedbenici ce od tragova abdesta na Sudnjem danu doci sa bijelim oznakama na celu i bijelim rukama i nogama. Zato, ko je od vas u stanju prati i više od onoga što se pere za abdest, neka pere.“

Potrati (mesh) glavu vlažnom rukom jedanput, pocevši sprijeda nazad i obratno.

Uzvišeni Allah kaže: “… i glave svoje potarite…“ (El-Maide, 6.)

Prilikom potiranja glave mokrom rukom prvo poceti sa prednjom stranom, jer u hadisu stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojim rukama potrao glavu tako što je poceo sprijeda glave i povukao ih do potiljka, a zatim ih vratio nazad.“

Što se tice potiranja vrata, ne postoji ni jedan vjerodostojan hadis da je to Poslanik sallallahu alejhi ve sellem cinio, tako da se ne smije ni raditi. Postoje dva neprihvatljiva hadisa o potiranju vrata. Prvi prenosi imam Ahmed u kojem se kaže da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, potirao glavu toliko da je dostigao prostor između ušiju na zadnjem dijelu glave i dio vrata ispod toga. Čak i ako bi se prihvatio ovaj hadis, vrat se ne potire posebno, nego je to samo u cilju veceg obuhvatanja prilikom potiranja glave.

Potrati uši jednim kažiprstom unutrašnjost i palcem vanjski dio.

“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potrao je uši tako što bi kažiprste stavio u uši, a palceve iza ušiju.“

Oprati noge tri puta od vrhova prstiju do iza clanaka, desnu pa lijevu.

Uzvišeni Allah kaže: “… i noge svoje do iza clanaka…“ (El-Maide, 6.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada uzimaš abdest, istrljaj izmecu prstiju.“

………………..

Kad uzmemo abdest SUNNET je (praksaPoslanik a.s) je proučiti ŠEHADET:

EŠHEDDU EN LA ILLAHE ILALLAH VE EŠHEDDU ENNE

MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.

PREVOD:

Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i

Svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Polsanik.
:::::::::::::::::::::::::::::

O FARZOVIMA I SUNNETIMA ABDESTA

Farzovi (obaveza)abdesta su:

oprati šake,lice,ruke do lakata, mesh(preči mokrom rukom preko glave) i oprati noge do članka.

O vjernici, kad hoćete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka. a ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni.,( Al Maida, 6) Kur”an

……..
džunupi – nečisti

…..

Sunneti (praksa Poslanika a.s)abdesta su:

oprati usta tri puta, nos tri puta,uši oprati

———

ZAŠTO DA SLIJEDIMO SUNNET Poslanika a.s?

“On ne govori po hiru svome – to je samo Objava koja mu se obznanjuje.” (En-Nedžm, 3-4)

“Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu…” (En-Nisa’ 80)
…………………………………..
ŠTA KVARI ABDEST?

Sta ce pokvariti abdest ?!

1. Sve što izađe na analne otvore (prednji i zadnji): mokraca, izmet, vjetar, zatim sperma, vedijja i mezija (Vedijja je sluz/ sekret prostate/ koja se ponekada pojavljuje poslije napornog mokrenja, a Mezija je sluz koja kod muškarca i kod žene izlazi prilikom nadražaja i nije potrebno iza njih se kupati, ali je potrebno oprati tragove vedijje i mezijje sa tjela i odjece jer su necisti.) Ako se posumnja u puštanje vjetra, to ne utice na valjanost abdesta osim u slucaju da se cuje zvuk ili osjeti miris.

2. Duboki san pri kome se izgubi svijest,

3. Gubljenje svijesti bez obzira da li se radilo o padanju u nesvijest, pijanstvu ili ludilu, jer osoba kojoj je svijest poremecena nije sigurna da nije izgubila abdest.

4. Dodirivanje polnog organa direktno dlanom ili prstima ruke, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Neka onaj ko dodirne svoj polni organ ne klanja sve dok ponovo ne uzme abdest.”

