Različite Teme
Top Tema

Zbog grijeha Allah zaboravlja ljude

Jedna od posljedica grijeha je izlazak čovjeka iz okvira dobročinstva.

Zbog grijeha Allah Uzvišeni zaboravlja i ostavlja čovjeka prepuštajući ga samom sebi i šejtanu.U tome je propast nakon koje nema spasa.Uzvišeni kaže:

“O, vjernici, Allaha se bojte,i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio, i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite. I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi griješnici.”(Prijevod značenja, El-Hašr; 18-19)

On ovim ajetom naređuje bogobojaznost i zabranjuje vjernicima da preuzimaju svojstva onih koji su Ga, ostavljajući bogobojaznost, zaboravili. On nam također govori kako je one koji su ostavili bogobojaznost kaznio tako što je učinio da sami sebe zaborave, tj. da zaborave ono u čemu je dobro za njih, ono što ih može spasiti Njegove kazne i dati im vječni život u neprekidnom uživanju i blagodatima. Allah je učinio da oni to sve zaborave, zbog toga što su zaboravili da Ga veličaju, da Ga se boje i da Njegove naredbe izvršavaju. Iz ovog razloga primjećujemo kako griješnik ne vodi računa o stvarima koje su mu u interesu i kako ih zanemaruje. Allah je učinio da mu srce ne žudi za zikrom. On prati svoje prohtjeve. Njegovi postupci su daleko od razboritosti. Promakla su mu sva dobra ovog i budućeg svijeta; promakla mu je vječna sreća. Prodao ju je za najbezvrjednije uživanje – koje je kao ljetni oblak ili fatamorgana.

Najteži oblik ove kazne je da čovjek zaboravi na sebe i potpuno se zapostavi. On tada propušta stvari koje su duši od koristi, prodajući ih za bijednu protuvrijednost i beznačajnu cijenu, gubeći ono bez čega ne može i što mu je nenadoknadivo, uzevši ono što mu je višak i što mu ne treba.

Zbog grijeha Allah zaboravlja ljude
Zbog grijeha Allah zaboravlja ljude

SVE ŠTO IZGUBIŠ MOŽEŠ NADOKNADITI ALI AKO IZGUBIŠ ALLAHA, NEMA NADOKNADE.

Allah može nadoknaditi svaki gubitak osim kad se On zapostavi. Njega ne može ništa nadomjestiti, a On može sve nadomjestiti. On može sve zaustaviti, Njega ne može ništa zaustaviti. On može sve izliječiti, a od Njega ne može ništa izliječiti. Kako čovjek može zapostaviti pokornost Onome Koji ovo može učiniti brzinom treptaja oka? Kako može zaboraviti da Ga spominje i da Njegove naredbe zanemari tako da On učini da čovjek sam sebe zaboravi i time sebi nanese najveću nepravdu.

GRIJESI SU UZROK IZLASKA IZ OKVIRA DOBROČINSTVA (IHSANA)

Jedna od posljedica grijeha je izlazak čovjeka iz okvira dobročinstva. Na taj način mu se uskraćuje nagrada dobročinitelja. Jer kad se dobročinstvo nađe u srcu, ono čovjeka sprječava da čini zlo. Onaj ko robuje Allahu kao da ga vidi čini to zato što su svijest o Njemu, ljubav, strah i nada stalno prisutni u srcu tog čovjeka. On ima osjećaj da ga Allah Uzvišeni uvijek posmatra i to ga sprječava da misli na grijehe a da ne govorimo o samom činu griješenja.

A kad čovjek izađe iz okvira dobročinstva, taj imunitet se gubi.

Prestaje ugodan život i potpuna blagodat. Ako se Allah smiluje ti ljudi mogu ostati vjernici pod uvjetom da ne počine neko djelo koje izvodi iz okvira imana, kao što je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Čovjek nije vjernik dok čini zinaluk, nije vjernik dok pije alkohol, nije vjernik dok krade; neće oteti neku vrijednu imovinu zbog čega će ljudi dići poglede k njemu dok je vjernik. Pazite! Pazite se ovih stvari, tevba je dostupna svakome.”

Ko izgubi društvo vjernika i zaštitu koju im Allah pruža, jer On štiti one koji vjeruju, taj je izgubio svako dobro koje Allah Uzvišeni obećava vjernicima.

SLABLJENJE OBRAĆENOSTI SRCA ALLAHU

Jedna od posljedica grijeha je slabljenje obraćenosti srca Allahu, otežanost ili zaustavljanje tog procesa, tako da srce ne može krenuti ka Allahu ni korak, ili se pak počne vraćati unazad, grijeh zaklanja cilj obraćeniku, zastire put putniku i obeshrabruje tražitelja.

Srce stremi Allahu svojom snagom, a kad oboli od grijeha, slabi i snaga koja ga pokreće. Kad je potpuno nestane, on potpuno silazi sa puta ka Allahu i male su mu šanse da se povrati….Neka je Allah na pomoći!

Grijeh može umrtviti srce, može ga oboljeti ili oslabiti, nešto od toga se mora desiti. Ta slabost dovodi do jedne od osam stvari od koji je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, tražio žastitu: “Briga i tuga, slabost i lijenost, kukavičluk i škrtost, optrečenost dugom i ugroženost od ljudi.” (Hadis prenosi Buhari: ”Knjiga o dovama”, br. 6369, Muslim: ”Knjiga o zikru i dovi” br. 2706 u predaji od Enesa b. Malika)

-Briga i tuga su par, ako je ono što tišti srce nešto što će se desiti u budućnosti to je briga, a ako se desilo u prošlosti to je tuga.

-Nemoć i lijenost su par, ako čovjek propusti uzroke dobra i uspjeha iz nedostatka snage to je nemoć, a ako se desilo iz nedostatka volje to je lijenost.

Kukavičluk i škrtost su par, ako je čovjek beskoristan iz tjelesnih, fizičkih razloga to je kukavičluk, ako je beskoristan za imetak to je škrtost.

-Opterečenost dugom i ugroženost od ljudi to je par, ako je pritisak ljudi opravdan to je opterečenost dugom, a ako oni bespravno pritišću to je ugroženost.

Objašnjenje: Grijeh je najčešće uzrok ovih osam stvari, kao što je uzrok teških nesreća, bolnih iskušenja, zla sudbine i zluradosti neprijatelja. To je najčešći uzrok nestanka Allahovih blagodati i pretvaranja Njegovih blagodarnosti u mržnju i srdžbu.

Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

Iz knjige: ”Bolest i lijek”

Islamski Forum
Back to top button