YouTube Teme

Pojava Dedžala – Predznaci

Predznaci, prof. dr. Šefik Kurdić

Predznaci sudnjeg dana – prof.dr.Šefik Kurdić je serijal o velikim i malim predznacima dolaska Sudnjeg dana (Smaka svijeta) onako kako je prenešeno od Poslanika Muhammeda, salla Allahu ‘alejhi we sellem.

Pojava Dedžala je prvi od deset velikih predznaka Smaka svijeta i biće najveće iskušenje i najteža nesreća koja će pogoditi ljude pred kraj života na ovom svijetu – od stvaranja Adema pa do Kijametskog dana nema gore stvari od Dedžala, pa je zbog toga važno da znamo neke stvari o njemu…

Opis Dedžala dao je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, tako detaljno da ga neće biti teško prepoznati. Neke njegove osobine su uočljive iz daljine, a druge se primijete kada se približi. Ako se u njega pogleda izdaleka kada prilazi, primjetit će se da je nizak, debeo, tamnoput, crvenih obraza, ogromne glave kao kod kratke zmije, krivih nogu, jako uvijene i kovrdžave kose koja kao da je nalijepljena vodom i pijeskom (blatnim), pa izgleda poput grana drveta. (Na osnovu hadisa koji bilježi Ahmed, Ebu Ja’la i Ibn Kesir u Tefsiru)

Kada se približi, uočava se šejtanski izgled lica sa izobličenom desnom stranom, bez oka i obrve. Lijevo oko mu je zeleno i svijetlo, kao da je ispupčena zelena kugla od stakla čija je zjenica oborena prema obrazu, odnosno, kao da je ispupčena boba grozda ili ispljuvak na zidu. Dakle, on je ćorav, desno oko mu je sasušeno, bez sjaja, a lijevo je izbuljeno i oboreno prema obrazu. (Ibn Hadžer prenosi ovaj govor od Kadi l jada, vidi Fethul-Bari, Poglavlje o smutnji).

Kada bi samo ovo imali od opisa Dedžala, bilo bi dovoljno, ali Allah, dž.š, je želio da nam da još precizniji opis kroz riječi Svog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, koji ga opisuje tako precizno da je njegov izgled potpuno jasan. Kaže Muhammed, sallallahu alejhi we sellem: “Između njegovim očiju je napisano K F R, (kafir), što će pročitati svaki mu’min, bio pismen ili ne.” Poslije ovog opisa mislim da nije ostao niko ko ga neće moći prepoznati.

Islamski Forum
Back to top button