5. Strastveno dodirivanje žene prema jacem (radžih) mišljenju je da ne kvari abdest ukoliko ne dođe do izlucivanja mezijja zbog uzbuđivanja. Dokaz za ovaj stav je hadis Aiše, radijallahu anha, da ju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poljubio, a poslije nije uzimao abdest.

——–

GUSUL —- VJERSKO KUPANJE

O vjernici, kad hoćete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka. a ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni. 6, Al Maida Kur”an

……..
džunupi/džunubi – nečisti

…..

Farzovi gusula:

1. Nijjet, tj. srcem odluciti da se (zbog neke od navedenih stvari) uzme gusul, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Djela se cijene prema namjerama, i svakom pripada ono što je naumio.“
2. Cijelo tijelo oprati vodom, tako što ce se trljati ona mjesta koja je moguce trljati, a saprati ona koja se ne mogu dohvatiti i istrljati i to toliko sve dok se ne bude sigurno da je cijelo tijelo oprano. Od Ummu-Selleme se prenosi da je rekla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,: “Ja sam žena koja cvrsto veže pletenice kose, pa hocu li ih rasplitati prilikom kupanja od hajza(menstruacije) i džunupluka?“ Odgovorio je: ”Ne, dovoljno je da se poliješ po glavi tri puta, a zatim sapereš citavo tijelo i time se ocistiš.”
3. Posebno voditi racuna da se pokvasi koža između prstiju, ispod kose, pupak itd.

Sunneti gusula:

1. poceti sa bismillom, jer je propisano njom poceti svako važno djelo
2. na pocetku oprati ruke prije nego što se zamoce u posudu sa vodom
3. poceti prvo sa uklanjanjem necistoce
4. dijelove tijela koji se peru prilikom uzimanja abdest oprati prije ostalih dijelova tijela
5. dobro izaprati usta, nos i unutrašnjost ušnih školjki
6. pri završetku oprati noge

PROPISANOST GUSULA

Gusul (kupanje) je propisan Kur’anom i Sunnetom.

Uzvišeni Allah kaže: “A ako ste džunupi, onda se okupajte!“ (El-Maide, 6.)

„… i kada ste džunupi – osim ako ste u prolazu – sve dok se ne okupate.“ (En-Nisa, 43.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada se dva spolna organa dodirnu, obavezno je kupanje (gusul).“ Tj. kada glava muškog polnog organa nestane u ženskom makar ne izašla sperma ili kada se mjesta obrezivanja kod muškarca i žene dodirnu.

Gusul-(kupanje) je obavezno u slijedecim slucajevima:

1. Kada je neko džunup, tj. kada iz njega izađe sjeme, radilo se o muškarcima ili ženama u snu ili javi, te nakon spolnog odnosa ili dodira spolnih organa, bez obzira da li je došlo do polucije (izlaska sperme) ili nije. Pod polucijom se podrazumijeva izlazak sperme sa osjecajem slasti bez obzira da li se to desilo u snu ili na javi, muškarcu ili ženi, jer Uzvišeni kaže: „A ako ste džunupi, onda se okupajte!“ (El-Maide, 6.)

džunupi – nečisti

2. Nakon prestanka hajza(menstruacija) ili nifasa(poslije poroda) (kod žene), jer je

Uzvišeni rekao: “Zato ne opcite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.“ (El-Bekare, 222.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Sacekaj onoliko koliko ti je ranije trajao hajz (menstruacija), pa se onda okupaj!“

3. Prilikom primanja Islama, jer se osoba koja je ranije bila nevjernik, pa nakon toga primila Islam, dužna okupati.

Dokaz za to je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio Sumami el-Hanefiju da se okupa kada je ovaj primio Islam. Stalna komisija za fetve kaže da je propis onome ko primi Islam da se okupa, jer je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Kajs Ibn Asimu naredio kada je primio Islam.

