Namaz

 • kuran-all-kareem-ramadan (1)

  Sabah nastupa nakon svršetka noći, isto kao što se šefek-crvenilo javlja s početka noći. Islamski učenjaci su složni na tome da je početak sabahskog vakta – nastup prave zore, te da je kraj sabahskog vakta – izlazak sunca. Sulejman b. Burejda prenosi od oca a on od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga je neki…

 • Pet stebrov islama · Tri osnovna načela · Pričanje vere “La ilahe illAllah”

  Namaski šartovi, tj. uvjeti za obavljanje namaza koji se moraju ispuniti prije samog namaza su: USLOVI ZA NAMAZ – pripreme 1. da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati, 2. abdest uzeti i po potrebi se okupati ili u nuždi tejemmum uzeti, 3. biti propisno obučen, 4. na vrijeme klanjati, 5. prema Kibli…

 • Puštanje brade - hanefijski mezheb

  NAČIN OBAVLJANJA NAMAZA Uzvišeni Allah je propisao pet namaza u toku jednog dana. To su sabah (fedžr), podne (zuhr), ikindija (asr), akšam (magrib) i jacija (iša’). U tekstu koji slijedi, pozabavićemo se samo načinom obavljanja namaza – od početnog tekbira do selama. No, prije toga, neophodno je objasniti uvjete koji se moraju ispuniti da bi se…

 • Kako se klanja džuma namaz

  Džuma Namaz

  Svaki petak je bajramski dan.Bajram namaz je vadžib , a džuma namaz je farz.Ona je farz svakom muslimanu muškarcu. O vrijednostima džume govore , Kur’an, sunnet i idžma. Ko to porekne , kafir je , Allah džellešanuhu kaže: „O vjernici , kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to…

 • Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

  Zahvala pripada Allahu, dželle še’nuh, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Humran, rhm, prenosi od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je uzeo abdest perući svoje organe po tri puta, a zatim rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se isto ovako…

 • Pojašnjenje propisa i praktične primjene

  1. Pojam sedždetuš-šukr – sedžda zahvale odnosi se na zaseban ibadet koji podrazumijeva činjenje jedne sedžde kada čovjek dobije neku nesvakidašnje lijepu vijest ili kada mu bude podarena neka posebna blagodat. 2. Sedžda zahvale nepoznat je i zapostavljen ibadet, na čije činjenje treba pozivati i uvoditi u svakodnevni život. 3. Sedžda zahvale čini se iz zahvalnosti…

 • Dzma-Namaz

  Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “ Kada neko od vas klanja džumu-namaz, neka nakon toga klanja jos četiri rekata.” (Prenosi Muslim) Abdullah b. Omer, radijellahu anhuma, bi nakon obavljanja džume-namaza otišao svojoj kući, tamo bi klanjao dva rekata i govorio bi: “ Ovako je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem,…

 • islamske-teme

  Ovaj članak nam pojašnjava neke propise vezane za dženazu namaz koji nisu spomenuti u prethodnim člancima, poput kategorija kojima se može klanjati i kojima se ne može klanjati dženaza namaz, zatim koji je najmanji broj klanjača koji je potreban za obavljanje ovog namaza, koji je propis obavljanja dženaze od strane žene i koji je propis njenog…

 • Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

  Dženaza-namaz je kolegijalna obaveza,(fardu kifaje).Ko porekne njenu legitimnost izlazi iz islama i smatra se otpadnikom od vjere po konsenzusu islamskih učenjaka. Dženaza-namaz se shodno načinu obavljanja uveliko razlikuje od propisanih namaza,jer nema rukua,sedžde i tešehuda.Pored toga što je djelimična obaveza,njena odlika je veoma značajna i veliki je propust ostaviti dženazu-namaz. Ebu-Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik…

 • Zabilješke iz Arabije

  Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava životinju, koja se žrtvuje po propisima vjere, u danima Kurban bajrama. To žrtvovanje, odnosno prinošenje kurbana, ili, kako se kod nas popularno kaže: “klanje kurbana”, je, kako znamo,…

 • Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

  Duha-namaz, dobrovoljni namaz koji se može klanjati petnaeset minuta poslije izlaska sunca pa do deset minuta do nastupanja podne-namaza. Velika je vrijednost ovog dobrovoljnog namaza. Postoji veći broj hadisa koji govore o tome. Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Duha-namaz redovno obavlja samo onaj ko je Allahu odan;…

 • Duha-namaz, dobrovoljni namaz

  Kada počinje vrijeme Duha namaza? Duha namaz počinje 15 minuta nakon izlaska sunca i traje sve do 15 minuta prije Podne namaza. Počnimo sa vrijednostima ovog namaza. 1. Poslanik, salllahu alejhi ve sellem, nam je rekao da svakog dana damo sadaku za svaki zglob u našem tijelu. U drugom hadisu je rekao da imamo 360 zglobova…

Back to top button