Različite Teme

Vrijednost kaderske dove

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je oporučio svojoj supruzi, majci vjernika Aiši, r.a., da u zadnjoj trećini mjeseca ramazana često uči ovu dovu:

Allahumme inneke a’fuvvun tuhibbul-a’fve fa’fu a’n­na

Allahu moj, Ti zaista praštaš, voliš oprost, pa nam op­rosti

Ova dova vezana je za zadnju trećinu mjeseca ramazana i za noć Kadr. Poslanik, s.a.v.s., je podučio Aišu, r.a., ovoj dovi dajući joj odgovor na pitanje: „Allahov Poslaniče, kada bih znala kada je Lejletul kadr šta bih učila.“ Tada joj je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Reci: Allahu moj, Ti zaista praštaš, voliš oprost, pa nam op­rosti.

U ovom hadisu spominje se Allahovo ime el-Afuvv, šta znači ovo ime?

Ovo Allahovo ime u Kur’anu je spomenuto na pet mjesta. Na jednom mjestu spojeno sa Allahovim imenom El-Kadir:

Allah mnogo prašta i sve može.

Na četiri mjesta ovo ime je spomenuto sa imenom El- Gafur:

Allah, zaista, briše grijehe i prašta.

Allah će, ima nade, oprostiti jer Allah briše grijehe i prašta.

Uzvišeni Allah ovim ti želi pokazati Svoju plemenitost, pa ti govori: Ako hoćeš možeš zaraditi oprost, ali, isto tako, možeš steći i veći stepen od toga, a to je da ti grijesi budu, ne samo oprošteni, već i pobrisani, i to je najveći stepen.

Šta znači Allahovo ime El-Afuvvu

Riječ afa od koje je i izvedeno ovo ime u arapskom jeziku ima dva značenja:

Prvo značenje jeste dati nekom imetak, imetak zarađen na halal način, svojevoljno, bez traženja:

Ovo je najvrjedniji dio imetka koji čovjek može udijeliti.

Drugo značenje ove riječi jeste brisanje i odstranjivanje. Ovaj termin se koristi kada se želi kazati da je vjetar pobrisao tragove. Značenje ovog izraza nalazimo u knjigama Poslanikove, s.a.v.s., biografije. Kada su Poslanik, s.a.v.s., i Ebu Bekr, r.a., pošli put hidžre i za vrijeme boravka u pećini Sevr, hranu im je donosila Ebu Bekrova kćer Esma.
Pa je Ebu Bekr naredio svome slugi da po tim tragovima čuva ovce kako nevjernici ne bi primijetili tragove. U knjigama sire se kaže „da pobriše njihove tragove“.

Tri su aspekta ovog Allahovog imena: Uzvišeni Allah prvo briše i odstranjuje grijehe Svome robu, zatim biva zadovoljan njime, da bi mu na kraju obilato darovao. Dakle, On, Uzvišeni, prvo je pobrisao i odstranio grijehe Svoga roba, i ne samo grijehe, već i sve njegove tragove i posljedice. Nakon tog brisanja slijedi zadovoljstvo koje Gospodar iskazuje prema Svome robu, a nakon toga Uzvišeni Allah obilato daruje tog Svog roba oprostom da to on i ne traži.

Kako bi istinski spoznali i osjetili značenje Allahovog imena El-Afuvv, moramo napraviti razliku između njega i između imena El-Gaffar. Sva Allahova imena su lijepa, ali ime El-Afuvv znači više od oprosta. Ima ljudi kojima Allah daje oprost, ali ima i onih sa kojima postupa na višem stepenu… a to je el-afv – brisanje grijeha. Šta ti zaslužuješ? Uzvišeni Allah i oprašta i briše grijehe.