4. Nakon smrti, jer kada umre musliman dužnost ga je okupati. Dokaz za to je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je umrla kcerka Zejneba, radijallahu anhu, naredio da se okupa.
..
Gusul je vjersko kupanje. žena poslije menstracijeili muškarac poslije izlazka sjemena,, kupa se poslije spolnog odnosa,… kupa se isprača mrtvi čovjek.. ili kada neko primi islam …. itd.. i,a jos razloga…

Prvo se opere spolni organ zatim , uzme se abdest,, kosa se opere 3 puta… ,desna pa lijeva strana, noge zadnje

dok se ne okupamo ne smijemo dodirivati Kur”an

“On je, zaista, Kur’an plemeniti u Knjizi brižljivo cuvanoj – dodirnut ga smiju samo oni koji su cisti.“ (El-Vakia’,77.-79.)

MESH je potiranjem vodom i nekvašenjem određenog dijela npr. ako imamo na ruci gips ili

ako uzmemo abdest preko čarapa, potiremo čarape ako smo na putu a imali smo abdest kada smo obukli čarape,

Dokaz za to su Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rijeci, upucene Mugiri Ibn Šu’betu, kad mu je ovaj htio pomoci da skine obucu kako bi oprao noge pri uzimanju abdesta: “Ostavi ih, obukao sam ih na ciste noge, te je potrao po njima.”

Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, ogranicio je dužinu (valjanosti uzimanja mesha po obuci, mestvama ili carapama) na tri dana i noci za putnika, a na dan i noc za onoga ko je u svome mjestu. Alija, radijallahu anhu, je rekao: ”Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ogranicio je mesh na tri dana i noci za putnika, a dan i noc za onoga ko nije putnik.”

To se racuna od trenutka kada je prvi put ucinjen mesh, a ne od vremena kada je uzet abdest za njega.

Da se obuca (mestve, carape), poslije uzimanja mesha ne skida. Ako se skine, noge se moraju oprati, u suprotnom, abdest ce biti pokvaren.

Napomena: U nuždi, zbog hladnoce ili putovanja, umjesto mesha po glavi dozvoljeno je uzeti mesh po turbanu i kiki (pramenovima kose koji padaju na celo), jer Muslim bilježi predaju u kojoj se kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzimajuci abdest, kada je jedne prilike bio na putu potrao pramenove kose i turban.

Vezano za mesh po obuci, pokrivacu glave kao što je turban i sl., potrebno je naglasiti da isti propisi važe i za ženu i za muškarca.

Od majke pravovjernih Ummu-Selleme prenosi se da je cinila mesh po pokrivacu svoje glave.

Ibn-Tejmijje u djelu “Velike fetve” kaže: ”Ummu- Selleme je potirala po pokrivacu svoje glave, a ona to ne bi cinila bez Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, dozvole.”

KAKO SE UZIMA MESH ?

Mesh se uzima s gornje strane obuce, potiruci od prsta prema zglobu, i to samo jedanput. Od Alije, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: ”Kada bi vjera bila po logici, potiranje s donje strane mestava bilo bi prioritetnije od gornjeg. Međutim, vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da potire s gornje strane.”

Ovo znaci da se vjera uzima po onome što je Uzvišeni propisao, a ne po zakljuccima i pretpostavkama.

Sahibi uzur
je osoba koja ima STALNO (svaki dan) NEKU SMETNJU I NE MOŽE DA KONTROLIŠE ABDEST.

