Sura & Zikrovi

 • Istigfar-dova

  Autor djela Tabekatul-hanabile navodi da je umro neki učenjak, pa ga je jedan od njegovih prijatelja vidio u snu i upitao ga je: “Šta je Allah, dž.š., uradio s tobom?” On je odgovorio: “Oprostio mi je općenito, a i svaki grijeh posebno.“ Prijatelj ga je zatim upitao: “Šta nam savjetuješ?” On je odgovorio: “Savjetujem vas da…

 • Upoznajmo našeg poslanika

  Donošenje salavata na Poslanika a.s. Da je donošenje salavata na Allahovog Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., uistinu veliko dobročinstvo i naša obaveza, vidi se iz mnoštva ajeta, a jedan od njih je i ajet iz sure Ahzab, 56., u kome Uzvišeni Allah kaže: ”Zaista Allah i meleki Njegovi donose salavate na Vjerovjesnika (blagosiljaju ga). O vjernici, blagosiljajte ga…

 • Dova za Srecu i Bereket

  Allahu, molim Ti se za sretan život! Bože, podari mi ugodan i lahak život i lijepu smrt! Gospodaru, nemoj me poniziti i osramotiti na Sudnjem danu! Allahumme inni es’eluke ‘ajšes-su’adai! Allahumme inni es’eluke ‘išeten henijjeten ve miteten sevijjeten ve meredden gajre muhzin ve la fadih! Allahumme-gfir li zenbi ve vessi’ li fi dari ve barik li…

 • Upoznajmo našeg poslanika

  Dova za otklanjanje straha, nesanice, nemira, tuge i potištenosti Allāhumme rabbes-semāvātis-seb‘i ve mā ezallet ve rabbel-erādīne ve mā eкallet ve rabbeš-šejātīne ve mā edallet kun lī džāren min šerri ħalкike kullihim džemī‘ā en jefruta ‘alejje eĥadun minhum ev en jebgā ‘alejje ‘azze džāruke ve dželle senāuke ve lā ilāhe gajruke. “Allahu moj, Gospodaru sedam Nebesa i…

 • Prijevod namaske dove na bosanski jezik

  Dova za smirenje i protiv straha, olakšanje od brige i stresa Što se tiče dova koje se uče radi olakšanja od brige i stresa, imaju sljedeće: 1. Ona koju je zabilježio Ahmed (3528) od Abdullaha ibn Mesuda, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema osobe da pati od stresa ili tuge,…

 • Prijevod i kratko pojašnjenje značenja ajeta

  U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog, Reci: “O vi nevjernici, ja ne robujem onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi onome Kome ja robujem, niti sam ja rob onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi Onome Kome ja robuje, vam vaša vjera, a meni moja.” (Sura “Nevjernici”) U Muslimovom Sahihu se od Džabira navodi da…

 • Brak između muslimana i nemuslimanke

  Ako želiš da ti djela budu primljena (kabul) kod Allaha, onda na sedždi uči: ( رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) – “Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!” (El-Bekara, 127.) – Ako strahuješ da ti srce ne skrene s Pravog puta, onda na sedždi uči: (رَبَّنَا…

 • Puštanje brade - hanefijski mezheb

  Subhaneke Subhaneke je dova koja se uči na svakom prvom rekijatu (suneta, farza, sun sunneta ili vitr namaza), nakon nijeta, zatim na trećem rekijatu ikindijskog i jacijskog sunneta. Arapski jezik (latinično pismo) SUBȞÃNEKE ALLAHUMME VE BIȞAMDIKE VE TEBÃREKESMUKE VE TE’ÃLÃ DŽEDDUKE VE LÃ ILÃHE ĠAJRUKE! Prijevod Subhaneke na bosanski jezik Tebi slava pripada, Allahu moj, i…

 • Hadisi dana br:1

  “Olakšavajte, a ne otežavajte! Obveseljavajte, a ne rastjerujte!” (Buharija) “Kome Allah bude htio dobro, on će ga uputiti da shvati vjeru’, a “znanje se stječe samo učenjem.” (Buharija) “Ko krene na put tražeći nauku, Allah će mu oiakšati put prema Džennetu.” (Buharija) “Kada čovjek izdržava svoje kućane računajući (na Allahovu nagradu), to mu se računa u…

 • Prijevod namaske dove na bosanski jezik

  Rekao je Muhammed, saws: “ Kur’anska sura, ima trideset ajeta, zagovara ce se za onoga ko je bude ucio, a to je sura Mulk.” (Ebu Davud, Ebu Ja’la i dr.)A u drugoj verziji: “Kur’anska je sura, ima samo trideset ajeta, i zauzimat ce se za onoga ko je bude ucio, dok ga ne uvede u Dzennet.…

 • Nagrada za slušanje Kur’ana

  1. U jednom od naroda koji su bili prije vas bila trojica ljudi koji su, putujući jednom, zanoćili u jednoj pećini. Dok su spavali sa brda se otrgla stijena i zatvorila ulaz u pećinu. Razmišljajući šta da čine, odlučili su da dovom mole Allaha džellešanuhu da im oslobodi ulaz, i to pomoću dobrih djela koja su…

 • Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju

  Dova za otklanjanje straha, nesanice, nemira, tuge i potištenosti Allāhumme rabbes-semāvātis-seb‘i ve mā ezallet ve rabbel-erādīne ve mā eкallet ve rabbeš-šejātīne ve mā edallet kun lī džāren min šerri ħalкike kullihim džemī‘ā en jefruta ‘alejje eĥadun minhum ev en jebgā ‘alejje ‘azze džāruke ve dželle senāuke ve lā ilāhe gajruke. “Allahu moj, Gospodaru sedam Nebesa i…

Back to top button