Magfiret – oprost grijeha jeste da ti činiš grijehe, a Allah ti pokrije te grijehe na ovom i na budućem svijetu i ne kazni te zbog tih grijeha. Ali, ipak, grijeh i dalje postoji. Afv – brisanje grije jeste kao da grijeha uopće i nema. Kao da nisi ni zgriješio. Allah je odstranio tvoje grijehe i odstranio je njihove tragove i posljedice. Zbog toga je afv obuhvatniji i dalekosežniji od magfireta.

Primjer koji ukazuje na razliku između
El-Gafura i El-Afuvva jeste hadis koji govori o Sudnjem danu:

„Na Sudnjem danu će doći čovjek, pa će mu Allah reći:

„Primakni se, Moj robe.“

Pa ćeš se on primaći, a Allah će ga prekriti Svojim prekrivačem i reći: „Robe, sjećaš li se toga i toga i toga grijeha?“

Pogledajte, grijeh i dalje postoji na listovima čovjekovih djela!

Čovjek će pomisliti da je uništen, a Allah će mu reći:
„Pokrio sam ti ih na dunjaluku, a danas ti ih opraštam.“

Ovo je magfiret – oprost grijeha!

A šta je brisanje grijeha? Šta će ti Allah reći na Sudnjem danu:

Čovječe, Ja sam zadovoljan tobom i onim što si radio na Dunjaluku. Zadovoljan sam tobom i pobrisao sam ti grijehe. Idi i uđi u Džennet!

Na Sudnjem danu susrest ćeš Gospodara, Onoga koji briše grijehe i On će ti reći:

Zaželi, Moj robe. Ja sam ti obrisao grijehe i šta god ti danas zaželiš Ja ću ti dati.

Kako Allah briše grijehe

Učini da ih zaboraviš. Isto tako učini da ih zaborave i meleki i izbriše ih iz knjige tvojih djela. Tako ćeš ti na Sudnji dan doći ne sjećajući se tih grijeha, a i On te o njima neće ni pitati:

i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok.

Čak se ni melek neće sjećati ovog grijeha, pa makar on bio i velik. Od trenutka kada ti ga je Allah pobrisao u Lejletul kadru niko ga se ne sjeća više.

Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati!

Neke svoje grijehe naći ćeš u ovoj knjizi, ali će oni biti oprošteni, dok nekih grijeha neće ni biti u toj knjizi jer su pobrisani. Šta misliš da svi grijesi budu pobrisani? Onda bi čovjekova knjiga bila bijela kao da je čovjek bio bezgrješan od rođenja do smrti.

Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noga njihove će o onom što su radili svjedočiti.

Svjedočit će i o prijašnjim i o potonjim grijesima. Ali neće govoriti o ovom grijehu jer je on pobrisan. Toga grijeha možeš se sjetiti nekada na dunjaluku i zbog njega neimati mirnog sna godinama, ali, on je u ramazanu pobrisan. Kada umremo naša tijela, naše glave i naša memorija će nestati, pretvoriti se u prah. Na Sudnjem danu bit ćemo stvoreni sa novom memorijom u kojoj neće biti onih grijeha koje je Allah pobrisao. Toga grijeha niko se neće sjećati:

Allahu moj, Ti zaista praštaš, voliš oprost, pa nam op­rosti.

Fudajl b. Ijjad je na dan Arefata, koji je poput lejletul kadra i na kome se brišu grijesi, molio Allaha: „Allahu, obriši mi grijehe! Obriši mi grijehe!“ Kada je sunce zašlo on je počeo plakati. Osnova je da čovjek o Allahu ima lijepo mišljenje i da se raduje. Prisutni ga upitaše: „Zašto plačeš, a ti nas podučavaš lijepom mišljenju o Allahu?“ On reče: „Ne plačem zbog toga, već plačem zbog svog stida od Allaha, pa makar mi i pobrisao grijehe.“

Vjetar je potrao tragove

Pogledaj ovaj primjer, ali se u isto vrijeme sjeti i svoje knjige u kojoj su upisana tvoja loša djela. Beduini u pustinjama oko svojih šatora kopaju kanale da se u njih sakuplja kišnica. Kada napuste to mjesto, oni sakupe šatore, a kanali ostaju. Tada vidiš zemlju ispunjenu kanalima. Ali, pogledaj istu tu zemlju nakon godinu dana. Vidjet ćeš da se vratila u svoje prvobitno stanje kakva je i bila. Vjetrovi su puhali i zatrpali su čak i duboke kanale, a ne samo tragove stopa.

