Različite Teme

Strahote Sudnjeg dana

Kad ustanu ljudi iz svojih grobova prema Gospodaru svjetova pa potom budu pozvani: “Dođite svome Gospodaru”, pa će biti zaustavljeni da budu pitani. Ispuniće se stvorenja strahom i poniznošču i biće pokorni Jedinom Stvoritelju. I vidječeš kako se žurno odazivaju onome ko ih poziva i neće se opirati, i neće nigdje skretati.

Allah, Blagi i Uzvišeni kaže: “Tog, Dana će se oni glasniku odazivati, moraće ga slijediti i pred Milostivim glasovi će se stišati i ti češ samo šapat čuti.” (Ta Ha, 108)

Allah dž.š. kaže: “Ljudi će se Živome i Vječnome pokoriti, onaj koji Mu je druge ravnim smatrao svaku nadu će izgubiti, a onaj ko je dobra djela činio, a vjernik bio, neće se nepravde ni zakidanja nagrade plašiti.” (Ta Ha, 111-112)

Allah dž.š. kaže: “Zato ih ostavi neka se napričaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju, Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izači, oborenih pogleda i poniženjem ophrvani. To će biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti! (El Mearidž, 42-44)

Oni će se žuriti na mjesto skupljanja skrušeno i ponizno, i neće se čuti ništa osim topota koraka i šapata.

Teško toga dana poricateljima

Allah dž.š. kaže: “Teško tog dana onima koji su poricali, koji su onaj svijet poricali, – a njega može poricati samo prijestupnik, griješnik, koji je, kada mu se ajeti Naši kazivani, govorio: “Izmišljotine naroda drevnih!” A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova, uistinu, oni će toga dana od milosti svoga Gospodara zaklonjeni biti, zatim će sigurno u oganja uči, pa će im se reči: “Eto, to je ono što ste poricali!”
(El Mutaffifun, 10-17)

Allah dž.š. kaže: “I puhnuče se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti, govoreči: “Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi?” – “Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili!” Biče to samo jedan glas i oni će se svi pred Nama obreti. Danas se nikome neće nepravda učiniti i vi čete, prema onome kako ste radili, nagrađeni biti.” (Ja Sin, 51-54)

Allah dž.š., kaže: “Na Sudnjem danu vidječeš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili. A zar u džehennemu neće biti boravište oholih.” (Ez Zumer, 60)

Allah dž.š. kaže: “I rekli bi: “Nema života osim na ovome svijetu i mi nečemo biti oživljeni!” A da ti je vidjeti kako će kada pred Gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih On upita: “Zar ovo nije istina?” – odgovoriti: “Jeste, tako nam Gospodara našeg!” – a i kako će On reči: “E, pa iskusite onda patnju zbog toga što niste vjerovali!” Oni koji ne vjeruju da će pred Allaha stati nastradače kad im iznenada Čas oživljenja dođe, i reči će: “O žalosti naše, šta smo sve na Zemlji propustili!” i grijehe svoje će na leđima svojim nositi, a užasno je ono što će uprtiti! Život na ovom svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je, zaista, bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne opametite?” (El En’am, 29-32)

Allah, Blagi i Uzvišeni, kaže: “A teško toga dana poricateljima! Idite prema onom što ste neistinom smatrali, idite pram dimu u tri prama razdvojenom, koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati. On će kao kule bacati iskre kao da su kamile riđe. – Teško toga dana poricateljima! Ovo je dan u kojem oni neće ni prozboriti i pravdanje im neće dozvoljeno biti. – Teško toga dana poricateljima!” (El Murselat, 28-37)

Stiskanje (smotavanje) nebesa i Zemlje

Zatim će močni Allah stisnuti svojom desnicom nebesa a drugom rukom Zemlju pa će reči: “Ja sam Gospodar. Gdje su silnici? Gdje su oni koji su se oholili?” Allah dž.š. kaže: “Oni (mušrici) nisu istinski procijenili moč Allahovu. Čitava zemlja će na Sudnjem danu biti u zahvatu Njegove šake, a nebesa smotana u njegovoj desnici. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim.” (Ez Zumer, 67)

Kaže Uzvišeni: “Onoga dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako čemo ponovo iz ništa stvoriti, – to je obečanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti.” (El Enbija, 104)

9 – Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao:
“Allah dž.š. će u šaci Zemlju stisnuti, a desnicom će svojom nebesa smotati pa će reči: “Ja sam Gospodar, pa gdje su zemljaski vladari?” (Mutefekun alejhi)

