Fetve & Propisi

Namazi koji su novotarija

Namazi koji su novotarija a mnogi ljudi ih klanjaju

Sljedeći namazi nisu propisani islamom i predstavljaju novotariju, a prema tome i grijeh:

namaz lejletul-regaib
namaz lejletul-berat
namaz lejletul-miradž
posebni dnevni i noćni namazi za svaki dan u sedmici
namaz za podmirenje roditeljskih prava

Prenosimo odgovor jednog od daija po pitanju ovih namaza:

Namazi koji se klanjaju a nisu propisani:

– Namaz lejletul-regaib, koji se klanja 12 rekata, na svakom rekatu uči se sura Kadr 3 puta, sure Ihlas 12 puta;

– namaz lejletul-berat, koji se klanja, 4, ili 14, ili 100 rekata, a na svakom rekatu uči se 3, ili 7 ili 15 puta sura Ihlas;

– namaz lejletul-miradž, koji ima 12 rekata, a uči se sura Ihlas od 1 do 7 puta;

– namaz lejletul-Kadr, koji se klanja, 2, 20, 100 ili 1000 rekata, uči se sura Ihlas na svakom rekatu po 3, 7 ili 100 puta.

– posebni dnevni i noćni namazi za svaki dan u sedmici (ove namaze uglavnom klanjaju sufije), pa se tako četvrtkom, npr. klanja dva rekata, na prvom rekatu uči se Fatiha 100 puta, na tom namazu uči se i sura Ihlas 100 puta.

– namaz za podmirenje roditeljskih prava (uglavnom klanjaju sufije), klanja se uoči petka između akšama i jacije, klanja se 2 rekata, na svakom rekatu uči se 15 puta Ajetul-kursijj i 15 puta sura Ihlas.

Nije propisano, nije propisano, nije propisano…

Namaz je stub vjere, ako su nam ovakvi stubovi kakva nam je tek onda vjera?

Mislim da je došlo krajnje vrijeme da se Islamska Zajednica pozabavi sa ovim pitanjima i da objasni muslimanima šta je istina a šta nije, te da prestane da se poziva na hanefijski mezheb, jer je imam Ebu Hanifa čist od ovih i svih drugih novotarija.

Molim Allaha subhanehu ve teala da nam da da budemo nosioci istine a ne zablude, i da nam da da umremo samo kao najiskreniji muslimani.

Napisao: mr. Jakub Alagić

Islamski Forum
Back to top button