Različite Teme

Opasnost razilaženja u vjeri

Piše: Mr. Osman Smajlović

Razilaženje u vjeri islamu strogo je zabranjeno. Smatra se velikim grijehom i ima katastrofalne posljedice po zajednicu muslimana. U narednim redovima spomenut ću najpogubnije.

Povod uništenja naroda

Ibn Mesud, Allah bio sa njime zadovoljan, rekao je “Čuo sam jednog čovjeka kako uči ( jedan ajet ) za koji sam čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga uči drugačije i saopćio sam mu to, a potom sam ugledao namrgođenost nа njegovom licu.’ Vas obojica ste dobri (dobro proučili) i ne podvajajte se, jer oni koji su bili prije vas razilazili su se pa su propali. – reče on.’” (Buhari) Plemeniti Kur’an ima različite kiraete. Ibn Mesud, Allah bio sa njime zadovoljan, i pomenuti ashab u hadisu učili su isti ajet na različite ispravne načine. Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, odobrio je njihovo učenje i potvrdio njegovu ispravnost. Međutim, nije odobrio njihovo razilaženje, jer je bilo povod uništenja predhodnih naroda. Razilaženje po pitanju Allahove Knjige sigurno će voditi do toga da svaki učesnik u njemu pokuša svoje mišljenje poduprijeti kur’anskim ajetima i tada će nastati razilaženje, mržnja, sukob i na kraju božansko uništenje.

Izašao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a njegovi drugovi su se međusobno prepirali oko kadera, odredbe. Kao da mu je prosut nar na njegov lice usljed srdžbe. Rekao je: “Da li vam je to naređeno? Da li ste radi toga stvoreni? Jednim dijelovima Kur’an opovrgavate drugi dio. Zbog toga su unušteni predhodni narodi.” (Ibn Madže, vjerodostojan)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukorio je svoje drugove riječima da li vam je to naređeno? Da li ste radi toga stvoreni? Jednim dijelovima Kur’ana opovrgavate drugi dio. Također, njegova srdžba bila je vidna na njegovom licu. Nije odobrio njihovo raspravljanje po pitanju kadera, odredbe i dokazivanje oprečnih stavova kur’anskim ajetima. Jer u tom slučaju pože se steći dojam da je Kur’an oprečan. A potom im je pojasnio da je to bio povod uništenja predhodnih naroda.

Slabost i poraz

Razilaženje u vjeri rezultira slabošću islamske zajednice, porazom i gubitkom države. Uzvišeni Allah rekao je:”I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.” (El-Enfal, 45- 46)

Mufessiri, komentatori Kur’ana, spomenuli su sljedeća značenja za dio kur’anskog ajeta ‘i ne prepirite se da ne biste … ‘: postali kukavice, oslabili, oslabila vaša odlučnost, volja, snaga, smjelost, napor, oštrina, otklonilo se od vas božansko obećanje za pobjedu i prestala postojati vaša država. I strpite se u svim propisima vjere, kao i u jedinstvu i nerazilaženju.

Otklanjanje dobra i berićeta

Izašao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selem, da bi obavijestio svoje drugove o tačnom terminu noći Lejletul kadr. Dvojica muslimana međusobno su se prepirala. Tačan termin noći Lejletul kadr uzdignut je od Poslanika, sallallahu alejhi ve selem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je obavješten o tačnom terminu noći Lejletul kadr. Htio je obavijestiti svoje drugove o tome. Što je svakako dobro za ummet. Bili bi u mogućnosti provesti tu mubarek noć u ibadetu i zadobiti obilnu obećanu nagradu. Međutim, dvojica ljudi međusobno su se prepirali i Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, bio je zauzet sa njima i zaboravio je tačan termin Lejletul kadr. Povod lišenja ummeta velikog hajra bila je međusobna prepirka.

Prijetnja azabom

Uzvišeni Allah prijeti velikom patnjom onima koji budu oponašali Ehlu Kitabije u njihovoj razjedinjenosti i podvojanju u mišljenju: “I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kada su im već jasni dokazi došli – njih čeka patnja velika.” (Ali Imran, 105) Imam Taberi, Allah mu se smilovao, rekao je :” njih čeka patnja velika ‘ na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti…” (Ali Imran, 105) tj. Sudnji dan.

Pomenuta prijetnja u predhodnom ajetu nije definisana ili ograničena. Već je spomenuta u nedefinisanom obimu i može se samo pretpostaviti obilnost kazne i njene strahote.

Nesloga

Uzvišeni Allah obaviještava nas da će oni koji se razilaze u vjeri biti u stalnoj neslozi:”To je zato što je Allah objavio Knjigu, pravu istinu. A neslozi onih čija su mišljenja o Knjizi suprotna doista nema kraja.” (El-Bekare, 176)

Mufessiri, komentatori Kur’ana, termin ‘ šikak’ protumačili su da je to veliko suprostavljanje Istini, velika udaljenost od razuma i ispravnosti, veliko neprijateljstvo i razdor.

Razilaženje srca

Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve selem, predavao je ogromnu pažnju ravnanju safova u namazu. Između ostalog govorio je: “Poravnaj te safove! I ne razilati se pa da se vaša srca raziđu… (Muslim) Nemojte se razilaziti u vašim safovima. Tako što će neki od vas biti ispred ostali ili iza njih. I na taj način razići će se vaša srca s neprijateljstvom, mržnjom i međusobnom zavišću.

Islamski Forum
Back to top button