Sjetimo se naših velikih grijeha kroz ovaj primjer. Sjetimo se kako Allah briše naše grijehe. Onaj koji nam je pokazao kako vjetar briše tragove i prekriva duboke kanale moćan je i da obriše naše grijehe. On, Uzvišeni, naređuje vjetrovima da pušu i da brišu i najsitnije tragove
nekadašnjih beduinskih prebivališta.

Ovo je jedan od veoma lijepih aspekata brisanja grijeha. Uzvišeni Allah nakon što ti obriše grijehe biva zadovoljan tobom. Uzvišeni Allah ti u noći kadarskoj oprosti grijehe, ali te ne izgrdi zbog njih. Neko na ovom svijetu ti može oprostiti neku pogrešku koju si učinio prema njemu, ali te sa vremena na vrijeme podsjeća na to. Allah te ne podsjeća i ne prekorava te za tvoj grijeh, jer ga je On pobrisao i stvar je gotova. Nakon toga Allah je zadovoljan sa tobom. Pa ima li veće počasti i veće milosti od ovoga?!

Uzimanje i darivanje

Ovo su dva aspekta koje obuhvata ovo Allahovo ime. Uzvišeni Allah prvo od tebe odstranjuje grijeh, a nakon toga te dariva Svojim zadovoljstvom i darovima. Prvo čišćenje, a onda mirisanje. Isto kao da uzmeš jednu teglu, pa je dobro očistiš, a zatim je napuniš medom. Uzvišeni Allah to čini zato što te voli, što želi da ti se omili i želi da ti se smiluje, jer ti si najvrjednije stvorenje na Zemlji: Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti…

Šta ako ti Allah pobriše grijehe?

Ako ti Allah obriše grijehe dat će ti još tri stvari: pobrisat će tragove grijeha, bit će zadovoljan tobom i dat će ti halal dar koji će te usrećiti i učiniti zadovoljnom. Sufjan es-Sevri kaže: Najdraže mi je da u Lejletul kadru učim dovu koju je preporučio Poslanik, s.a.v.s., od svega drugog. Zato učite puno dovu: Allahu moj, Ti zaista praštaš, voliš oprost, pa nam op­rosti.

Sulejman ed-Dareni, jedan od tabiina je govorio: Ako me Allah na Sudnjem danu pita za moje grijehe, ja ću Ga pitati za Njegov oprost.
Ako ne nađem nikakvog izlaza, pitat ću Ga za Njegov oprost.

Ti možeš učiniti grijeh i kazati: „Gospodaru, ja se kajem, neću se ponovo vratiti na ovaj grijeh.“ Zatim se ponovo vratiš i počiniš isti grijeh, pa se ponovo pokaješ, pa ponovo zgriješiš i tako nekoliko puta. Nakon svega ovoga tebi pokajanje postane teško jer izgubiš pouzdanje u sebe. Stidiš se da to ponovo kažeš jer se ne pridržavaš toga. Tako se između tebe i Gospodara stvori razmak.

Povratak ti je težak. Javi se prepreka i ti nisi u stanju više ni razmišljati o pokajanju. Ali Allah te voli i žrli da se vratiš. Kako ukloniti ovu prepreku i iznova se pokajati. Ta perpreka se otklanja neobilčnom i ne tradicionalnim načinom.
To je veliki dar koji ti Allah daje i kojim želi da ti se omili kako bi prepreka koja postoji bila uništena. Taj dar je Lejletul kadr, noć koja u potpunosti briše sve grijehe koji su joj prethodili.