10 – Prenosi se od Abdullaha ibn Omera r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao:
“Allah dž.š. će na Sudnjem danu smotati nebesa, zatim će ih uzeti u desnicu i reči: “Ja sam Vladar, gdje su silnici? Gdje su oholi? Zatim će ljevicom Zemlju smotati i reči: “Ja sam Vladar. Gdje su silni? Gdje su oholi?” (hadis prenosi Muslim)

11 – Prenosi se od Ubejdullaha bin Miksem da je vidio Abdillaha bin Omera kako opisuje da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Allah će uzeti nebesa i Zemlju svojom rukom i reči će: “Ja sam Allah.”, pa će stisnuti šaku i otvoriti je, pa će reči: “Ja sam Vladar.” Pa je pogledao Omer u mimber i vidio kako se njegovo podnožje kreče i pomislio: “hoče li mimber, zajedno sa Resulullahom, pasti?” (hadis prenosi Muslim)

Osobine mjesta skupljanja

12 – Prenosi se od Sehl bin Sa’da r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Ljudi će na Sudnjem danu biti sakupljeni na Zemlji koja će biti potpuno bijela kao disk od najbjeljeg brašna i neće na njoj biti znamenja ni za koga.” (hadis prenosi Muslim)

Ljudi će toga Dana biti sakupljeni kao pješaci, bosi, goli i neobrezani

13 – Prenosi se od Aise r.a. da je rekla: “Čula sam Resulullaha s.a.v.s. da kaže:
Ljudi će na Sudnjem danu biti skupljeni bosi, goli i neobrezani, a ja sam upitala: “O, Božji poslaniče, zar skupa žene i muškarci, da gledaju jedni druge?” A Resulullah je odgovorio: “O, Aiša stanje će biti tako teško da jedni u druge neće ni pomisliti da gledaju.” (Muttefekun alejhi)

Nevjernici će biti sakupljeni licima svojim zemlji okrenuti

Allah dž.š. kaže: “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu čemo ga slijepa oživjeti. “Gospodaru moj”, – reči će – “zašto si me slijepa oživio kad sam vid imao?” “Evo zašto” – reči će On: “Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa češ danas ti isto tako biti zaboravljen.” (Ta Ha, 124-126)

Allah Uzvišeni, kaže: “Mi čemo, na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe, boravište njihovo biče džehennem; kad god mu plamen jenja, pojačaćemo im oganj.” (El Isra, 97)

14 – Prenosi se od Enesa ibn Malika r.a. kako je neki čovjek upitao: “O, Božji poslaniče, kako će nevjernici biti sakupljeni na Sudnjem danu i okrenuti licem prema zemlji?” A Resulullah je odogovorio: “Pa zar onaj koji je Učinio da hoda na dvije noge na dunjaluku nije kadar da učini da hoda na svom licu na Sudnjem danu?” A Katada je dodao: “Tako je, Velikog mi Gospodara.” (Muttefekun alejhi)

Spuštanje sunca nad glave stvorenja i njihovo znojenje

15 – Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da Resulullah s.a.v.s. rekao: “Ljudi će se na Sudnjem danu toliko znojiti da će njihov znoj natopiti zemlju do dubine od sedamdeset aršina i zapljuskivače ih sve dok im se ne zalije u uši.” (Muttefekun alejhi)

16 – Prenosi se od El Maktada bin El Esveda r.a. da je rekao: “Čuo sam da je Resulullah s.a.v.s. kazao: “Sunce će se približiti jednu milju.” Dodao je Slejm bin Amir: “Tako mi Allaha, ne znam kolika je ta udaljenost od jedne milje, niti da li se misli na mjeru kojom se mjeri zemlja ili je milja udaljenost dokle doseže pogled. I rekao je: “Pa će ljudi biti u znoju shodno svojim djelima. Nekome će znoj dosezati do nožnih članaka, nekom do koljena, nekom do pojasa, a nekome će zapljskivati usta kao da je zauzdan.” (hadis prenosi Muslim)

Razmisli, o Božji robe, o porazu i poniženju ovih ljudi u tom dugačkom Danu, kad će strahovati očekujući presudu, koja će biti za njih sreča ili nesreča, A šta će biti s tobom toga dana kad ti, poslije duge patnje, bude dato da pogledaš djela koja si pripremio, a među njima nema ništa osim sumnje u

dan proživljenja, pijenja alkohola, razonode, silnog zinaluka, gatanja, kaljanja tuđeg ugleda, prenošenja tuđih riječi i ogovaranja, jedenja nedozvoljenog imetka, nazivanja nevjernika gospodinom, izrugivanja i spurostavljanja onima koji su se čvrsto držali Kur’ana i sunneta. Boj se Allaha, svoga Gospodara i vodi računa o sebi.

