Historijske Teme

Zanimljiva povijest Kabe 2.dio

Činjenice koje niste znali o Kabi

Prije nekoliko godina, olujni vjetar je otkrio zidove Kabe i mogla su se vidjeti druga vrata, koja je napravio Ibrahim, a.s., a koja su zazidale Kurejšije prilikom obnove Kabe, pet godina prije poslanstva. Nakon toga, Abdullah ibn Zubejr, r.a., ih je otvorio i napravio, da bi ih na kraju Hadzdzadz ibn Jusuf ponovo zatvorio.

Objasnjenje: Dakle, Ibrahim, a.s., je napravio dvoja vrata, na zapadnoj i istočnoj strani. Ova vrata, istocna i zapadna, služila su da hodočasnici na jedna ulaze a na druga izlaze i to su bila samo dva obična otvora, bez vrata. Jedan od kraljeva Jemena, koji se zvao Es’ad, on je prvi napravio vrata na Kabi i stavio da se mogu zaključati. Kurejšije su, prilikom ponovne izgradnje Kabe, zatvoril ili zazidali u potpunosti zapadna vrata (ova na slici) a istočna koja danas postoje, su podigli od zemlje. Zašto? Poslanik, a.s., je objasnio, da su to uradli, kako bi mogli kontrolisati ko ulazi u Kabu, jer nisu svakome dozvoljali ulazak. Zato su jedna vrata zatvorili a prva podigli od zemlje, kao što je i danas.

Nakon što je Abdullah ibn Zubejr, r.a., odbio da prizna Jezida, sina Muavijnog za halifu, ovaj mu je poslao vojsku a Zubejr se nalazio tada u Mekki. Jezidova vojska je uspjela da zauzme određene kote oko Kabe, i onda su doveli Zubejra i njegove sljedbenike u okruženje. Pošto nije bilo predaje, Jezidova vojska je počela gađati Harem i samu Kabu katapultom, prilikom čega su Kabu ozbiljno oštetili. Čak su onda počeli bacati vatrene kugle, pa je Kaba u dobroj mjeri izgorjela. Nakon što su Abdullaha ibn Zubejra, r.a. izabrali za halifu, odlučio je da Kabu sruši i ponovo je napravi, ali na temeljima Ibrahima, a.s., dakle da i onaj današnji polukrug uđe u izgradnju, te da joj vrati dvoja vrata. Dakle, Abdullah je htio da uradi Kabu onako kako ju je sagradio Ibrahim, a.s., a to je bila i želja Poslanika, a.s., da je vrati u prvobitno stanje.

Tako je i bilo, Abdullah ibn Zubejr je ponovo izgradio Kabu, onako kako ju je izgradio Ibrahim, a.s. Međutim, nakon što je Abdullah ibn Zubejr ubijen, Mekku je osvojio poznati zločinac i ubica, Hadždžadž ibn Jusuf, koji je tadašnjeg halifu Abdulmelik ibn Mervana obavijestio, šta je i kako ibn Zubejr uradio. Halifa mu naređuje, da sruši onaj dio što ga je ibn Zubejr uradio i da ponovo zazida druga zapadna vrata Kabe.

Islamski Forum
Back to top button