Ko bude imao neki uzur (smetnju), (nemogucnost držanje mokrace, nekontrolisan izlazak vjetra ili istihazu), da bi bio cist za namaz mora ispuniti slijedece uvjete:

· oprati mokracu ili krv nakon nastupanja namaskog vremena

· zaštititi se krpom koja ce sprijeciti odlijevanje krvi, ili zamotati polni organ necim što ce sprijeciti izlazak mokrace

· kad nastupi namasko vrijeme uzeti abdest za doticni namaz, a potom ne obracati pažnju hoce li nešto isteci ili se ispustiti

· s jednim abdestom može se klanjati samo jedan farz namaz i više sunneta. Ako se desi da bude između dva pojavljivanja mokrace ili krvi toliko vremena da se može ocistiti, uzeti abdest i obaviti namaz, onda je sahibi uzur dužan u tom vremenu ocistiti se i klanjati.

TJEMMUM

Kako se uzima tejemmum ?!

1. Kada neko hoce uzeti tejemmum prvo ce prouciti bismillu

2. Srcem ce odluciti da uzimanjem tejemmuma želi obaviti ono što mu je prije njegova uzimanja bilo zabranjeno

3. Zatim ce dlanovima dotaknuti površinu zemlje, prašinu, pijesak, kamen, slano tlo i sl.

Lijepo je poslije toga od prašine malo otresti ruke

4. Onda rukama jedanput potrati lice.

O vjernici, kad hoćete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka. ako ste džunubi, onda se okupajte a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni. 6, Al Maida Kur”an

3. biti propisno obučen,

. Avret je stidni djelovi koji se moraju pokriti u namazu.

“O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete da namaz obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.” (El-´Araf, 31)

“O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. – To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.” (El-´Araf, 26)

————–
NEVEZANO ZA NAMAZ O ODJEĆI
navodi se da je neki čovjek upitao Allahovog Poslanika: “Božiji Poslaniče, pred kim se može pokazati avret, a pred kim ne?” – “Pokrij svoj avret (intimne dijelove tijela) pred svakim, osim pred svojom suprugom” – odgovori on. “A šta ako ljudi žive zajedno, putujući i slično?” – priupita ponovo čovjek – “Potrudi se maksimalno da ti avret niko ne vidi” – odgovori Poslanik, a.s. “A ako je čovjek usamljen?” – nastavi pitati čovjek. “Allah je najpreči da Ga se stidi” – odgovori Poslanik, a.s.
(Tirmizi ibn Madže)

—————

ŽENINO TIJELO JE ČITAVO STIDNO
dok kod MUŠKARCA OD PUPKA PA DO KOLJENA i koljena
I MUŠKARCU JE DOVOLJNO DA SE PRISTOJNO OBUČE.

ŽENA JE DUŽNA DA POKRIJE SVE osim lica i šaka

KADA UČI KU”ANA I NAMAZ OBAVLJA (i na ulici u svakodnevnom zivotu)

Stidni dio tijela kod žene je čitavo tijelo osim lica i šaka. – Ovo je u toku namaza, ali njegovo otkrivanje pred strancem nije dozvoljeno da bi se izbjegla smutnja…
ŽENA NIJE DUŽNA BITI POKRIVENA PREMA ODREĐENIM OSOBAMA ALI DA JE PRISTOJNO OBUČENA VIDI U AJETU (dolje ispod)
PRED KIM NIJE DUZNA NOSITI MARAMU

“U kućama svojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko doba ne pokazujte!” (Prijevod značenja Al-Ahzab,33)

ŽENA U KUĆI SE NE POKRIVA, SAMO VANI

“O VJEROVJESNICE ,RECI ZENAMA SVOJIM, I KCERIMA SVOJIM, I ZENAMA VJERNIKA NEKA HALJINE SVOJE SPUSTE NIZA SE.TAKO CE SE NAJLAKSE PREPOZNATI I NECE NAPASTVOVANE BITI ” [ Ahzab, 59. ]quran

. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene(MISLI SE NA STARIJE LJUDE), ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. sura, NUR 31, QURAN

Njima nije grijeh da budu otkrivene pred ocevima svojim, i sinovima svojim, i bracom svojom, i sinovima brace svoje, i sinovima sestara svojih, i zenama vjernicama, i pred onima koje su u vlasnistvu njihovu. I Allaha se bojte, jer Allahu, doista, nije skriveno nista.
AL AHZAB,55QURAN

ILMIHAL
Uvjeti za namaz – namaski šarti

AKO SE PITATE ZAŠTO NEKE ŽENE I LICE POKRIVAJU I šake – EVO ODGOVORA?

