Media

Status braka u islamu
Brak & Porodica

Status braka u islamu

Svevišnji Gospodar, iz Svoje apsolutne mudrosti, sve je stvorio u paru. Uzvišeni Allah kaže: “I vas kao parove stvorili” (En-Nebe, 8); “Neka je hvaljen Onaj Koji je u svemu parove stvorio: u o­nome što iz zemlje niče, u njima samima, i u…
Kada umre dio tebe
Brak & Porodica

Kada umre dio tebe

Kada čovjeku umre dijete, Uzvišeni Allah kaže melekima: “Jeste li uzeli dijete Moga roba?” “Da”, odgovore oni. Allah kaže: “Jeste li uzeli plod njegovog srca?” “Da”, odgovore oni. Zatim Allah upita: “Šta je na to rekao Moj rob?” Oni odgovore: “Zahvaljuje Ti…
Kesirov tefsir sure Nevjernici
Sura & Zikrovi

Kesirov tefsir sure Nevjernici

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog, Reci: “O vi nevjernici, ja ne robujem onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi onome Kome ja robujem, niti sam ja rob onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi Onome Kome ja robuje, vam vaša…
Zabrane u pogledu braka (2.dio)
Brak & Porodica

Zabrane u pogledu braka (2.dio)

Zabranjeno je pričati o intimi svoga muža ili žene Islam zabranjuje da muž ili žena pričaju, bilo kome, o onome što se među njima dešava od tajnih stvari, tj. bračnog života i sastajanja, jer onaj ko to čini sličan je, po hadisu…
Zabrane u pogledu braka (1.dio)
Brak & Porodica

Zabrane u pogledu braka (1.dio)

O zabrani činjenja nemorala Zabranjeno je činiti nemoral svake vrste, koji se često spominje u Kur’anu imenom ” fevahiš” – razvrat i “zina” – blud, radilo se to između dva spola ili između istih spolova, što je musibet današnjeg vremena, ili se…
Depresija i depresivno stanje
Različite & Teme

Depresija i depresivno stanje

Depresija je jedno od najrazornijih stanja koja mogu zadesiti čovjeka. Većina ljudi će depresiju poistovjetiti sa običnim osjećajem tuge, ali to nije tačno. Depresija i tuga nisu isto. Povezani jesu, ali nisu isto. Tuga, kao i sreća, strah ili pak ljubav, jedna…
Istinski zuhd (skromnost)
Različite & Teme

Istinski zuhd (skromnost)

Sira (životopis) Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je živ primjer skromnosti, poniznosti i blagosti. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže: „Allah mi je objavio da budete toliko skromni i ponizni da se niko ni nad kim ne oholi i da…
Islam o skromnosti
Različite & Teme

Islam o skromnosti

U hadisima je mnogo prostora posvećeno savjetima i upućivanju na skromnost. Vjerski prvaci i Božiji ugodnici i sami su posjedovali ova svojstva, pozivajući na taj način i druge na ista djela. Nisu vidjeli nikakve razlike između bogatih i siromašnih, bijelih i crnih,…
Back to top button