YouTube Teme

Nemoral kod omladine i razvrat kod žena

Serijal o predznacima Sudnjeg dana

Predznaci – Nemoral kod omladine i razvrat kod žena – prof. dr. Šefik Kurdić

«Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i što je odvratno i nasilje zabranjuje, On vas savjetuje da poruku primite.» (Kur´an, En-Nahl, 95)

«Nije pravi vjernik onaj koji napada i vrijeđa, koji proklinje, koji je bezobrazan, niti onaj koji je bestidan.» (Hadis prenosi Buharija)

Islamski Forum
Back to top button