KAD IDES NA NAMAZ SVE POKRIJES OSIM LICA I ŠAKA ALI U JAVNOSTI NEKE ŽENE POKRIJU ČITAVO TIJELO…

TE ŽENE ŠTO POKRIJU ČITAVO TIJELO – NISU OBAVEZNE VEC SU OBAVEZNE SVE OSIM LICA I ŠAKA. – TO JE SUNNET . što prekriju lice. Naime , o čemu se radi? čovjek-muž kad umre – njegova žena poslije njega ima pravo da se ponovo uda ako to želi dok žene Poslanika a.s (jedino one) nisu se mogle udavati poslije smrti muža – Poslanika a.s jer Poslanik Muhammed a.s nije bio običan čovjek i tako nakon njegove smrti – njegove žene – kad se vec ne mogu udavati odlučiše prekriti lice i šake i kroz historiju te žene su poznate kao “majke pravovjernih”. Danas u doba nemorala nek zene se odluce – koje se udaju i imaju muža – da prekriju i lice i šake i da ih ne gleda javnost a uzimaju za uzor za to djelo – žene Poslanika a.s
Napomena:Nije obaveza prekriti lice i šake na namazu – kao i u javnosti. ali kaže se da je pohvalno ko to odluči..

4. na vrijeme klanjati,

Ezan je najava pocetka namaskog vremena za to posebno namijenjenim rijecima.)

EZAN I IKAMET – ŽENE NE UČE

……..
Ezan je poziv na molitvu. Molitva je posvečena samo Bogu Jedinome.

Ezan se uči sa munare džamije. Čovjek koji uči ezan zove se mujezin. Žene ne mogu učiti ezan da ne privlače muškarce već uči muškarac ezan da privlači ljude Bogu Jedinome Gospodaru.
KADA BI ŽENA UČILA EZAN SA MUNARE – njen glas bi izazivao MUŠKARCE i oni bi njoj išli a ne Allahu i zato je ženi zabranjeno da uči EZAN.

….

Prouciti ezan je pritvrceni sunnet. Dokaz za to su Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rijeci: ”Kada nastupi vrijeme namaza, neka neko od vas prouci ezan i neka najstariji među vama bude imam!”

Prouciti ezan je sunnet i za musafira (putnika) i za onoga ko živi daleko od naseljenih mjesta. Dokaz za to su Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rijeci: ”Kada se zadesiš sa stadom ili u pustinji i tamo budeš ucio ezan za namaz, dobro podigni glas, jer glas mujezina nece cuti niko od ljudi ni od džina niti bilo ko drugi a da mu za to nece biti svjedok na Sudnjem danu.”

Prema onome kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poducio Abdullaha ibn Zejda, rijeci ezana su:

Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber!
Ešhedu en la ilahe illallah! Ešhedu en la ilahe illallah!
Ešhedu enne Muhammeden resulullah!
Ešhedu enne Muhammeden resulullah!
Hajje ‘ales-salah! Hajje ‘ales-salah!
Hajje ‘alel-felah! Hajje ‘alel-felah!
Allahu ekber!Allahu ekber!
La ilahe illallah!

Napomena: U ezanu za sabah–namaz poslije rijeci: Hajje ‘alel-felah!, doda se još: Es-salatu hajrun mine-n-nevm! Es-selatu hajrun minen-nevm! (Bolje je klanjati nego spavati.)

Ezan je poziv na molitvu. Molitva je posvečena samo Bogu Jedinome.

