Historijske Teme

Priča o velikoj bici na Bedru

O vremenu borbe ne biste se dogovorili

U ramazanu druge godine po Hidžri, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem (Allahov spas i mir njemu)

su stigle vijesti o karavani, koja dolazi iz Šama, pa je naredio da se ona odmah presretne, ali nije tome pridavao veliku važnost.

Krenuo je na brzinu sa tristo i nešto ljudi i sedamdeset deva, slijedeći karavanu.

Izaslanik karavane stigao je u Mekku zapomažući, pa su mušrici krenuli, kako kaže Allah (u prijevodu značenja):

I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahova Puta odvraćali. A Allah Svojim znanjem obuhvata ono što oni rade. (El-Enfal, 47)

Allah, azze ve džell, ih je suočio u vrijeme koje nije bilo dogovoreno, kao što Uzvišeni kaže:

O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali. (El-Enfal, 47)

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo da su mušrici krenuli iz Mekke, posavjetovao se sa ashabima. Muhadžiri su govorili o tome i složili se s Poslanikom o napadu. Onda se Poslanik, opet posavjetovao sa ashabima, pa su opet muhadžiri iznijeli svoje mišljenje. Kada je treći put tražio savjet, ensarije su shvatile da se to odnosi na njih, pa je Sa’d ibn Muaz održao svoj poznati govor. Rekao je: Želiš da i mi govorimo, Allahov Poslaniče? Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada bi nam naredio da pregazimo more mi bismo poslušali. Kada bi nam naredio da jašemo na devama do mjesta Berku-l-gamad uradili bismo i to.

Mikdad je tada održao poznati govor.2

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se obradovao onim što je čuo od ashaba, pa je rekao3: Idite i radujte se, Allah mi je obećao jednu od dvije skupine, a već sam vidio mjesta pogibije neprijatelja.4

Krenuo je na Bedr i kada su se suočile dvije vojske, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je digao ruke, moleći Allaha za pomoć zajedno sa muslimanima, pa mu je Uzvišeni tada objavio (u prijevodu značenja):

Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. (EI-Enfal, 9)

Riječ murdifin se čita i sa kesrom i sa fethom murdefin. To znači poslali smo ih za vama. A neki kažu da to znači: Poslali smo ih jedne za drugima i nisu došli svi odjednom

historija islama, historija muslimana

Kada su mušrici odlučili da izađu iz Mekke, sjetili su se sukoba između njih i Benu Kinane.5

Tada im se pojavio Iblis u liku Surake ibn Malika i rekao im:

Niko vas danas ne može pobijediti, a ja sam vaš zaštitnik,6 i ja ću vas zaštititi od Kinane, ako vam dođu.

Kada je počela borba, Iblis ugleda kako s neba silazi Allahova vojska, pa pobježe, uzmaknuvši natrag. Mušrici rekoše: Gdje ćeš Suraka, zar nisi rekao da si naš zaštitnik? Iblis reče:

Ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava. (El-Enfal, 48)

Istina je bila kada je rekao da vidi ono što oni ne vide, a laž kada je rekao da se boji Allaha, Uzvišenog, a u stvari bojao se da ne bude uništen zajedno sa njima, što je ispravnije.

Kada su licemjeri i oni bolesnoga srca vidjeli malobrojnost Allahove grupe i brojnost njihovoga neprijatelja, mislili su da je pobjeda u velikom broju, pa su rekli:

Oni su se prevarili svojom vjerom. (El-Enfal, 49)

Allah, azze ve džell, obavještava da je pobjeda u tevekkulu (osloncu na Allaha, op.M), a ne u brojnosti i da je On Jaki i Nepobjedivi, Mudar koji daje pobjedu onome ko je zaslužuje, pa makar bio slab.

Islamski Forum
Back to top button