Hadith

 • Hadisi dana br:1

  “Olakšavajte, a ne otežavajte! Obveseljavajte, a ne rastjerujte!” (Buharija) “Kome Allah bude htio dobro, on će ga uputiti da shvati vjeru’, a “znanje se stječe samo učenjem.” (Buharija) “Ko krene na put tražeći nauku, Allah će mu oiakšati put prema Džennetu.” (Buharija) “Kada čovjek izdržava svoje kućane računajući (na Allahovu nagradu), to mu se računa u…

 • Šta je to sunnet (hadis) Podjela sunneta i hadisa

  Većina hadiskih učenjaka je stanovišta da su hadis ili sunnet riječi istog značenja i da obuhvataju sve ono što se pripisuje Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, od riječi, djela, odobravanja šutnjom, tjelesnih i moralnih osobina. Također, mnogi islamski učenjaci navode principijelnu razliku između termina sunnet i hadis. Prema njihovom tumačenju, riječ sunnet se odnosi na Poslanikov…

 • Nagrada za slušanje Kur’ana

  1. U jednom od naroda koji su bili prije vas bila trojica ljudi koji su, putujući jednom, zanoćili u jednoj pećini. Dok su spavali sa brda se otrgla stijena i zatvorila ulaz u pećinu. Razmišljajući šta da čine, odlučili su da dovom mole Allaha džellešanuhu da im oslobodi ulaz, i to pomoću dobrih djela koja su…

 • Islam je lijepo ophođenje prema drugima

  Rekao je Uzvišeni Allah u hadisi-kudsijju: “O sine Ademov, udijeli i bit će ti udijeljeno.” (Muslim) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao je: “U svakom danu u kojem ljudi osvanu, siđu dva meleka. Prvi govori: ‘Allahu, nadoknadi onome ko dijeli!’, a drugi govori: ‘Allahu, daj propast onome ko uskraćuje!’” (Buhari i Muslim) Zanimljiv je i…

 • Hadisi i poucne izreke

  Rekao je Allahov poslanik Muhammed a.s.: “Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka.” (Buharija i drugi muhaddisi) “Poslan sam da bih upotpunio moral.” (Buharija i drugi muhaddisi) “Ebu Hurejre, potrudi se da imas lijep ahlak.” Ebu Hurejre upita: “A sta je to Allahov Poslanice?” o­n rece: “Da odrzavas…

 • Muhammed, a.s

  Allahova dž.š. naredba ljudima da budu bogobojazni „Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, – pa, uistinu, Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Allah nije ni o kom ovisan i On je hvale…

 • Hadisi i poucne izreke

  Od Ebu Abdullaha Džabira b. Abdullaha Ensarije, radijallahu anhu, prenosi se da je neki čovjek upitao Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta misliš, ako budem samo klanjao propisane namaza, postio ramazan, radio ono što je dozvoljeno a klonio se onog što je zabranjeno i ne budem ništa više od toga radio, da li ću ući…

 • Džihad u islamu (2.dio)

  469. Ebu Bekr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Nikada nijedan narod nije ostavio Džihad, a da ih Allah nije kaznio.” Bilježi ga Taberani s dobrim lancem prenosilaca. 470. Ebu Imran, r.a., veli: “Bili smo u nekom bizantijskom gradu. Dočekao nas je velik stroj Bizantijaca. Suprotstavio im se isti ili veći…

 • Hadisi o pobožnosti i ponašanju

  “Dobra djela čuvaju čovjeka od nesreće i zlih posljedica. Milostinja koja se daje tajno, ublažava Allahovu srdžbu. Pažnja koja se iskazuje prema rodbini produljuje život. Svako dobro djelo smatra se sadakom.” ( Bilježi Taberani) Sve što pripada jednom muslimanu sveto je (zabranjeno je) drugom muslimanu: njegova imovina, život i čast. Allah uistinu ne gleda u vaša…

 • Islam je lijepo ophođenje prema drugima

  Definicija mustalaha: Ulema kada govori o ovome kažu; to je grupa naučnih uslova za upoznavanje hadisa Poslanika r, sa senedom i metnom da bi hadisi na osnovu toga bili primljeni ili odbačeni. Ove uslove i ovu nauku ne posjeduje niko osim muslimani. Tema ove nauke: To je traganje za hadisima Poslanika r, sa senedom i metnom…

 • Hadisi i poucne izreke

  “Oni koji rade bez znanja više će napraviti štete nego koristi.” Smiješno je kako neki ljudi vjeruju onome što piše u novinama, ali se pitaju da li je istina ono što piše u Kur’anu !SubhanAllah “Mnogi ljudi traže pravu osobu, umjesto da pokušaju da budu prava osoba.” Dokle ćemo tuđe pogreške osuđivati, a naše sakrivati i…

 • Hadisi i poucne izreke

  Prenosi se od Ebu Džuhejma b. Harisa, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao je: „Kad bi onaj koji prolazi ispred klanjača znao kakav grijeh za to ima, bilo bi mu bolje da stoji 40 godina nego da prođe ispred njega.“ (Muttefekun alejhi, a ovo je Buharijin citat. Sahih. Buharija (510),…

Back to top button