YouTube Teme

Veliki predznaci Sudnjeg dana

Predznaci sudnjeg dana - prof.dr.Šefik Kurdić

Predznaci sudnjeg dana – prof.dr.Šefik Kurdić je serijal o velikim i malim predznacima dolaska Sudnjeg dana (Smaka svijeta) onako kako je prenešeno od Poslanika Muhammeda, salla Allahu ‘alejhi we sellem. Serijal o predznacima Sudnjeg dana;

Postoji deset velikih predznaka Sudnjeg dana, a oni su navedeni u hadisu kojeg prenosi Huzejfe b. Esid El-Gifari: „Došao nam je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, a mi smo se prisjećali. Rekao je: ‘Čega se prisjećate?’ Odgovorili smo: ‘Sudnjeg dana.’ Rekao je: ‘Doista neće nastupiti dok ne vidite prije njega deset znakova.’, pa je spomenuo: dim, Dedždžala, životinju, izlazak Sunca sa zapada, spuštanje Isaa sina Merjeminog, Je’džudž i Me’džudž, tri pomračenja: pomračenje sa istoka, pomračenje sa zapada i pomračenje na Arapskom poluotoku, a posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će tjerati ljude njihovom mjestu okupljanja.’“[1]

Pojava Dedždžala

Dedždžal je čovjek, potomak Ademov, koji će se pojaviti pred Smak svijeta i smatraće se bogom. Pojaviće se na istoku, u Horosanu. Putovaće po Zemlji i ući će u svako mjesto, osim Mekke, Medine, Bejtu-l-makdisa i Sinajske gore. ﷻ‬ ova mjesta on neće moći da uđe, jer će ih meleki čuvati. Doći će do jedne obale, gdje će udariti nogom o tlo i cijela Medina će se potresti tri puta. Nakon potresa će svi licemjeri i nevjernici, bili žene ili muškarci, napustiti Medinu i pridružiti se njemu.

Vrijeme pojave Dedždžala

Abdullah b. Omer kaže: „Sjedili smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je spomenuo iskušenja. S pomenuo ih je mnogo. Spomenuo je iskušenje zvano pokrovac/podsjedlo (fitnetu-l-ahlas). Neko upita: ‘Allahov Poslaniče, kakvo je to iskušenje?’ On reče: ‘To je iskušenje međusobnog nepovjerenja i oružanih sukoba.’ Potom je spomenuo iskušenje izobilja, koje će početi sa čovjekom od moga roda koji će tvrditi da mene slijedi. Medutim, on neće pripadati meni; meni pripadaju samo bogobojazni. Potom će ljudi krenuti za lošim i nestabilnim čovjekom. Onda će nastupiti veliko iskušenje, koje neće ostaviti nikoga od mog ummeta, a da mu neće zadati udarac. Kad god budu mislili da je završeno, ono će se nastaviti. Čovjek će osvitati kao vjernik, a omrkivati kao nevjernik. Ljudi će biti svrstani u dvije skupine: skupina vjernika, među kojima neće biti licemjera, i skupina licemjera, među kojima neće biti vjernika. Kada dođe to vrijeme, toga dana ili sutradan, očekujte pojavu Dedždžala.’“[2]

Dedždžalova smutnja

Pojava Dedždžala je veliko iskušenje jer će on imati mogućnost, po Allahovoj volji, da čini natprirodne stvari. Sa sobom će imati vrt i vatru. Njegova vatra će biti džennet, a džennet vatra. Imaće i brda hljeba i rijeke, narediće da kiša pada, pa će ona i pasti i narediće da zemlja bude rodna i ona će to biti. Sa sobom će nositi riznice Zemlje i kretaće se veoma brzo kao kiša koju nosi vjetar. Na Zemlji će ostati četrdeset dana. Jedan dan će trajati kao godina, drugi kao mjesec, treći kao sedmica, a ostali dani će biti uobičajeni. Ubiće ga Isa sin Merjemin na ulazu u mjesto Ludd kod Palestine.

Osobine Dedždžala

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je nas upozorio da ne slijedimo Dedždžala i da mu ne vjerujemo. Pojasnio nam je njegove osobine kako bi smo se od njega čuvali. Na njegovom čelu će biti napisano kafir tj. nevjernik i svaki musliman će to znati pročitati.

Ubade b. Samit prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Dedždžal je nizak čovjek, krivih nogu (šepav), jako uvijene, kovrdžave i nakostriješene kose, ćorav, pobrisanog oka, niti je istureno, niti je udubljeno. Ako vas bude želio zbuniti znajte da Gospodar vaš nije ćorav.“[3]

Mjesto pojave Dedždžala

Nev’as b. Sem’an prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „On će izaći na putu između Šama i Iraka i činiće nered na sve strane.“[4]

Mjesta u koja Dedždžal neće ući

Enes prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „ﷻ‬ svako mjesto će Dedždžal ući, osim u Mekku i Medinu.“[5]

Jedan od ashaba prenosi govor Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o Dedždžalu, u kojem između ostalog stoji: „Ući će u svako mjesto, osim Mekke, Medine, Bejtu-l-makdisa i Sinajske gore.“[6]

Sljedbenici Dedždžala

Većina Dedždžalovih sljedbenika su židovi, nearapi, mješavina rasa. Najvećim dijelom pustinjaci (seljaci) i žene.

Enes prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Dedždžala će slijediti sedamdeset hiljada asbehanskih židova koji će imati (posebne) prekrivače na glavama.“[7]

Zaštita od Dedždžala

Čovjek se može zaštiti od njega iskrenim vjerovanjem u Allaha Uzvišenog, traženjem zaštite kod Allaha od njega, a posebno to treba činiti u namazu, bježanjem od njega i učenjem (pamćenjem) početka sure El-Kehf.

Ebu Derda’ prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko zapamti prvih deset ajeta sure El-Kehf, biće sačuvan Dedždžala.“ ﷻ‬ drugoj verziji stoji: „Ko bude živio u vrijeme pojave Dedždžala neka uči prve ajete suru El-Kehf.“

Islamski Forum
Back to top button