Audio Kazivanja

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  On je Davud ibn Isa. Bio je Allahov rob, poslanik i vladar na području Jerusalema. Nakon smrti Musa a.s. Izraelćani su bili bez svoga vladara oko 356g. Za to vrijeme su bili izloženi napadima Amalika i drugih susjednih naroda. Davud a.s je…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Nakon smrti Sulejmana alejhi-s-selama među izraelčanima su se pojavili svakojaki poroci. Počeli su i Allah-ove poslanike ubijati i tada im je Allah dž.š. poslao Eremijja alejhi-s-selama kome je naredio da svome narudo jasno i glasno kaže da imaju srce ali ne shvačaju,…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  U ovom kratkom audio izdanju možete poslušati kazivanje o Hanzeli alejhi selamu… Pošto vrlo malo posjedujemo informacija o ovom poslaniku najbolje je da poslušate ovaj audio materijal… Poslanici (arapski رسول – “resul”), po učenju islama, jesu odabrani ljudi, koji su, po Allahovom…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Hud alejhi selam je pozivao svoj narod ka robovanju u Allaha dž.š., i napuštanju vjere u kipove, jer je to put ka spasu od vatre na Sudnjem danu. “I spomeni brata Adovog, kad je narod svoj u Ahkafu opominjao – a bilo…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Ibrahim, ‘alejhisselam, uživa veliki ugled među sljedbenicima triju vjera: jevrejstva, kršćanstvai islama. On spada u najodabranije poslanike i borio se na putu vjere ka robovanju Allahuizlažući sebe u propast. Bio je primjer požrtvovanja na putu vjerei živi primjer iskrenosti uljubavi prema svome…

 • Istinita kazivanja o vjerovjesnicima i poslanicima. A u pričanju o njima je ibret za one koji razumijevanja imaju.

  Pobožna Merjema Govorio sam vam, u predhodnom kazivanju, o ovoj dobroj ženi, koja je došla na svijet nakon što je Allah uslišao dovu njene majke da joj podari djete. Objasnio sam vam kako je djevojčica prešla u sveti hram i kako se…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Njihovo Poslanstvo Ishak, ‘alejhisselam, je sin Ibrahima i njegove žene Sare. Iz njegove loze nastaju Benu-Israil (sinovi Israilovi), a prvi među njima je njegov sin Ja’kub, ‘alejhisselam. Poslanstvo je bilo u oba Ibrahimova potomka, kao što kaže Kur’an: “I Mi smo mu…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Njegovo rođenje Nakon što se Ibrahim, sa vjernicima, nastanio (na jednom mjestu) žena mu je rodila sina Isma’ila. Ibrahim, alejhis-selam, se obradovao malom djetetu i zahvaljivao Allahu na toj blagodati. On je imao i drugu ženu, koja mu nije rodila dijete, niti…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Nejneva u Mosuluje bila glavni grad Ašurija. To je bila najbogatija i najveća zemlja togav remena, čija je vlast bila najraširenija u području Azije. Njena raskoš i bogatstvo je učinilo dabude u zabludi i u griješenju. Stanovnici Nejneve su obožavali kipove i…

Back to top button