Fetve & Propisi

Dug prema roditeljima

Jasmin Durić, prof.

Pitanje:

Imam jedno pitanje, ja sam odrasla sa očevom majkom od mojih 5-6 mjeseci, moji roditelji su se odmah razveli i osnovali druge porodice svako za sebe. Tako da sam ja odrastala sa nenom, amidžom i tetkom. Odrasla sam žena, imam i ja sad svoju porodici, oni koji su me odhranili i brinuli se za mene, preselili su na ahiret, rahmet im duši, ja im proučim fatihu, suru Jasin, neni zakoljem kurban jer osjećam da trebam to da uradim za njihovu dobrotu i brigu prema meni. Prije godinu i po, otac mi je umro, sve je ostavio toj drugoj djeci a nikad se nije ni brinuo za mene. Moram da kažem da ne mogu ni Fatihu da mu proučim a ni da kažem rahmetullah. Prema onima koji su me odhranili i brinuli za mene, ja osjećam prema njima dug ali ne za oca kojeg sam jednom godišnje viđala a isto je i sa majkom.

Da li ja imam nikakav dug prema roditeljima i ako nisam sa njima nikad živila, da vas Allah dž.š. nagradi za vas odgovor.

Odgovor:
Hvala Allahu Gospodaru svjetova, salavat i selam na Poslanika Njegova a zatim:
Vaši roditelji ostaju Vaši roditelji bez obzira šta se među Vama dogodilo i kako se u životu postavili. Oni samim Vašim rođenjem imaju određena prava kod Vas i to se ne može prekinuti.
Ako su oni preselili na ahiret kao vjernici praktičari tj. obavljali su namaz Vi ste obavezni da ih se ponekad u dovi sjetite i milost i oprost od Boga za njih zatražite a ako nisu klanjali nemate nikakve obaveze prema njima nakon njihove smrti.
Također, učenje Fatihe, sure Ja-sin …nema nikakve osnove u šerijatu. Umrlom koristi dova, traženje oprosta te sadaka koja se u njihovo ime udijeli.
Allah najbolje zna.

Jasmin Durić, prof.

Islamski Forum
Back to top button