Teme

 • Džennet na dunjaluku

  Ponašaj se prema ovome svijetu kao prema svojoj sjeni. Budeš li pokušao uhvatiti je, umorit ćeš se i nećeš uspjeti. Na kraju će te poslati u kabur neispunjenih želja i planova. Ako svojoj sjeni okreneš leđa ona će ići za tobom, vidjet ćeš, pratit će te. Tako je i sa ovim svijetom… Ima li, još uvijek,…

 • The Lost Day of History

  Od Musawrid bin Šeddada se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: “Pred Sudnji dan najbrojniji ljudi će biti Rimljani!” Tu je sjedio Amr bin el-As r.a. i reće mu: “Šta to govoriš?” “Ne govorim ništa osim ono što sam svojim ušima ćuo od Allahova Poslanika s.a.w.s. Amr bin el-As r.a. reće: “Kada je već riječ…

 • odnos-prema-nevjernicima

  Pod ovim pozivom se podrazumijeva ujedinjavanje religija: Islama, kršćanstva i vjere Židova (kao i ostalih religija) i svega onog što proizilazi iz toga, poput: gradnje mesdžida, crkve i sinagoge na jednom mjestu u sklopu univerziteta, aerodroma ili sličnih javnih mjesta; štampanje Kur’ana, Tevrata i Indžila u jednim koricama; održavanje konferencija, skupova i seminara; otvaranje udruženja, organizacija…

 • Zastava Islama

  Džihad, tj. borba rukom (životom), je u osnovi fard kifaje (ako ga obavi jedna skupina muslimana spada obaveza sa ostalih) po većini učenjaka ovog Ummeta. Na ovo ukazuje ajet: ”Naređuje vam se borba…” (El-Bekara, 216). Džihad nije fard ajn zbog ajeta: “Svi vjernici ne treba da idu u boj…” (Et-Tevba, 122), a na početku Islama bilo…

 • Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

  Zahvala pripada Allahu, dželle še’nuh, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Humran, rhm, prenosi od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je uzeo abdest perući svoje organe po tri puta, a zatim rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se isto ovako…

 • Za sreću ne treba puno, samo budi pokoran svome Gospodaru.

  Rečeno je Ebu Hanifi: “Ako ti nešto kazeš, a Allahova knjiga je oprečna tome”, reče on: “Ostavite moj govor radi Allahove knjige”. Onda mu je rečeno: “A ako se hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, suprostavlja tvom govoru”, kaže: “Ostavite moj govor radi hadisa”, te mu bi rečeno: “A šta ako se govor ashaba ne…

 • Veliko iskušenje Muslimana.

  Prvo: Oprez Šejtan je vješti prljavi neprijatelj koji se trudi da zavede Ademovo potomstvo. Onoliko koliko budemo poznavali ovog neprijatelja, njegove ciljeve, sredstva i puteve kojima nas zavodi, toliko ćemo se od njega sačuvati, a ako insan bude nemaran po pitanju ovih stvari njegov neprijatelj će ga zarobiti i usmjeriti u pravcu koji mu on želi.…

 • bismillah-name-allah-arabic-art-koran

  Nakon pogibije desetak ashaba, r.a., koji su branili Pejgambera, s.a.v.s., u bici na Uhudu na scenu je stupio poznati ashab Talha ibn Ubejdullah, koji se hrabro borio. Kada su mu mušrici u tom napadu odsjekli prste, Talha uzviknu: Uh! Poslanik mu na to reče: “Da si rekao Bismillah (U ime Allaha), meleki bi te podigli u…

 • Šejtan je čovjekov neprijatelj

  Također ove osobe možete vidjeti kako dugo uzimaju abdest, više puta ponavljaju abdest, dugom trljaju određeni dio tijela, mnogo mijenjaju svoju odjeću (veš ponajviše) smatrajući da ima nešto nečisto na njemu, ponavljaju određena učenja u namazu – misleći da su pogriješili, ili nešto zaboravili, mnogo puta izgovaraju početni tekbir, nerijetko misle da nisu uradili tačan broj…

 • Veliko iskušenje Muslimana.

  Početkom trećeg stoljeća po hidžri desilo se poznato veliko iskušenje za akidu muslimana. Naime, islamska sekta muatezile u saradnji sa abasijskim halifama progonili su muslimane zbog mes’ele ‘da li je Kur’an stvoren ili je Allahov govor. Početak te fitne se desio za vrijeme hilafeta Me’muna, trajao je cijeli hilafet Muatesima i određeno hilafeta Vasika. Prvi razlog,…

 • Šta je istahara-namaz?

  (VALIDNE ALTERNATIVE ZA SPOMENUTE POSTUPKE) U svim društvima posebna se pažnja poklanja odnosu prema umrlima, što često, pod pritiskom emocija i žaljenja za umrlim, dovede i do prakticiranja neutemeljenih i pogrešnih običaja. Kada čovjek umre, tada se njegova porodica trudi da učini što više djela koja će umrlom, kako smatraju, koristiti u zagrobnom životu i na…

 • Upoznajmo našeg poslanika

  Zašto nas Poslanik a.s., savjetuje da spavamo na desnoj strani? Kada naiđemo na neke od savjeta Muhammeda s.a.w.s., potrebno je da ih praktikujemo i slijedimo, iako ne vidimo, u prvi mah, koja se mudrost krije iza njih. Muhammed s.a.w.s., svaki put kada bi krenuo da spava, legao bi na svoju desnu stranu, te stavio glavu na…

Back to top button