Hadisi Kudsi

Osamnajsti Hadis

Zabrana zakidanja

OBAVEZA TAČNOG MJERENJA NA LITRI I KANTARU

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِىِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنِى يَزِيدُ النَّحْوِىُّ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

Kaže Abdullah ibn ‘Abbas, radijallahu anhuma:

“Kada je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, došao u Medinu njeni stanovnici su bili među najpokvarenijim ljudima u vaganju kantarom, pa je Uzvišeni Allah objavio: “Teško onima koji pri mjerenju zakidaju“, pa su poslije toga pošteno vagali na kantaru. [1]

Značenje manje poznatih riječi:

onaj koji pri mjerenju zakida – onaj koji pri vaganju na litri ili kantaru zakida

Biografija ravije:

Abdullah ibn ‘Abbas ibn Abdulmuttalib ibn Hašim, Kureši Hašimi je plemeniti ashab, učenjak ovog ummeta, mufesir i fakih. Spada među najplemenitije ashabe, i među one koji prenose najviše hadisa. Preselio je 68. god. po Hidžri u Taifu, u 72. godini života.

Kratki komentar hadisa:

Obilježja islama i njegovi uzvišeni principi naređuju da se pošteno i tačno mjeri na litri i kantaru, a zabranjuju zakidanje, i zahtijevaju iskrenost u međuljudskim relacijama i da se da svakom njegovo potpuno pravo. Kaže Uzvišeni Allah:

“Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju, a kad drigima mjere na litar ili na kantar zakidaju.“[2]

Kažu mufesiri: Došao je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, u Medinu a Medinjani su zakidali na litri i kantaru onima koji nisu iz Medine, a uzimali su punu mjeru kad od drugih kupuju… I kažu, takođe: U Medini je bio čovjek koji se zvao Ebu-Džuhejne, imao je dvije posude za mjerenje sa’a[3], onom koja vaga punu mjeru vagao bi sebi kada kupuje, a onom koja vaga zakidajući vagao bi drugima kada prodaje.

A Uzvišeni Allah je učinio muslimana pravednim u vaganju na litri i kantaru. Kada vaga nekom drugom ne zakida njegovo pravo, nego mu ga da u potpunosti, i iskren je u trgovanju sa njim kako bi imao bereketa na dunjaluku i veliku nagradu na ahiretu. Jer onaj koji zakida na litri i kantaru izlaže sebe Allahovoj srdžbi i kazni na dunjauku i ahiretu, kao što se desilo prijašnjim narodima koji su kada kupuju uzimali punu mjeru, a mjereći drugima zakidali.

Pouke hadisa:

Podsticanje na poštenje pri mjerenju na litri i kantaru i na iskrenost u trgovanju.
Musliman treba da voli drugima ono što voli samom sebi.
Zabrana varanja prilikom kupovine, prodaje i sličnog.
Onaj ko zakida pri mjerenju na litri i kantaru opominje se propašću.

[1] Ibn-Madže, Knjiga o trgovini, poglavlje: Predostrožnost u vaganju na litri i kantaru, broj 2223, Šejh Albani smatra da je hadis hasen, a kaže El-Busajri: “Ovaj sened je hasen. Učenjaci hadisa imaju različito mišljenje oko Alijje ibn el-Husjen ibn Vakid, a ostali prenosioci hadisa su pouzdani. “

[2] El-Mutaffifin, 1-3.

[3] Sa’a je mjera za zapreminu u iznosu od četiri pregršti.

Islamski Forum
Back to top button