Dan

 • Predznak Sudnjeg dana

  Od predznaka Sudnjeg dana je i borba muslimana protiv Židova koja će se dogoditi na kraju vremena. Od predznaka Sudnjeg dana je i borba muslimana protiv židova koja će se dogoditi na kraju vremena. Razlog borbe će biti to da će židovi biti vojska Dedždžalova, njima će se suprotstaviti vojska Isaa alejhi selam – muslimani. Sukob…

 • Narod Je'džudž i Me'džudž (2.dio)

  Ashabi su rekli Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ”Allahov Poslaniče, pričao si nam o Isau, a.s., i njegovoj borbi protiv Dedždžala kojeg će na kraju ubiti, pa da li će nakon toga muslimani imalo odahnuti dušom?” Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: ”Ne, Allah, dž.š., poslat će Jedžudž i Medžudž, dva ogromna plemena ili naroda…

 • Predznaci Sudnjeg dana - mali - srednji - veliki

  Naš Gospodar u Časnom Kur’anu kaže: „Jedite i pijte, samo ne pretjerujte! Zaista, On ne voli one koji pretjeruju.“ (El-Eʿaraf, 31) Rasipanje je pretjerivanje i traćenje imovine, mogućnosti i prilika na nedozvoljen način i u nedozvoljene svrhe. Rasipanje se u rječniku definiše kao pretjerano trošenje. Drugo značenje jeste trošenje imovine ili novca na stvari sa kojima…

 • Narod Je'džudž i Me'džudž

  Predznaci sudnjeg dana – prof.dr.Šefik Kurdić je serijal o velikim i malim predznacima dolaska Sudnjeg dana (Smaka svijeta) onako kako je prenešeno od Poslanika Muhammeda, salla Allahu ‘alejhi we sellem. Zulkarnejn je sagradio zid kao branu od Je’džudža i Me’džudža i njihovih susjeda koji su od njega pomoć zatražili. Kur’an to spominje u riječima: O Zulkarnejne,…

 • Značaj fenomena Smaka svijeta

  Podizanje nebodera u Mekki Mekka je u doba Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, imala sasvim mali broj stanovnika i sitnih građevina, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao da će doći vrijeme kada će se graditi ogromni objekti koji će nadmašivati planine Mekke. Ibn Šejbe bilježi od Ja’le ibn ‘Ataa koji prenosi od svoga…

 • Dim kao predznak Sudnjeg dana

  Predznaci Sudnjeg dana su različiti po svojim pojavnim svojstvima, tako su neki vezani za zemlju, poput utjerivanja u zemlju ili suše, a neki su vezani za ljude poput pojave mnoštva žena i malobrojnosti muškaraca, ili su vezani za moral poput rasprostranjenosti bluda, nestanka emaneta, neki su opet vezani za pojave sa neba itd. Jedan od predznaka…

 • Predznaci - Nestanak muškaraca

  Serijal o predznacima Sudnjeg dana. Predznaci Sudnjeg dana su oni koji ukazuju da se kraj svijeta približio. Ovi predznaci neće biti spoznati pameću već pomoću Kur’ana i sunneta. U knjigama hadisa koje govore o smutnjama i predznacima Sudnjeg dana je mnogo onih vezanih baš za ovu temu. Kada se Allahovom voljom približi kraj dunjaluka, odvit će…

 • Značaj fenomena Smaka svijeta

  Vjerovanje u budući svijet podrazumijeva vjerovanje u određene istine koje se navode u Kur’anu i sunnetu, što je sastavni dio vjerovanja u ovaj temelj imana: Ispit, patnja i uživanje u kaburu, Smak svijeta i njegovi predznaci, proživljenje poslije smrti i sakupljanje na jednom mjestu, obračun, nagrada i kazna, prelazak preko Sirat ćuprije, Džennet i Džehennem. Utjecaj…

 • Da li je Dedždžal živ

  Da li je Dedždžal živ i da li je postojao u doba Allahovog Poslanika sallAllahu alejhi we sellem? Prije nego odgovorimo na ova dva pitanja neophodno je poznavati Ibn Sajjada. Je li on Dedždžal ili je to neko drugi? A ako je neko drugi mimo njega Dedždžal hoće li se pojaviti prije iskušenja Dedždžala ili ne?…

 • Opis Mesiha Dedžala

  El-Mesih (slovo ha bez tačke) je ime koje se spominje u svim predajama koje govore o Dedžalu, a bilježe ih Buhari i Muslim. Ibn Hadžer u djelu Fethul-Barikaže: “Ko pročita ovo ime i na h doda tačku, pogriješio je.” Također, isti učenjak kaže: “Jako je naglašavao El-Kadi ibnu-l-Arebi da su pogriješili oni koji su čitali hsa…

 • Pojava Dedžala - Predznaci

  Predznaci sudnjeg dana – prof.dr.Šefik Kurdić je serijal o velikim i malim predznacima dolaska Sudnjeg dana (Smaka svijeta) onako kako je prenešeno od Poslanika Muhammeda, salla Allahu ‘alejhi we sellem. Pojava Dedžala je prvi od deset velikih predznaka Smaka svijeta i biće najveće iskušenje i najteža nesreća koja će pogoditi ljude pred kraj života na ovom…

 • Veliki predznaci Sudnjeg dana

  Predznaci sudnjeg dana – prof.dr.Šefik Kurdić je serijal o velikim i malim predznacima dolaska Sudnjeg dana (Smaka svijeta) onako kako je prenešeno od Poslanika Muhammeda, salla Allahu ‘alejhi we sellem. Serijal o predznacima Sudnjeg dana; Postoji deset velikih predznaka Sudnjeg dana, a oni su navedeni u hadisu kojeg prenosi Huzejfe b. Esid El-Gifari: „Došao nam je…

Back to top button