Različite Teme

Ne gubi nade, jer Allah je milostiv!

Od njega glasno pomoć tražite“ (En-Nahl, 53.)

Na samom početku, kao moto naše teme o kojoj ćemo govoriti, želim spomenuti kur’anski ajet u kojem nam Allah, dž. š., daje do znanja i ukazuje na to, da će Allah, dž.š., pružiti pomoći i dati izlaza svakom onom ko se bude na Njega oslonio i tražio od Njega Plemenitog pomoći, pa kaže: „Onome ko se istinski Allaha bude bojao, Allah će mu dati izlaz i opskrbit će ga odakle se on i ne nada, a ko se osloni na Allaha, On mu je dovoljan!“ (Et-Talak, 2-3.)

Kada čovjek ima neku potrebu u životu, on ima dva načina kako bi udovoljio toj potrebi. Prvi način jeste da zatraži pomoći od Allaha, dž. š. (Stvoritelja), a drugi način jeste taj da zatraži pomoći od Allahovog stvorenja (čovjeka). Za pravog vjernika, a zasigurno je to i islamsko podučavanje čovjeka, bolja je prva opcija – način i u čemu je zasigurno veliki hajr, jer nema bolje pomoći od Allahove pomoći. Kada zatražiš od čovjeka, on ti može i ne može pomoći, hoće i neće, a i kada ti pomogne, zasigurno ti ili hoće nadoknadu za to ili će ti to prekoriti ne jednom nego i više puta.

Kada musliman upadne u kakav belaj i tešku situaciju, prava mu je adresa na kojoj će se obratiti Allah Uzvišeni, te će od Njega tražiti izlaz iz te teške situacije, jer to Plemeniti garantuje u svom Plemenitom govoru – Kur’anu, u ajetu kojeg smo maločas spomenuli.
Kod Plemenitog Gospodara dopire dobra riječ, dopire iskrena dova i istinska i prava veza. On Uzvišeni, vidi tvoju čistu suzu kada je ti ispustiš negdje u nekom ćošku, vidi tvoju unutrašnju tajnu gdje je ti sakrivaš.

Ka Allahu se pružaju ruke koje upućuju dove u ponoći, ruke koje neće ostati prazne, nego će se vratiti sa onime što su molile, jer je Allah Smiritelj srca spram nedaće koja zadesi čovjeka. Sa Njegovim imenom i zaštitom otjeruju se i udaljavaju zlobe od čovjeka, sa spominjanjem Njegovog imena smiruju se srca i osvježavaju duše, gasi se plamen mržnje, vraća se pamet i preuzima mjesto ubjeđenje.

Plemeniti Gospodar kaže u Kur’anu: „Allah je dobar prema robovima Svojim; on daje opskrbu kome hoće, i On je moćan i silan“ (Eš-Šura, 19). I kaže: „Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od Njega glasno pomoć tražite“ (En-Nahl, 53.)

Gospodaru naš, omekšaj naša srca, povrati nam radost, zamjeni brigu sa radošću, učini nas neustrašivim i nekolebljivim kada nas oblije strah. Kada imamo potrebu za oslanjanje, podsjeti nam oslanjanje kod Tebe. Ti si Gospodar nepresušnih hambara i riznica! Od Tvoje brige se ne izgubi niti jeda najsićušnija stvar i Ti si Najznaniji o nama, gdje god se mi nalazili.

NE ŽIVI U SVOJOJ PROŠLOSTI

Da misliš o prošlošću, da živiš sa njom, da se predstaviš u njoj i da sa ožalostiš od njena zla jeste ludost i ubijanje nade za momentalne trenutke života. Kod pametnih se listovi prošlosti gase i ne prenose se da se ne ponove. Oni se zatvaraju jednom za zauvijek u zatvoru zaborava. Ne živi sa prošlim snom, i ne budi pod sijenom izdaje koja se brzo izgubi, probudi se iz sna koji te umara! Jer, ti ne možeš vratiti rijeku u njen protok koji je izašao i prolio se. Niti možeš vratiti sunce kada je već izašlo! Ono što je bilo, bilo je i prošlo, otišlo u svoj beskraj…. u svoj bez povrat. Zato, ne živi sa svojom prošlošću da se ne bi oslijepio i potpuno izgubio, da se izgoriš u njenu rasplamsalu vatru koja se ne gasi, nego samo uzmi pouke iz te kobne prošlosti.
Onaj koji se drži mislima u svojoj prošlosti i vraća se istoj, sličan je onom koji šara svoje stablo na kojem stoji.