Kako glasi ezan PREVOD:
—–ALLAH JE NAJVEĆI —–

-SVJEDOČIM DA JE SAMO JEDAN BOG–

—SVJEDOČIM DA JE MUHHAMED BOŽIJI ROB I POSLANIK—

—-POŽURITE NA NAMAZ (DA SE KLANJATE)—-

—— HAJTE NA SPAS—

—-ALLAH JE NAJVEĆI—

Kod sabaha namaza dodaje se kad se uči ezan sljedeće:

— NAMAZ JE BOLjI OD SPAVANJA—

—nema boga osim Allaha —

ALL_HUMME RABBE HAZIHID-DA’VETIT-TAMMETI VESSALATIL-KAIMETI _TI MUHAMMEDENIL-VESS_LETE VELFAD _LETE VEB-ASHU MEK_MEN MAHMUDENIL-LEZI VE’AT TEHU.

(Moj Allahu, Gospodaru ovog potpunog poziva i namaza koji se upravo uspostavlja podari Muhammedu, (sallallahu alejhi ve sellem), Vesilet i svako dobro i proživi ga na pohvalnom mjestu koje si mu obecao.)

Između ezana i ikameta treba što više uciti dove, jer se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Dova između ezana i ikameta se ne odbija.“

IKAMET

Ikamet je obavezni sunnet za svaki od pet dnevnih farznamaza, bez obzira da li se taj namaz klanja na vrijeme ili naklanjava. U tom smislu su i Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rijeci: ”Nema te trojice koja zajedno žive – svejedno, bilo u naseljenom mjestu, ili pustinji – pa ne klanjaju u džematu, a da ih šejtan nece savladati. Zato se držite džemata, jer vuk jede ovce odvojene od stada.”

S druge strane, od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Bilalu je naređeno da rijeci ezana izgovara parno, a ikamet neparno.”

U hadisu koji prenosi Abdullah Ibn Zejd, radijallahu anhu, ashab koji je usnio poznati san o ezanu, stoji da rijeci ikameta glase:

Allahu ekber!Allahu ekber!
Ešhedu en la ilahe illallah!
Ešhedu enne Muhammeden resulullah!
Hajje ‘ales-salah!
Hajje ‘alel-felah!
Kad kametis-salatu! Kad kametis-salah!
Allahu ekber!Allahu ekber!
La ilahe illallah!

AJETULKURSIJ
Uvjeti za namaz – namaski šarti

Kaže Uzvišeni Allah: ”… vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.” (En-Nisa’, 103.)

..i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, -Al-muinun,9, Kur”an

”Ustani i klanjaj!”

Šartovi (uslovi) za obaveznost namaza su slijedeci:

1. Da je musliman

2. Da je pametan, jer luda osoba nije dužna klanjati.

3. Da je punodoban, jer djetetu dok ne postane punodobno namaz nije obavezan. To ne znaci da ce ga propuštati i prema njemu se nestrasno odnositi. Stoga obaveza namaza postaje sa punoljetstvom tako da ce o namazu od tog vremena biti pitan,

4. Da žena nije sa hajzom i nifasom, jer takva žena ne klanja dok joj ne prestane hajz i nifas, kao što stoji u hadisu u kome Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada ti se pojavi hajz, prestani klanjati!“

hajz-menstruacije

nifas-nakon porođaja

5. prema Kibli se okrenuti,

Da se okrene prema kibli, jer Allah, subhanehu ve teala, kaže: “… i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite.“ (El-Bekare, 150.)

6. nijjet (namjera)

Kada želiš DA KLANJAŠ NEKI NAMAZ, zanijeti ga srcem, jer se djela vrednuju prema nijjetu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Djela su prema namjerama.“
Nijjet se ne izgovara rijecima, jer to nije od sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vec je to (novotarija) bid’at koga se dužnost kloniti.

koristen materijal iz knjige “Namaz u islamu” kao i drugi izvori….

Islamski Forum
Back to top button