Učimo o Islamu

Džuma Namaz

Kako se klanja džuma namaz?

Svaki petak je bajramski dan.Bajram namaz je vadžib , a džuma namaz je farz.Ona je farz svakom muslimanu muškarcu. O vrijednostima džume govore , Kur’an, sunnet i idžma. Ko to porekne , kafir je , Allah džellešanuhu kaže:

„O vjernici , kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite!“ (El-Džuma.,9-10)

Allahov Poslanik s.a.w.s, je rekao:


„Najbolji dan u kome je ikad izaslo sunce je petak; u njemu je stvoren Adem, a.s.,u njemu je uveden u Dzennet i u njemu je izveden iz Dzenneta i njemu ce nastupiti Smak svijeta“.Muslim)
„Ima jedan trenutak u petku , kad se rob musliman obrati Allahu za nešto, namaz klanjajući, On će mu to sigurno dati“. (Buharija)

Ima mnogo hadisa o vrijednostima (fadiletima ) petka.To je najljepši dan koji je sunce obasjalo.Na taj dan je stvoren Adem, alejhisselam,na taj dan je otišao u Džennet, taj dan je izveden iz Dženneta, a objavljeno je da će Kijametski dan nastupiti na taj dan.

„Dobra djela se udvostručavaju petkom“.(Munavi)

„ Ko izostavi uzastupno tri džume bez opravdanog razloga , bit će upisan u munafike“.(Tirmizi)

Ovom mubarek danu, kao najodabranijem u sedmici, treba odati dužno poštovanje kako je to propisano islamskim propisima.Ovaj dan je sunnet uzeti gusul-abdest, obući najljepšu odjeću, lijepo se urediti i namirisati, i kolik god je moguće , ranije otići na džuma namaz.

Posebno je petkom vrijedno dati sadaku.

Uvijet da bi džuma namaz bio ispravan je, da se uđe u vrijeme podne vakta, da se prije farz namaza prouči hutba, da je mjesto gdje se klanja džuma namaz svakom otvoreno, da je mjesto gdje će se klanjati džuma u gradu ili okolici grada , da osim imama budu najmanje još tri muškarca za džemat , i da džumu namaz kao imam i hatib klanja neko ko je za to ovlašćen.

HUTBA

Prije džume namaza farz je hutbu proučiti.Džuma namaz bez hutbe nije sahih.Uče se dva dijela hutbe. U oba dijela hutbe daju se savjeti muslimanima.Djelovi se međusobno malo razlikuju po sadržaju.U drugom dijelu se uči dova za dobro muslimanima na oba svijeta.Prvi dio hutbe je obavezan, a drugi je sunnet.

ŠARTOVI HUTBE SU:


-da se uči u svom vaktu,

-da se uči prije farza,

-da se uči sa nijetom hutbe,da se uči u prisustvu džemata,

-kad se hutba uči, da prisustvuje bar jedna osoba kojoj je farz džuma

Neka pravila vezana za hutbu

-ne govoriti, otkad hatib iziđe na mimber sve dok ne počne namaz klanjati
-mekruh blizak haramu je čak i nekoga tada opomenuti da šuti
-mekruh je i glasno dovu učiniti

Sve što je haram za vrijeme namaza , haram je i za vrijeme hutbe.Bajramske hutbe su iste kao hutbe džume, s razlikom što hutba džume počinje hamdom, a bajramska hutba tekbirom.

Kako se klanja džuma namazKako se Klanja (Džuma namaz)


Džuma namaz se sastoji od deset rekata-četiri rekata sunneta, dva farza, i još četiri rekjata drugog sunneta.

Oba sunneta se klanjaju kao podnevski sunneti, a farz isto kao sabahski farz,
Poslije drugog sunneta džume, klanja se još šest rekata ,
četiri rekata ahiri-zuhri i dva rekjata sunneti‘ l-vakti.

Ponašanje u džamiji tokom džume


Ako je džamija vec popunjena, nepristojno je gurati se, gaziti izmedu ljudi, probijati se, i razdvajati ljude, da bi se zauzela bolja pozicija u saffu. U tom smislu su Resulullahove rijeci: „Sjedi i ne uznemiravaj druge“.

Kada se zauzme mjesto u džamiji obaveza je svakog prisutnog da pristojno sjedi, što podrazumijeva da se ne pružaju noge bez potrebe, a posebno prema Kibli. Takode je pokudeno naslanjati se na stupove ili zidove džamije, jer se na taj nacin tijelo opusti i oslabi koncentracija za pracenje hutbe koja je obaveza kao i sami namaz. Kada se imam popne na mimber zabranjeno je igranje bilo cime kao i svaki razgovor. Poslanik, s.a.v.s, rekao je: „Ako na džumi, dok imam govori, drugu do tebe (koji prica) rekneš, ‚šuti‘ – ucinio si besmislicu“.

