Nauka & Kultura

 • Diljem svijeta je posebno raširena pojava...

  Med je slatka i viskozna tekućina koju pčele proizvode iz nektara cvijeća, ima osebujan okus zbog čega ga neki ljudi preferiraju nad šećerom i drugim zaslađivačima. Islam i med Prije više od 1400 godina Allah i Njegov poslanik su nam rekli da med može izliječiti razne zdravstvene probleme. Allah kaže: “Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: ‘Pravi…

 • Fizika Sudnjeg Dana (smaka Svijeta)

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. FIZIKA SUDNJEG DANA (SMAK SVIJETA) Od Dr. Muhammad Humayoun Khan. Poglavlje: 50, Redak: 3 “Zar kad umremo i prašina postanemo (Zar ćemo doista proživljeni biti?)” Poglavlje: 75, Verses: 3 & 4 “Zar čovjek misli da kosti njegove Mi nećemo sakupiti? Hoćemo! Mi smo sposobni restorirati jagodice njegovih vlastitih prsta!” Poglavlje: 22,…

 • Miracles of The Holy Quran (Scientific Perspective) - Islamic Articles

  “Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet) Mudžiza Kur`an Kao izbor Allahove volje i određenja, svi raniji vjerovjesnici su se u svojim misijama, radi dokazivanja istinitosti objave i misije, koristili mudžizama kao nadnaravnim, od Allaha isključivo vjerovjesnicima podarenim djelima. Postoji jedna bitna razlika između mudžiza svih ranijih Božijih poslanika i Kur`ana, mudžize Muhammeda…

 • Zanimljivosti - Da li ste znali?

  Da li ste znali da su islamski učenjaci po pitanju propisa bajram-namaza zauzeli različite stavove? Minimalno što je kazano po tom pitanju jeste da je klanjanje bajram-namaza pritvrðeni sunnet i to je bio stav većine islamskih pravnika, a tog stava bili su: malikijska, šafijska, zahirijska pravna škola, učenjaci hanefijske pravne škole Ebu Jusuf i Es-Serhasi, i…

 • Simbolika broja 7 u Islamu

  U Kur’anu se na više mjesta i u nekoliko sura, u različitim kontekstima navodi broj sedam. Fascinantna je i frekventnost broja sedam u islamskim obredima i interpretativnoj tradiciji islama. Na Allahova znamenja i znake stvaranja Kur’an poziva i upozorava da ona postoje na Zemlji i u nama samima: „Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto…

 • The Quran also romanized Qur'an or Koran, is the central religious text of Islam, believed by Muslims to be a revelation from God

  Mudziza broja 19 (devetnaest) Stvarnost ili obmana ! Još prije rata u našim islamskim glasilima se pojavio jedan članak koji je izazvao divljenje i čuđenje svih onih koji su ga pročitali, međutim ta priča ima i svoju drugu stranu. Priča započinje jednim senzacionalnim otkrićem kojeg je objavio dr. Rešad Halifa ispred jednog mesdžida u gradu Tuscon…

 • Tako razodevamo Kur'an v arabskem jeziku in v njem ponavljamo svarila, da bi oni postali bogaboječi in spodbudil k pobožnosti

  Allah, dž.š., kaže: „Zar nije vrijeme onima koji vjeruju, da se srcanjihova raznježe prilikom spominjanja Allaha i onoga šta je objavio od Istine, i da ne budu kao oni kojima je data Knjiga prije, pa su kako je vrijeme prolazilo, njihova srca tvrdnula, a mnogi od njih su grješnici. Znajte da Allah oživljava zemlju nakon mrtvila…

 • Kuranski fenomeni

  U praiskonu, u djeliću sekunde kada vrijeme još nije postojalo, Uzvišeni Allah je odredio da ovaj kosmos nastane naredbom „Budi“, i on postade… „On je stvoritelj nebesa i Zemlje, i kada nešto odluči, za to samo rekne: ‘Budi’ – i ono bude.“ (El-Bekare, 117.) „Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa…

 • Zaklinjanje i vrste zakletvi

  Znanstveno tumačenje Kur’ana ogranak je racionalističkog tumačenja Kur’ana, a kao metod tumačenja osobeno je po tom što kur’anski tekst čita pod uticajem uvijek rastućih znanstvenih otkrića i spoznaja. U El-Itkanu se govori da je izvjesni El-Mursi već pokušao (prije pet ili šest vijekova) znanstveno tumačiti Kur’an i, zapravo, zasnovati ga. Naravno, od samih početaka tumačenja Kur’ana…

 • Kuranski fenomeni

  “Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugima gomila pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad pa pogodi njime koga hoće, a poštedi od njega koga On hoće – bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid.” (Sura Nur, ajet…

 • Nagrada za slušanje Kur’ana na kompjuteru

  Ikre Bismi Rabbike ” uci, citaj, proucavaj u ime Gospodara tvoga. ” ovo je primjer kad se neko okrene vjeri pa misli da je faca, A da malo cita Kur´an znao bi da je ucenje prva naredba. Kao što znamo, prva objava Muhammedu, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bila je ”Uči, čitaj, saznaji novo”! Otkrivaj ono što…

 • Savršenost orbite (svemir)

  Svjedoci smo savršenog djelovanja fizičkih zakona prilikom stva­ranja kada je maglina pod pritiskom formirala zvijezde. Zahvaljujući sili gravitacije, u plinovitom oblaku dolazi do sabijanja i stvaraju se zvijezde, ali na vrlo kontroliran način, tako da se zvijezde ne pre­tvaraju u crne rupe. Šta je to što tako kontrolira silu gravitacije? Zar ta mjera, ta ravnoteža otvoreno…

Back to top button