Različite Teme

Džihad u Islamu (1.dio)

Džihad je jedna od važnijih muslimanskih obaveza

Džihad (arap. جهاد; „borba”) je islamski naziv za jednu od religijskih obaveza kod muslimana. U Kuranu se pojavljuje na 41 mjestu, najčešće u idiomatskom obliku „borba na putu Alaha” (arap. al-jihad fi sabil Allah).

Osoba koja prakticira džihad zove se „mudžahid”, odnosno u množini „mudžahedini”. Džihad je jedna od važnijih muslimanskih obaveza: pojedini sunitski učenjaci nazivaju je i „šestim stupom islama” (iako nema takav službeni status), dok u šijitskom islamu dvanaestog imama predstavlja jedan od „deset stupova vjere”.
Muslimani koriste riječ „džihad” u tri različita konteksta:
Unutrašnja borba za očuvanje islamske vjere
Borba za očuvanje islamskog društva
Općenita borba za obranu islama

U zapadnom svijetu naziv džihad često se prevodi kao „sveti rat” i ima negativnu konotaciju zbog terorističkih skupina čija imena sadrže tu riječ, no učenjaci islamskih studija često tvrde kako nije riječ o sinonimima. Muslimanski autori u potpunosti odbacuju takve poveznice tvrdeći kako riječ nije ratnohuškačke već miroljubive naravi
Nekoliko ajeta o džihadu kako i kada je džihad( borba ) neophodan ..

I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! – Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu. ( Al-Baqara ,190)
I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite nadoknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti. ( Al-Anfal ,60)

Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju i oruđu vašem, pa da svi odjednom na vas navale. ( An-Nisa 102)
I borite se protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera SLOBODNO ispovijedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje. ( Al-Baqara,193)

I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja!..'( Al-Baqara 191)
Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim
mnogobošcima s kojima ste zaključili ugovore: ( At-Tawba ,1)

….’sve dok se oni ugovora budu pridržavali, pridržavajte se i vi, jer Allah zaista voli pobožne. ( At-Tawba ,7)

Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i sve zna. ( Al-Anfal,61)
A ako PREKRŠE zakletve svoje, poslije zaključenja ugovora s njima, i ako vjeru vašu budu VRIJEĐALI, onda se borite protiv kolovođa bezvjerstva – za njih, doista, ne postoje zakletve – da bi se okanili. ( At-Tawba 12)

O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih. ( At-Tawba 123)
Mnogobošcima s kojima imate zaključene ugovore koje oni nisu ni u čemu povrijedili, niti su IKOGA protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka.( At-Tawba,4)
Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju. To im je poniženje na ovome svijetu, a na onome svijetu čeka ih patnja velika, ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domognete! I znajte da Allah prašta i da je milostiv. O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na Putu Njegovu se borite da biste postigli što želite. ( Al-Ma’ide 33-35)

Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima. On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima. ( At-Tawba 32-33)

Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini – a Allah ih je, doista, kadar pomoći – …'( Al-Hajj ,39)
I borite se protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera SLOBODNO ispovijedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje. (Al-Baqara,193)

Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u svetinjama vrijedi odmazda: onima koji vas napadnu uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte, i znajte da je Allah na strani onih koji se grijeha klone. I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro činite – Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine. ( Al-Baqara ,194 -195)
Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: “Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha. A zlostavljanje je gore od ubijanja!
Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše, ako budu mogli. …’ Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. – A Allah prašta i samilostan je. ( Al-Baqara 217-218)

Vi ćete nailaziti i na one koji žele biti sigurni i od vas i od naroda svog; kad god se pozovu da budu mnogobošci, vrate se u bezvjerstvo. Ako se oni ne okane vas i ne ponude vam mir i ako ne PRESTANU vojevati protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god ih stignete, puno pravo vam dajemo protiv njih. ( At-Tawba ,91)
Allah vam ne zabranjuje da činite DOBRO i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični – ali vam zabranjuje da prijateljujete sa onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. ( Al-Mumtehina 8-9)

Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, OPSJEDAJTE i na svakome prolazu dočekujte! ( At-Tawba ,5)
Zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve svoje prekršili i nastojali protjerati Poslanika, i prvi vas napali? Zar ih se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici….’ (At-Tawba ,13)

Borite se protiv njih! Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći, i grudi vjernika zaliječiti i iz srca njihovih brigu odstraniti. ( At-Tawba ,14)
U većoj su časti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje; oni će postići što žele. ( At-Tawba 20)
O vjernici, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da NAKLONOST Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni poriču Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete.

Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio s Pravog puta je skrenuo. Ako vas se oni domognu, biće neprijatelji vaši i pružiće prema vama, u zloj namjeri, ruke svoje i jezičine svoje, i jedva će dočekati da postanete nevjernici.( AL-Mumtehina 1-2)

Islamski Forum
Back to top button