Ne preostaje ti ništa drugo do da Mu se okreneš i počneš iznova, pa čak iako se nisi pokajao. Počni mu činiti ibadet, pa će te oprost voditi Et-Tevvabu. Polovinom noći zastidjet ćeš se i učiniti tevbu. Zid koji je postojao između tebe i pokajanja, nestao je.
Ova noć ti može biti novi početak uz pokajanje.

Promotri hadise i ajete koji govore o ovom Allahovom imenu:

Nema dana da more na traži dozvolu od svoga Gospodara govoreći: „Gospodaru moj, dozvoli mi da potopim sinove Ademove. Čovjek jede Tvoju opskrbu, a obožava drugoga!“ Zemlja govori: „Gospodaru moj, dozvoli mi da progutam potomke Ademove. Čovjek jede Tvoju opskrbu, a obožava drugoga!“ Nebesa govore: „Gospodaru moj, dozvoli mi da padnem na sinove Ademove. Čovjek jede Tvoju opskrbu, a drugoga obožava!“ Uzvišeni Gospodar im odgovara: „Ostavite ih, da ste ih vi stvorili bili bi im i vi milostivi!

U hadisi kudsiju stoji:

O sine Ademov, stvorio sam te Svojom rukom i odgojio te Svovim oprostom, a ti mi se suprotstavljaš i griješiš mi. Ako mi se vratiš, oprostit ću ti, gdje ćeš naći gospodara poput Mene, Ja sam Onaj koji prašta i Koji je milostiv. Robe, stvorio sam te iz ničega i dao ti sluh, vid, razum i srce. Robe, pokrivam te, a ti me se ne bojiš! Opskrbljujem te, a ti me zaboravljaš! Ko je od Mene plemenitiji? Ko me zamolio, a da mu nisam udovoljio? Ko je zakucao na moja vrata, a da mu nisu otvorena! Zar sam ja škrtica pa da Moj rob prema meni bude škrtica!

Neki čovjek je došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekao mu: Allahov Poslaniče, ja sam puno griješio, hoće li mi Allah oprostiti ako se pokajem u Lejletul kadru?

Poslanik, s.a.v.s., mu reče: „Da, oprostit će ti sve što si učinio!“

Čovjek reče: „Allahov Poslaniče, zar i moje prijevare i nemoral?“

Poslanik, s.a.v.s., reče: „Da, i tvoje prijevare i nemoral!“

Čovjek ponovo upita: „Allahov Poslaniče, zar i moje prijevare i nemoral?“

Poslanik, s.a.v.s., reče: „Da, i tvoje prijevare i nemoral!“

Čovjek se tada udalji govoreći: “Allah je najveći! Onaj koji oprašta prijevare i nemorale!”

Uzvišeni Allah kaže:

Kaži robovima Mojim da sam Ja, zaista, Onaj koji prašta i da sam milostiv, ali da je i kazna moja, doista, bolna kazna!

Jedan beduin je došao kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i upitao ga: „Allahov Poslaniče, ko će svoditi obračun ljudima na Sudnjem danu?“

Poslanik, s.a.v.s., mu odgovori: „Allah!“

„Baš On“ – upita beduin.

„Baš On“ – odgovori Allahov Poslanik, s.a.v.s.

Nasmiješivši se, beduin reče: „Allahu ekber!“

Poslanik, s.a.v.s., ga upita: „Zašto si se nasmijao?“

Beduin odgovori: „Poslaniče, Plemeniti kada određuje – On oprašta a kada svodi račun – tolerantan je.“

Poslanik, s.a.v.s., se nasmija i reče: „Beduin je shvatio. Nema niko plemenitiji od Allaha.“

Interesantan je Njegov oprost na Sudnjem danu prema djeci muslimana koja su umrla kao mala. Ta djeca će doći na Sudnji dan i Allah će im reći: „Idite i uđite u Džennet.“

