Različite Teme

  • al-quran

   Islamska braćo, koliko li je samo veličanstven ovaj mjesec posta i koliko li je on samo ispunjen mudrostima i tajnama koje svaki postač razumjeva shodno svome znanju i imanu i shodno veličini obožavanja svoga Gospodara!? Dovoljno je to što je on poput vrata koja su posebno namjenjena za činjenje svakojakih dobrih djela, bilo da je to…

  • kuran-all-kareem-ramadan (1)

   Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje se svojom tajnošću, jer ga drugi ne vide. Ne postoji mogućnost pretvaranja pred drugim ljudima, što se može činiti kod ostalih ibadeta. U komentaru Allahovih riječi: “Pomozite sebi strpljenjem i obavljanjem namaza, a to je…

  • kuran-all-kareem-ramadan (1)

   Sabah nastupa nakon svršetka noći, isto kao što se šefek-crvenilo javlja s početka noći. Islamski učenjaci su složni na tome da je početak sabahskog vakta – nastup prave zore, te da je kraj sabahskog vakta – izlazak sunca. Sulejman b. Burejda prenosi od oca a on od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga je neki…

  • kuran-all-kareem-ramadan (2)

   Dok se nalazimo u posljednjih deset noći ramazana, razmotriti ćemo razloge zašto su ovi dani toliko važni. ‘Iqra!’ („Uči“) je bila prva riječ Kur’ana koju je Poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem naredio da izgovori melek Džibril, alejhi selam. To je noć kada je Allah Uzvišeni prvi put objavio Kur’an čovječanstvu. Svi znamo da je Kur’an…

  • Ramadan

   Post neće pokvariti sljedeći postupci: • Ako ženi prestane hajz i nifas prije zore, ona će zapostiti, pa makar se i ne stigla okupati prije zore i to joj neće anulirati post. • Puštanje krvi. Isto se odnosi i na davanje krvi za laboratorijske analize i slično. • Kupanje i rashlađivanje, samo treba voditi računa da…

  • Šta je to ihsan i koji su njegovi plodovi

   Prenosi se da je jednom prilikom melek Džibril došao našem pejgamberu Muhammedu, a.s., u ljudskom liku i upitao ga šta je to islam? Muhamed, a.s., odgovara: “Islam je da vjeruješ da je samo Allah, dž.š., Bog, a Muhammed, a.s., Božiji poslanik, da upotpunjuješ namaze, postiš mjesec ramazan, izvršavaš zekat i obavljaš hadž”. “Istinu si rekao,” potvrdi…

  • Ispravno shvatanje hidžaba

   Hidžab je arapska riječ koja se koristi za definiranje propisa oblačenja žene. Jezičko značenje ove riječi je: odvajanje, zaštita, zastor, zaklon… Jedna od definicija hidžaba u islamskoj literaturi je: Hidžab je odjeća kojom žena pokriva svoje tjelesne ukrase pred muškarcima s kojima može stupiti u bračni odnos. Kur’an o odijevanju Islam nije propisao ljudima posebnu vrstu…

  • Džennet na dunjaluku

   Ponašaj se prema ovome svijetu kao prema svojoj sjeni. Budeš li pokušao uhvatiti je, umorit ćeš se i nećeš uspjeti. Na kraju će te poslati u kabur neispunjenih želja i planova. Ako svojoj sjeni okreneš leđa ona će ići za tobom, vidjet ćeš, pratit će te. Tako je i sa ovim svijetom… Ima li, još uvijek,…

  • Karta za Džennet

   Jedan mudrac je rekao: “‘Kako su jadni oni koji žude za dunjalukom (ovim svijetom). Žude za njim, a odlaze sa njega ne okusivši i ne osjetivši ono najslađe na njemu.’ Kada su ga upitali: ‘Šta je to najslađe na dunjaluku?’, on je odgovorio: ‘Ljubav prema Allahu, svjedočenje Njegovog postojanja i neprekidno spominjanje Njegovog imena.’” “Ako si…

  • Brak između muslimana i nemuslimanke

   Definicija mehra Mehr je imetak kojeg je čovjek obavezan dati ženi zbog stupanja u brak sa njom. U Kur’anu se za mehr koriste tri izraza: sadak, ferida i edžr. Propisanost mehra Allah, dželle šenuhu, je propisao vjenčani dar (mehr) s ciljem obveseljavanja žene, ukazivanja počasti prema njoj i dokidanja nepravde, ponižavanja, potcjenjivanja i krađe imetka kojima…

  • The Lost Day of History

   Od Musawrid bin Šeddada se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: “Pred Sudnji dan najbrojniji ljudi će biti Rimljani!” Tu je sjedio Amr bin el-As r.a. i reće mu: “Šta to govoriš?” “Ne govorim ništa osim ono što sam svojim ušima ćuo od Allahova Poslanika s.a.w.s. Amr bin el-As r.a. reće: “Kada je već riječ…

  • Pojašnjenje propisa i praktične primjene

   Ademovi sinovi

   Kur’an je govor Uzvišenog Allaha i u svakoj njegovoj riječi je uputa i pojašnjenje, neko značajno fikhsko pravilo ili velika naučna istina, ili jednostavno neka univerzalna vrijednost. Ovo pravilo važi za svaki harf, svaku kur’ansku riječ, navod i rečenicu, a Uzvišeni Allah nas Svojim Riječima plemenitim usmjerava ka svemu što će nam koristiti na ovom svijetu…

  Back to top button