Fetve & Propisi

Kredit za rješavanje stambenog pitanja

Kamatni kredit za rješavanje stambenog pitanja

Pitanje:
Kamatni kredit za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Esselamu alejkum. Moje pitanje vezano je za kredit.

Znam da je kamata strogo zabranjena, međutim susrela sam se sa jednim veoma neobičnim “oblikom kamate” za koji nisam sigurna da li je halal ili haram.

Radi se o tome da država (kanton) odobrava stambene kredite mladim bračnim parovima na taj način da država odobri određeni iznos novca koji ide u te svrhe, mladi konkurišu i neki od njh (zavisno od toga koliko je sredstava na raspolaganju) bivaju izabrani da dobiju taj kredit.

Maksimalan iznos kredita koji se može dobiti je 50.000 KM, kredit se vraća uz “kamatu” u visini 2% – 3%, s tim da tu kamatu niko ne prisvaja niti se tako bogati nego se od tih otplata kredita (koje uključuju i navedene kamate) koje mladi uplaćuju ponovo formira fond koji se, nakon što se skupi dovoljan iznos novca, ponovo koristi za stambeno kreditiranje mladih. Tako da je svrha tih kamata da se taj fond poveća i da što više mladih uspije riješiti svoje stambeno pitanje. Molim vas da mi kažete da li je uredu konkurisati za ovakav oblik kredita.

ODGOVOR:

Alejkumusselam.

Islamski učenjaci su saglasni da je zabranjen svaki oblik kamate bez obzira na njenu količinu, mjesto gdje se uzima, vrijeme i ljude. Dokazuju svoj stav općim argumentima Kur’ana, Sunneta, idžma’a i kijasa (analogije) kojim se zabranjuje kamata bez razlike na mjesto, vrijeme i ljude: Kaže Uzvišeni: “A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu.” (El-Bekare, 275)

U hadisu kojeg bilježi Muslim od Džabira, radijallahu anhu, je došlo da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, prokleo onog koji uzima kamatu, daje, zapisuje i svjedoči, i kaže: “Oni su isti”. Bilježi ga Muslim (4177). A idžma’ (jednoglasan stav učenjaka) prenosi Kurtubi, Ibnul-Munzir, El-‘Ajni, Ibn Kudame, El-Merdavi, Ibn Hadžer, Ibn Tejmije, Ševkani, Ibn Hubejre, Nevevi, Ibn Hadžer El-Hetemi i mnogi drugi.

A to što oni taj kredit i kamatu u njemu koriste za rješavanje stambenog pitanja mladih bračnih parova ne čini ovaj vid kamate halalom, pa tako da ga koriste za davu, borbu na Allahovom putu, gradnju džamija i islamskih medresa to ne bi opravdalo kamatu koja ima u ovom kreditu.

Ve billahi tevfik.

Islamski Forum
Back to top button