Ona će odgovoriti: „Ne, Gospodaru, nećemo ući u Džennet dok sa nama ne užu i naši roditelji.“

Allah će im reći: „Oprostio sam vašim roditeljima. Uzmite ih za ruke i zajedno sa njima uđite u Džennet.“

Postoji i poseban oprost namijenjen Muhammedovom, s.a.v.s., ummetu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

Prikazani su mi narodi. Pa sam vidio vjerovjesnike koji sa sobom nisu imali nijednog čovjeka, vjerovjesnike sa dva čovjeka i vjerovjesnike sa grupom ljudi. Vidio sam i vjerovjesnika koji su bili sami. Zatim mi je pokazana velika crnina i ja se ponadah da je to moj ummet! Bi mi rečeno: „To je Musa, a.s., sa svojim narodom! Ali pogledaj drugi horizont!“

Pogledao sam i vidio crninu kako ispunjava horizont. Upitah: „Ko je to?“ Bi mi rečeno: „Ovo je tvoj ummet. Sedamdeset hiljada od tvoga ummeta ući će u Džennet bez polaganja računa! Pa sam tražio od Gospodara da mi poveća i On mi je povećao na svaku hiljadu još sedamdeset hiljada.

Čak i oni koju su zaslužili vatru na kraju će im biti oprošteno. Šta misliš, ima li neko među nama od njih? Kamo sreće da su Lejletul kadr proveli u ibadetu. Uprkos svim ovim radosnim vijestima bit će i onih koji će ući u vatru. Ali, zar za njih nema oprosta? Svakako da ima. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

Kako sprovesti el-afv u svome životu?

Jednom riječju, praštaj ljudima, kako bi stekao Allahov oprost. Obrati se Allahu: „Gospodaru, Ti koji si Plemenit, Veličanstven i Koji prašta, ja sam slabašno stvorenje, budi svjedok da sam oprostio ljudima, pa, oprosti i Ti ovom siromahu koji oprašta drugima.“

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

“Dva čovjeka od mog ummeta koji kleče pred Allahom. Jedan je od njih rekao: ‘Gospodaru, vrati mi moje pravo od mog brata koje mi je uzeo.’ Allah je rekao: ‘Šta ćeš sa svojim bratom kada mu od dobrih djela ništa nije ostalo?’ Čovjek je rekao: ‘Neka uzme od mojih grijeha.’ Potom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zaplakao, a zatim rekao: ‘To je zaista veličanstven dan. Ljudi će biti u potrebi da im se olakšaju tereti grijeha. Allah će onome ko je to tražio reći:

‘Podigni svoj pogled i pogledaj!’ Podignut će pogled i reći će: ‘Gospodaru, vidim zlatne gradove i dvorce ukrašene biserom. Kojeg poslanika, dobroga ili šehida su oni?’ Reći će: ‘Onoga ko plati cijenu!’ Čovjek će reći: ‘Ko će je moći platiti’? Allah će mu reći:

 ‘Ti si to u mogućnosti’. Upitat će: ‘A čime?’ Reći će: ‘Oprostom svom bratu.’ Reći će: ‘Gospodaru, ja sam mu oprostio.’ Allah će reći: ‘Uzmi ruku svog brata i uvedi ga u Džennet.“

Uzmi za primjer Ebu Bekra, r.a. Nakon što je Allah obznanio nevinost Aiše, r.a., Ebu Bekr se zakleo da nikada više neće pomagati Mustaha b.Usasu, pa je Allah objavio:

Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti?

Ebu Bekr tada reče: „Svakako, želim da mi Allah oprosti. Tako mi Allaha, pomagat ću ga dok god sam živ.“

Omer b. Hattab je u jedne ramazanske večeri okrenuo se prema ljudima i rekao: „Ljudi, večeras sam vam svima halalio.“

Zatim se okrenuo i rekao: „Gospodaru, ja sam oprostio, pa oprosti Ti meni.“

Islamski Forum
Back to top button