YouTube Teme

Dolazak Mehdije (2. dio)

Predznaci, prof. dr. Šefik Kurdić

Predznaci sudnjeg dana – prof.dr.Šefik Kurdić je serijal o velikim i malim predznacima dolaska Sudnjeg dana (Smaka svijeta) onako kako je prenešeno od Poslanika Muhammeda, salla Allahu ‘alejhi we sellem. Serijal o predznacima Sudnjeg dana;

Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se zemlja ne ispuni tiranijom i nasiljem a zatim će se pojaviti čovjek iz moje loze – ili iz moje familije – i zemlju ispuniti pravdom kao što je prije toga bila ispunjena tiranijom i nasiljem.

Mehdi je od mene, široka čela, kukasta nosa. Ispuniće zemlu pravdom kao što je bila ispunjena tiranijom i nepravdom. Vladaće sedam godina.
U mom ummetu će se pojaviti Mehdi, živjeće pet, sedam ili devet godina’ – ‘sumnja je od Zejda’ – (tj. ovaj ravija po imenu Zejd nije bio siguran da li je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, spomenuo pet, sedam ili devet). ‘Doći će mu čovjek i reći: „O Mehdi, daj mi, daj mi“, pa će mu on (Mehdi) sasuti u njegovo naručje onoliko koliko može ponijeti’.
Mehdi je od nas Ehlul-Bejta, Allah će ga popraviti u jednoj noći.

U doba Mehdija, musliman na Istoku će moći vidjeti svog muslimanskog brata na Zapadu, a onaj sa Zapada će ga moći vidjeti na Istoku. (misli se na današnje medije: TV i internet)
Kada od dunjaluka ne bi ostao osim jedan dan, Allah bi odužio taj dan kako bi u njemu poslao čovjeka od mene – ili od moje familije – njegovo ime će se poklapati sa mojim a ime njegova oca sa imenom moga oca. Ispuniće zemlju pravdom nakon što je bila ispunjena nasiljem i tiranijom. (Ne mora značiti da mu je ime Muhammed, a “oduženje” dana ukazuje na važnost dolaska ove osobe.)

Islamski Forum
Back to top button