Dolaženje toga dana u džehennem

Allah dž.š. kaže: “A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiče zdrobi i kad dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu, sve red do reda, i kad se tog Dana primakne džehennem, tada će se čovjek sjetiti – a nešto mu je sječanje? – i reči će: “Kamo sreče da sam se za ovaj život pripremao!” (El Fedžr, 21-24)

17 – Prenosi se od Abdullaha bin Mes’uda r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “I približiče se džehennemu toga dana i biče spušteno sedamdeset hiljada užadi, a svako će uže vuči sedamdeset hiljada meleka.” (hadis prenosi Muslim)

One koje će Allah staviti u svoj hlad kada ne bude drugog hlada osim njega

18 – Prenosi se od Ebu Hurejere r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Zaista će Allah na Sudnjem danu reči: “Gdje su oni koji su se volili u ime Moje veličine, danas ću ih staviti u Svoj hlad, danas nema drugog hlada osim Moga.” (hadis prenosi Muslim)

19 – Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Sedmoricu će Allah svojim hladom na Dan kad neće biti drugog hlada osim Njegovog; pravednog imama, mladića koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjeka čije je srce vezano za džamije, dvojicu ljudi koji su se zavolili u ime Allaha, na tom se sastali i na istom se rastali, čovjeka kojeg je pozvala lijepa i ugledna žena, a on joj odgovorio: “Ja se bojim Allaha”, čovjeka koji je udjelio sadaku tako da ne zna desnica šta je udijelila ljevica, i čovjeka koji se u samoči sjetio Allaha, pa su mu oči zasuzile.” (Muttefekun alejhi)

20 – Prenosi se od Ebi El Jesera Ka’b bin Amra r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Ko drugome otkloni poteškoču ili nešto olakša Allah dž.š. će ga uvesti u Svoj hlad.” (hadis prenosi Muslim)

21 – Prenosi se od Jezida bin Ebi Habiba kako mu je Ebul Hajr pričao da je čuo Ukbu bin Amira kako kaze: “Čuo sam kako je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Svaki će čovjek biti u hladu svoje sadake sve dok ljudi ne budu razdvojeni.” ili je rekao: “Dok ne bude među ljudima presuđeno.” pa je dodao Jezid da Ebul Hajr nije ni jedan dan propustio a da u njemu nešto nije podijelio, pa makar kolač ili luk ili nešto slično. (hadis prenosi Ahmed, a El Bani ga ocjenjuje kao sahih)

Prvi koji će biti prozvan na Sudnjem danu je Adem a.s. i izdvajanje džehenemlija

22 – Prenosi se od Ebu Hurejrea r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Prvi koji će biti pozvan na Sudnjem danu je Adem a.s. i vidječe ga njegovi potomci, pa će Allah reči: “Ovo je vaš otac Adem.”, a on će kazati: “Odazivam ti se i sva je radost od Tebe.” A On će mu reči: “Izdvoji dzehennemlije iz svoga potomstva, a on će upitati:

“Gospodaru, koliko ću ih odvojiti?” A On će reči: “Izvedi od svake stotine devedeset devet.” A ashabi su upitali: “Božji poslaniče, ako od svake stotine bude izvedeno devedeset devet, sta će onda biti sa nama?” A Resulullah s.a.v.s. je odgovorio: “Zaista je moj ummet između drugih naroda kao bijela dlaka na crnom biku.” (hadis prenosi Buharija)

23 – Prenosi se od Ebi Seida El Hudrija r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Allah dž.š. će reči: “O Ademe”, a on će reči: “Odazivam ti se i sva je radost od Tebe i sve je dobro u Tvojim rukama.” A reći će Allah dž.š.: “Izvedi skupinu za džehennem.”, a on će upitati:

“A kolika je ta skupina?”, pa ce mu biti rečeno: “Od svake hiljade po 999.” I rekao je Resulullah s.a.v.s.: “To će se desiti onda kada mladići budu osjedili, i kad svaka trudnica svoj plod pobaci, i ti češ vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti več će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.” i dodao je: “I žestoka će im kazna biti.”, a ashabi su upitali: “Božji posalniče, koji će to od nas biti?”, a on je odgovorio:

“Tako mi onog u čijoj je ruci moja duša, ja zaista želim da vama bude ispunjena četvritna dženneta.” Zahvalili smo se Allahu i veličali ga, pa je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša ja zaista želim da mojim ummetom bude napunjena trečina dženneta.” Zatim smo zahvalili Allahu i veličali Ga pa je Poslanik s.a.v.s. kazao: “Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša zaista želim da vi ispunite jednu polovinu dženneta, vi ste u odnosu na druge narode kao bijela dlaka na koži crnog bika, ili kao bijeli čuperak na misici magarca.” (Muttefekun alejhi)

U jednom hadisu se kaže: “izvedi iz svake stotine po 99”, a u drugom: “od svake hiljade po 999.” Ovu dilemu možemo otkloniti na sljedeči način: Hadis Ebu Seida bi se mogao odnositi samo na čitavo potomstvo Ademovo a.s., a hadis Ebu Hurejre bi se mogao odnositi na sve osim Je’džudža i Me’džudža. Uz to u hadisu Ebu Seida se odnosi na sva stvorenja, dok se hadis Ebu Hurejre odnosi samo na ovaj ummet. Ko će sačinjavati džehennemsku grupu, da li sve kjafiri ili možda neki i od griješnika ovog ummeta samo Allah zna.

Kazna za one koji su odbijali davanje zekjata

Uzvišeni Allah kaže: “Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biče im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će Nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite.” (Ali Imran, 180)

Allah dž.š. kaže: “Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju na Dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala.” Ovo je ono što ste za sebe zgrtali, iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!” (Et Tevba, 34-35)

24 – Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Kome Allah dž.š. bude dao imetak, a on ne bude na njega davao zekjat predočiće mu se u njegov imetak u liku zmije otrovnice čija je glava ogoljena i ima na glavi dva rosčića koji su otrovni. Ona će mu se obaviti oko vrata na Sudnjem danu, ščepati ga za donju vilicu i reči će:

“Ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje bogatstvo.”, a zatim je Poslanik s.a.v.s. s.a.v.s. citirao: “Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biče im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će Nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite.” (Ali Imran, 180)” (hadis prenosi Buharija)

25 – Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Nema ni jednog vlasnika zlata i srebra koji na njih ne daje što je obavezan (zekjat), a da mu neće na Sudnjem danu biti iskovane ploče od vatre i on će biti bačen na njih u džehennemskoj vatri, pa će mu se ispržiti bokovi, prsa i leđa. Kad god se ohlade, biče ponovo vračeni u prvobitno stanje u danu koji traje pedeset hiljada godina, sve dok se ne završi suđenje ljudima i dok se ne sazna da li će u džennet ili u vatru.” Pitali su: “O Božji poslaniče, a šta je sa devama?”, a on je odgovorio:

“Ni vlasnik deva koji ne daje na njih što je obavezan, a jedna od obaveza je da ih pomuze na dan njihovog dolaska na pojilo, a da neće na Sudnjem danu biti licem na zemlju u najprostranijoj i najravnijoj pustinji u kojoj se neće gubiti ni jedno mlado devce, pa će ga one gaziti svojim kopitima i gristi ustima, kad god jedna preko njega pređe, naiđe druga, u toku dana koji pedeset hiljada godina traje, sve dok ne bude završeno suđenje ljudima i dok se ne sazna da li će u džennet ili u vatru.” Pitali su: “O Božji poslaniče, a šta je sa govedima i sitnom stokom?”

A on je odgovorio: “Ni vlasnik goveda i sitne stoke, koji ne daje ono što je na njih obavezan davati, neće proči drugačije. On će biti na Sudnjem danu biti oboren na lice u ravnoj pustinji u kojoj se ništa ne može izgubiti, a među stokom neće biti one koja ima povijene rogove, niti one bez rogova, niti one kod koje su rogovi slomljeni. Pa će goveda i sitna stoka probadati rogovima i gaziti papcima, i kad jedno preko njega pređe drugo ga odmah nagazi u danu koji traje pedeset hiljada godina, sve dok se ne završi suđenje ljudima i dok se ne sazna da li će u džennet ili u vatru.” (hadis prenosi Muslim)

26 – Ovaj hadis prenosi Buharija i Muslim od Džabir bin Abdillaha r.a., a u njemu stoji: “A ni vlasnik bogatstva, koji na njega ne daje što je obavezan, neće proči drugačije, jer, doći se mu na Sudnjem danu njegovo bogatstvo u vidu zmije otrovnice i pratiče ga otvorenih čeljusti pa kada dođe do njega on će bježati od nje, a ona će mu vikati: “Uzmi svoje bogatstvo koje si skrivao, meni ne treba” pa će on morati zavuči ruku u njena usta pa će je ona halapljivo otkinuti i pojesti.

Islamski Forum
Back to top button