Imam Ahmed, rahimehullahu teala, bilježi hadis od Ibn Evsa es-Sekafija koji je rekao: „Čuo sam Allahovog poslanika, s.a.v.s, kako kaže: „Ko se očisti i okupa u petak, rano ustane i među prvima dođe pješke, a ne na jahalici, sjedne blizu imama i sasluša ga,ne progovori – za svaki ce korak imati nagradu kao što se ima od godine dana dobrovoljnog posta i namaza“.

Ako čovjek ispoštuje navedeno u ovom hadisu, nadati se je da će mu džuma biti iskup za male grijehe koje je počinio između te i predhodne džume. Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: „Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, brišu grijehe počinjene izmedu njih, ako se izbjegnu veliki grijesi“.

Šta je petkom lijepo raditi?


S obzirom da je petak kod Allaha, dž.š, toliko odlikovan, poželjno je da mu iskažemo dužne počasti i poštovanje. One se ogledaju, uglavnom, u sljedečem:

1. Okupati se, obuči čistu odjeću i namirisati se. Poslanik, s.a.v.s, je u tom smislu kazao: „Dužnost je svakog muslimana petkom se okupati, obući najljepšu odjecu, i ako ima mirisa, namirisati se“.

2. Poraniti u džamiju, jer se za rani odlazak u džamiju obećavaju velike nagrade. Resulullah, s.a.v.s, je rekao: „Ko se u petak okupa, onako kao što se kupa radi džunupluka, a zatim u prvom satu ode u džamiju, imat će nagradu kao da je u kurban žrtvovao devu, ko ode u drugom satu, imat će nagradu kao da je u kurban zaklao kravu, ko ode u trećem satu, imat će nagradu kao da je kurban zaklao rogatog ovna, ko ode u četvrtom satu, imat će nagradu kao da je žrtvovao kokoš, a ko ode u petom satu, imat će nagradu kao da je žrtvovao jaje. Kada se imam pojavi na mimberu, meleki se okupe da slušaju hutbu“.

3. Kada se uđe u džamiju vrijedno je da čovjek klanja dva rekata , (tehijjetul-mesdžid), pa čak i ako bi imam već bio na mimberu, pošto je Alejhisselam kazao: „Kada u petak neko od vas ude u džamiju i zatekne imama da drži hutbu, neka klanja dva rekata (tehijjetu-mesdžida) i neka ih što više skrati“.

4. Poželjno je da se raniji dolazak u džamiju iskoristi za klanjanje dobrovoljnog namaza (nafile) i da se strogo vodi računa o tome da se prisutni u džamiji niti jednim gestom ne uznemiravaju. Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: „Nema tog čovjeka koji se u petak okupa i što bolje očisti, i namiriše se uljanim ili kakvim drugim mirisom koji se zatekne u kući, te tako, ne razdvajajući bilo koga, ode u džamiju, klanja ono što mu je propisano i pažljivo sasluša ono što imam govori, a da mu Allah od te do sljedeće džume neće oprostiti, ukoliko ne počini neki od velikih grijeha“.

5. Uoči petka ili u petak, do pred džuma-namaz, pohvalno je proučiti prvih, odnosno zadnjih deset ajeta sure El-Kehf, jer se po riječima Poslanika, a.s, na taj način mu’min zaštićuje od (Mesihid-Dedždžala), a posebno je vrijedno u ovom terminu proučiti cijelu suru El-Kehf. Poslanik, a.s, je rekao: „Ko u petak prouči suru El-Kehf, od te do sljedeće džume će ga pratitit i obasjavati svjetlo“.

6. Učenje salavata na Vjerovjesnika, s.a.v.s, trebalo bi biti stalna praksa vjernika, pogotovo u petak ili uoči petka, pošto je on donošenje salavata na njega posebno pohvalio u petak rekavši: „Petkom i uoči petka što više donosite salavate na mene, jer ću onome ko to bude činio biti svjedok i zaizimaću se za njega na Sudnjem danu“.

7. Jedna od odlika koje krase ovaj blagoslovljeni dan je i odabrani trenutak koji se krije u njemu. Vrijeme tog trenutka je, po nekim islamskim učenjacima, od momenta kada se imam popne na mimber pa do predavanja selama u džumanskom farzu, a po drugima taj trenutak treba tražiti od momenta kada se imam popne na mimber pa do poslije ikindija-namaza. Drugom mišljenju daje se prednost pošto se temelji na sahih predajama koje bilježe Ahmed i Ibn Madždže. Stoga bi svaki vjernik to vrijeme trebalo da posveti dovi. Resulullah, s.a.v.s, je rekao: „U petak ima jedan čas, u kome, ako ga vjernik potrefi, Allaha neće ni za kakvo dobro zamoliti, a da mu to Alla neće dati i dovu mu uslišati“. (Muslim)

Islamski Forum
Back to top button