Hutbe & Dersovi

Ustrajnost nakon Ramazana

Gospodaru naš, ukabuli nam ibadete

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, Milostivom, Samilosnom, Gospodaru svih svjetova, Vladaru Sudnjega dana. Neka je najljepši i najpotpuniji salevat i selam na Allahovog Poslanika, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve vjernike koji slijede put islama do Sudnjega dana.

Ispratismo mubarek mjesec Ramazan, mjesec u kojem se približismo Uzvišenom Gospodaru putem ibadeta posta, namaza, Kur’ana, zikra, sadake, sadekatu-l-fitra, zekata i drugih ibadeta, želeći time Allahovu nagradu, zadovoljstvo, milost, oprost i spas od džehennemske vatre.

Ramazan je svojevrsna škola koja uči čovjeka boljem životu na ovom svijetu. To je škola koja uči čovjeka kako napuniti baterije – srce imanskom energijom koje će zračiti i trajati ostalih jedanaest mjeseci u godini.

Rekao je Uzvišeni Allah dž.š. u 30. ajetu sure Fussilet: Onima koji govore: „Gospodar naš je Allah“, pa ustraju – dolaze meleki: „Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se Džennetu koji vam je obećan!“ To jest, oni koji budu iskreni u svom vjerovanju i budu radili radi Allaha ono što im je propisao i na tome ostanu i ustraju sve do svoje smrti, Allah će ih u Džennet uvesti.

Prenosi Ibn Abbas r.a. da je povod objave citiranog ajeta direktno vezan za Ebu Bekra Es-Siddika r.a. kojem su mušrici govorili: „Naš Gospodar je Allah, a meleki Njegove kćeri i naši zagovornici kod Njega!“ Na to je Ebu Bekr Es-Siddik r.a. kazao: „Naš Gospodar je Allah, koji nema druga i Muhammed a.s. je Njegov rob i Poslanik, pa u tome ustrajte!“

U 13. ajetu sure Al-Ahkaf Uzvišeni je rekao: Oni koji govore: „Naš Gospodar je Allah!“ – i ustraju, neka se ničega ne boje i ni za čim ne tuguju! Prema tome, za one koji su ustrajni na Allahovom putu nema razloga za strah i žalost, jer su vjernici uvijek na dobitku, kao što stoji u sljedećoj predaji.

Prenosi Suhejb r.a. da je Poslanik a.s. rekao: „Čudno li je stanje vjernika i tako nije nikome osim vjerniku – ako ga zadesi dobro, bude zahvalan, pa mu je dobro i ako ga zadesi teškoća, strpi se i bude mu dobro.“ (Muslim)

Prenosi se od Sufjana Ibn Abdullaha Es-Sekafija da je rekao: „Allahov Poslaniče, reci mi nešto o islamu da nakon toga ne moram više nikoga pitati!“ Reče: „Reci, vjerujem u Allaha i potom ustraj u tome!“ (Muslim)

Prenosi se od Sufjana ibn Abdullaha Es-Sekafija: Rekao sam: „O Allahov Poslaniče, reci mi nešto čega se trebam držati!“ Pa je rekao: „Reci, moj Gospodar je Allah, a potom ustraj u tome!“ Rekao sam: „Allahov Poslaniče, čega se najviše bojiš za mene?“ Pa je dohvatio svoj jezik i rekao: „Ovoga!“ (Tirmizija)

Ustrajnost na Pravom putu ogleda se u tome da i nakon Ramazana nastavimo čuvati svoj jezik od ružnih riječi, svoje oči od ružna pogleda, svoje uši od ružna slušanja i tako cijelim svojim bićem ustrajati u pokornosti Uzvišenom Gospodaru.

Prenosi se da je Ebu Bekr r.a. rekao svojim drugovima: „Šta kažete za ova dva ajeta: „Oni koji govore: „Naš Gospodar je Allah!“ i zatim ustraju na pravom putu“ i „Bit će sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje sa zulumom ne miješaju“, pa su rekli: „Koji ustraju, ne griješe, niti svoju vjeru ne kvare grijehom“, pa je Ebu Bekr rekao: „Vi ste to pogrešno razumjeli. „Koji kažu: – Naš Gospodar je Allah“ i ne obraćaju se drugom gospodaru i „…i vjerovanje svoje sa zulumom ne miješaju“ – sa širkom – „oni će biti sigurni i na pravom putu!“

Rekao je Osman r.a.: „Potom iskreno čine dobro u ime Allaha.“

Rekao je Alija r.a.: „Potom izvršavaju farzove.“

Kada bi Hasan proučio ovaj ajet, rekao bi: „Gospodaru, Ti si naš Gospodar i podari nam ustrajnost.“

Allahov poslanik Muhammed a.s. nam preporučuje da budemo što više u ibadetu, te da u onome što budemo činili, makar to bilo neznatno, budemo ustrajni, kao što stoji u sljedećoj vjerodostojnoj predaji.

Prenosi Aiša r.a. da je Poslanik a.s. rekao: „Činite onoliko koliko možete, jer Allahu neće dosaditi (da vas nagrađuje) sve dok vama ne dosadi (da činite dobro)! Najdraža djela (dobra) Allahu su ona koja se stalno čine, makar bila mala.“ (Buharija)

Prošli mjesec smo osjetili slast imana, spoznali suštinu posta, ljepote mubarek mjesec Ramazana. Na nama je da testiramo sebe i svoju porodicu, sada, nakon Ramazana, da vidimo šta smo u toj ramazanskoj školi naučili, koliko je ramazanska škola posta i ostalih ibadeta uticala na nas i koliko smo se promijenili nabolje.

Najbolji način da testiramo sebe nakon Ramazana jeste post šest dana u mjesecu ševvalu, a koji je sunnet Allahovog Poslanika a.s.

Ebu Ejjub el-Ensari r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Ko isposti Ramazan, pa ga proprati postom šest dana ševvala, kao da je postio čitavu godinu.“ (Muslim)

Stoga, budimo od onih koji su ustrajni u ibadetima na Allahovom putu i nakon mubarek Ramazana, od onih koji se nadaju Njegovoj milosti, jer Njegova milost nadmašuje Njegovu srdžbu. Nemojmo se kolebati, niti posustati nakon mubarek Ramazana.

Gospodaru naš, ukabuli nam ibadete u mubarek Ramazanu, učvrsti nas na putu islama i nakon Ramazana i učini nas ustrajnim i iskrenim robovima na Tvome putu. Amin!

Islamski Forum
Back to top button