OVO JE TVOJ DAN
Kada se probudiš ujutru nemoj čekati ponoć, jer možda je ovaj dan tvoj posljednji dan u kojem si prekoračio, zato, nemaš vremena misliti o tome što je jučer prošlo, a niti o novoj sutra o kojoj ne znaš hoćeš li je dočekati i doživjeti. Ovaj dan u kojem su izašli zraci sunca koji te griju iskoristi ove milosne zrake jer one sutrašnje možda i neće biti. Tvoj život je kao jedan jedini dan, ujutru se oživiš a uveče umreš, i nemaš više povratka nazad. Zato, ne gubi ovaj dan koji teži koliko i život, i budi pažljiv da unutar ovih ograničenih časova i djeluj sa iskrenošću. Obožavaj svoga Gospodara i klanjaj namaz pažljivo, čitaj i proučavaj Kur’an Časni sa potpunom posvećenošću i razumi šta se od tebe traži.
Na kraju, trudi se da drugima radiš dobro i smatraj da si samo još danas živ, kao da koristiš posljednju šansu…! Za svoj dan, čovječe, rezerviši djela u rječniku sreće.

GDJE JE BUDUĆNOST?
Nije jednostavno razmišljati o budućnosti; obeshrabljuje sama ideja da se bavimo time kako bi stvari mogle izgledati za 20, 50 ili 100 godina. Jer, budućnost ne postoji stvarno, to je uvijek vrijeme koje tek treba doći.
Osim toga, budućnost ne postoji ni u budućnosti, jer budućnost postoji samo kada postane sadašnjost – a tada prestaje biti budućnost. Pošto budućnost zapravo ne postoji, mora se ona izmisliti; drugačije rečeno, moraju se stvoriti i izučavati ideje o budućnosti.
Prošlost ne možemo mijenjati, možemo interpretirati i reinterpretirati historiju, ali je stvarno ne možemo promijeniti. Mi sadašnjost ne možemo promijeniti, jer, to zahtjeva trenutnu promjenu, što je nemoguće. Ali, mi možemo svoju budućnost oblikovati.
Budućnost je kao velika rijeka koja teče u svojem koritu, mi možemo promijeniti samo mali protok vode, ali ne i svu vodu!!!

NE TRAŽI ZAHVALU OD NEZAHVALNE
Plemeniti Gospodar je stvorio svoja stvorenja da bi Ga obožavali i sjećali se na Njega, te im je dao blagodate da bi Mu zahvaljivali, međutim, većina od ljudi obožava pogrešnog kada im srca prekrije nevjernički dim te tako negirajući sami cilj njihova stvaranja. Ne ćudi se ako susreteš ovakvu vrstu ljudi, kada ti na dobro odvraćaju zlim, kada ti negiraju dobrote koje si ima uradio, jer postoje srca koja znaju samo za prevaru, ne samo mijenjajući dobro zlim, nego te smatraju i kao žešćim neprijateljem njihovim.

Zato se ne trebamo čuditi ovakvim njihovim postupcima, jer, ako su doprli do taj stepen da negiraju svoga Stvoritelja i Gospodara, negiraju Njegove blagodati kojima ih obiluje, što ne bi bili prema tebi takvi kakvi jesu, dok si ti samo Allahovo stvorenje kao i oni sami.
Zato, ako ti neko izgubi i negira vrijednost tvoje dobrote, te tuguj jer ćeš ih naći kod Allaha koji neće izgubiti iz vida i tvoje i najmanje dobro bilo. Radi dobro drugima samo radi Allahovog zadovoljstva, jer, na kojoj se strani budeš okrenuo, ti si dobitnik. Te zahvali Allahu Uzvišenom što si dobročinitelj a ne štetočina drugih.
Plemeniti Gospodar u Kur’anu kaže: „Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!“ (El-Insan, 9.)

Zato, dragi brate i cijenjena sestro, kada tražiš – traži od Allaha, dž.š., kada moliš moli samo Allaha, dž.š.
Uvijek imaj na umu riječi: „Hasbijallahu ve ni’mel vekil“, znaj da je Allah taj koji te štiti, pomaže i daje ti izlaz iz teške situacije u kojoj upadneš.

Islamski Forum
Back to top button