Fetve & Propisi

Halal meso na zapadu

Čije je meso dozvoljeno jesti

Moje pitanje je u vezi sa pilecim mesom kakav je serietski stav po tom pitanju znaci da li se mora zaklati kao i goveca ili postoje druga pravila, i o daljim pilecim proizvodima kao salame virsle, kobasice i sl. Mi zivimo u Svicarskoj.

Odgovor na pitanje:

Zaklati životinju – čije je meso dozvoljeno jesti – na šerijatski način predstavlja put do halal mesa i do iskorištavanja ostalih dijelova dotične životinje bez imalo smetnje, jer svaka životinja koja nije propisno zaklana na šerijatski način ima status krvi (koju je zabranjeno konzumirati) upravo zbog toga što ostaje krv u takvoj životinji.

Upravo zbog toga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je i rekao: „Jedi onu životinju kojoj je puštena krv i pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime.“ (Buharija, 5543, Muslim, 1968.) Također, pored ove brojne su druge mudrosti propisivanja šerijatskog klanja životinja. Od tih mudrosti su i: udaljavanje od mnogoboštva i djela mnogobožaca, razlikovanje hrane koju jede čovjek od hrane koju jedu zvijeri, spominjanje Allahove blagodati i opskrbe od Njega Uzvišenog prilikom puštanja krvi, lijepo postupanje prema životinjama i dr.
Da bi šerijatsko klanje ispravno bilo sprovedeno, potrebno je voditi računa o sljedećim uvjetima:
a) Uvjeti životinje koja se kolje

1- Da se prilikom klanja presječe dušnik, jednjak i žile koje se nalaze uz dušnik, kako je prethodilo u hadisu Rafi’e b. Hadidža, radijallahu anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Jedi onu životinju kojoj je puštena krv i pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime.“ (Buharija, 5543, Muslim, 1968.) Ukoliko bi prilikom klanja došlo do odsijecanja glave u potpunosti – što se zna često dogoditi kod klanja peradi – to ne bi uticalo na ispravnost mesa jer se kod odsijecanja glave u potpunosti presijeca i ono što je obavezno presjeći prilikom klanja, tako da je takvo klanje ispravno i meso je bez imalo sumnje ispravno. (Vidjeti: dr. Abdul-Kerim Zejdan, El-Mufessal fi ahkami-l-mer’eti ve bejti-l-muslimi, 3/30.)

2 – Da se prilikom klanja spomene Allahovo ime, zbog riječi Uzvišenog Allaha: „I ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime!“ (Prijevod značenja El-En’am, 121.) Od sunneta je da se uz bismillu izgovori i tekbir, da se kaže: „Bismillah, Allahu ekber“ kako se prenosi kod Vjerovjesnikovog, sallallahu alejhi ve sellem, klanja kurbana. (Muslim, 1966.) Ukoliko je osoba koja kolje nijema ili nenamjerno zaboravi izgovoriti bismillu, to neće uticati na ispravnost mesa.
Ako bi pak osoba koja kolje namjerno izostavila spomen Allahovog imena kod klanja, po džumhuru-većini islamskih učenjaka meso životinje koju je takva osoba zaklala ne bi bilo dozvoljeno.
b) Uvjeti osobe koja kolje

1-Da je osoba razumna, umno sposobna, da ima sposobnost razumijevanja, svejedno radilo se o muškarcu ili ženi, djetetu ili punoljetnoj osobi, muslimanu i ehli kitabiji. Uzvišeni Allah je rekao: „… i ono što vi zakoljete.“ (Prijevod značenja El-Maida, 3.) Ovaj dio ajeta govori o dozvoljenosti mesa životinja koje zakolju muslimani. Također, Uzvišeni Allah je rekao: „… i dozvoljeno vam je meso životinja koje zakolju oni kojima je data Knjiga.“ (Prijevod značenja El-Maida, 5.) Ovaj ajet govori o dozvoljenosti jedenja mesa životinja koje zakolju ehlu kitabije.

Međutim, ovdje treba napomenuti da je meso ehlu kitabija dozvoljeno ukoliko se pouzdano ne zna jesu li spomenuli nečije drugo ime mimo Allahovog prilikom klanja. Ukoliko se zna da prilikom klanja neko od njih kaže: „U ime Isusa“, ili „U ime Marije“ ili ovog ili onog kipa, lažnog božanstva, tada ni njihovo meso nije dozvoljeno zbog riječi Uzvišenog Allaha: „(I zabranjeno je) i ono što se zakolje u nečije drugo ime mimo Allahovog!“ (Prijevod značenja El-Maida, 3.)
Što se tiče drugih nevjernika mimo ehlu kitabija, kao i nerazumne osobe, osobe u pijanom stanju, djeteta koje još nema sposobnost razlučivanja, meso životinja koje oni zakolju nije dozvoljeno.

2-Da kolje u ime Uzvišenog Allaha a ne radi nekoga drugog ma ko on bio: poslanik, vjerovjesnik ili nekakav kip, zbog riječi Uzvišenog Allaha kod spomena zabranjenog mesa: „(I zabranjeno je) i ono što se zakolje u nečije drugo ime mimo Allahovog!“ (Prijevod značenja El-Maida, 3.)
c) Uvjeti sredstva (alata) kojim se životinja kolje

1-Alat kojim se kolje mora imati svojstvo sječenja, rezanja, kako bi se njime presjekao dušnik, jednjak i dvije žile uz dušnik.

2- Ta alatka kojom se pušta krv ne smije biti kost, nokat, kandža, zub i sl., zbog hadisa Rafi’e b. Hadidža, radijallahu anh, u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Jedi onu životinju kojoj je puštena krv i pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime, a da pri klanju nije korišten zub ili nokat, jer je zub kost a nokat je mesarski nož Habešija.“ (Buharija, 5543, Muslim, 1968.)

Ove uvjete je potrebno ispuniti kod klanja životinja čije se meso jede da bi nam bilo dozvoljeno meso i svi mesni proizvodi. Nema razlike između klanja goveščeta i peradi. Postoje određene razlike kod klanja deve, ali o tome ovdje nije riječ.A Allah najbolje zna! We billahi et-tewfik, we sallallahu ‘ala nebijjina Muhammed we ‘ala alihi we sahbihi we sellem.
Hajrudin Ahmetović

Islamski Forum
Back to top button