Hadisi Kudsi

Dvadest i drugi hadis

Hadis i Kudsi: Adabi kihanja

ADABI KIHANJA

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ الله وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ الله فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ الله فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Kada neko od vas kihne, neka kaže: ELHAMDULILLAH (hvala Allahu), i neka mu kaže njegov brat ili prijatelj: JERHAMUKELLAH (Allah ti se smilovao), a kad mu kaže jerhamukellah, neka mu odgovori: JEHDIKUMULLAH VE JUSLIHU BALEKUM (neka vas Allah uputi i popravi vam stanje).“[1]

Biografija ravije:

Abdurrahman ibn Sahr ed-Devsi, radijallahu anhu, je plemeniti ashab. Primio je islam u godini Bitke na Hajberu, tj. 7. god. po Hidžri. Stalno je bio uz Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, nastojeći da što više stekne znanja. Smatra se ashabom koji je zapamtio najviše hadisa. Preselio je 57. god. po Hidžri, s tim da ima i drugih mišljenja o godini njegove smrti.

Kratki komentar hadisa:

Ovaj hadis ukazuje na veličinu Allahove blagodati onome koji kihne, a to se zaključuje iz hajra i dobra koje povlači za sobom kihanje.

U hadisu je i aluzija na veliku Allahovu blagodat prema Njegovom robu. Dao mu je blagodat kašljanja kojom je otklonio od njeg štetu, a onda mu propisao da izgovori elhamdulillhi čime biva nagrađen, a zatim da dovi za onog koji je njemu dovio. Pošto je onom koji kihne kihanje bilo blagodat i korist, naređeno mu je da se zahvali Allahu na ovoj blagodati, a uz to njegovi organi su ostali u prirodnom obliku i skladu poslije ovog potresa, koji je prema tijelu kao zemljotres prema Zemlji.


Adabi kihanja:

Stišati glas kod kihanja koliko je moguće.
Prilikom kihanja staviti ruku ili maramicu na usta.
Ko kihne treba reći: elhamdulillahi.
Onom kome kihne i kaže elhamdulillahi se kaže: jerhamukellah.
Onom ko kaže jerhamukellah kaže se: jehdikumullah ve juslihu balekum.
Dova onom koji kihne rađa ljubav i međusobno zbližavanje među muslimanima.

[1] Buharija (5/2298), broj 6224, Knjiga o adabima, poglavlje: Šta se kaže onom ko kihne.

Autor u ovom članku govori o nekim adabima kojih se treba pridržavati musliman kada kihne ili čuje drugog da kihne, u svjetlu Kur’ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ko kihne i zahvali Allahu kaže mu se jerhamukellah (Allah ti se smilovao)

1. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah voli kihanje, a prezire zijevanje. Kada neko kihne i zahvali Allahu svaki musliman koji ga čuje dužan je reći jerhamukellah (Allah ti se smilovao). A zijevanje je od šejtana i zato ga treba suzbijati koliko je više moguće, a kada neko zijevajući kaže: hah, šejtan mu se smije“. (Bilježi Buharija) [1]

2. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Musliman ima prema drugom muslimanu šest obaveza!“ Prisutni rekoše: „Koje su to obaveze Allahov Poslaniče?“ Rekao je: „Kada ga sretneš poselami ga, kada te pozove odazovi mu se, kada od tebe zatraži savjet posavjetuj ga, kada kihne pa zahvali Allahu reci mu jerhamukellah, kada se razboli obiđi ga i kada umre isprati ga.“ (Bilježi Muslim) [2]

Šta se kaže onom ko kihne

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas kihne neka kaže: elhamdulillah (hvala Allahu), i neka mu kaže njegov brat ili prijatelj: jerhamukellah (Allah ti se smilovao), a kad mu kaže jerhamukellah, neka mu odgovori: jehdikumullahu ve juslihu balekum (neka vas Allah uputi i popravi vam stanje).“ (Bilježi Buharija)[3]

Šta se kaže nevjerniku kada kihne

Ebu Musa el-Ešari, radijallahu anhu, kaže: „Jevreji su namjerno kihali pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi li im rekao: ‘Allah vam se smilovao.’, a on im je govorio: ‘Jehdikumullahu ve juslihu balekum (neka vas Allah uputi i popravi vam stanje).’“ (Bilježi Ebu Davud i Tirmizi)[4]

Šta se čini prilikom kihanja

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom kihanja stavljao svoju ruku ili odjeću na usta i tako stišavao kihanje. (Bilježi Ebu Davud i Tirmizi)[5]

Kada se kaže onom ko kihne: jerhamukellah

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, kaže: „Dva čovjeka su kihnula u prisustvu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je jednom od njih dvoice rekao: jerhamukellah, a drugom nije. Prisutni ga upitaše o tome a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Ovaj je zahvalio Allahu a ovaj nije.’“ (Muttefekun alejhi)[6]

Koliko puta se kaže: jerhamukellah

1. Seleme ibn Ekva, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je čovjek kihnuo pored njega da je rekao: „Jerhamukellah.“ Nakon toga je čovjek ponovo kihnuo, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Prehlađen čovjek.“ (Bilježi Muslim)[7]

2. Seleme ibn Ekva, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Govori se onom ko kihne tri puta: jerhamukellah, a preko toga je prehlada.“ (Bilježi ibn Madže)[8]

Šta se čini prilikom zijevanja

1. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zijevanje je od šejtana, pa kada neko od vas zijeva neka to suzbije koliko više može.“ (Muttefekun alejhi)[9]

2. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas zijeva neka stavi ruku na usta, jer šejtan, uistinu, ulazi.“ (Bilježi Muslim) [10]

Islamski Forum
Back to top button