Hadith

 • Hadisi dana br:1

  “Olakšavajte, a ne otežavajte! Obveseljavajte, a ne rastjerujte!” (Buharija) “Kome Allah bude htio dobro, on će ga uputiti da shvati vjeru’, a “znanje se stječe samo učenjem.” (Buharija) “Ko krene na put tražeći nauku, Allah će mu oiakšati put prema Džennetu.” (Buharija)…

 • Šta je to sunnet (hadis) Podjela sunneta i hadisa

  Većina hadiskih učenjaka je stanovišta da su hadis ili sunnet riječi istog značenja i da obuhvataju sve ono što se pripisuje Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, od riječi, djela, odobravanja šutnjom, tjelesnih i moralnih osobina. Također, mnogi islamski učenjaci navode principijelnu razliku…

 • Nagrada za slušanje Kur’ana

  1. U jednom od naroda koji su bili prije vas bila trojica ljudi koji su, putujući jednom, zanoćili u jednoj pećini. Dok su spavali sa brda se otrgla stijena i zatvorila ulaz u pećinu. Razmišljajući šta da čine, odlučili su da dovom…

 • Islam je lijepo ophođenje prema drugima

  Rekao je Uzvišeni Allah u hadisi-kudsijju: “O sine Ademov, udijeli i bit će ti udijeljeno.” (Muslim) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao je: “U svakom danu u kojem ljudi osvanu, siđu dva meleka. Prvi govori: ‘Allahu, nadoknadi onome ko dijeli!’, a…

 • Hadisi i poucne izreke

  Rekao je Allahov poslanik Muhammed a.s.: “Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka.” (Buharija i drugi muhaddisi) “Poslan sam da bih upotpunio moral.” (Buharija i drugi muhaddisi) “Ebu Hurejre, potrudi se da imas lijep…

 • Muhammed, a.s

  Allahova dž.š. naredba ljudima da budu bogobojazni „Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, – pa, uistinu, Allahovo je ono što je na nebesima i ono…

 • Dova koja briše čak i velike grijehe

  Enes, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:”Uzvišeni Allah kaže: ‘Čovječe, opraštat ću ti grijehe ne obazirući se na njih sve dok Me budeš dozivao i molio. Čovječe, kada bi ti grijesi dostigli nebeske…

 • Hadisi i poucne izreke

  Od Ebu Abdullaha Džabira b. Abdullaha Ensarije, radijallahu anhu, prenosi se da je neki čovjek upitao Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta misliš, ako budem samo klanjao propisane namaza, postio ramazan, radio ono što je dozvoljeno a klonio se onog što…

 • Džihad u islamu (2.dio)

  469. Ebu Bekr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Nikada nijedan narod nije ostavio Džihad, a da ih Allah nije kaznio.” Bilježi ga Taberani s dobrim lancem prenosilaca. 470. Ebu Imran, r.a., veli: “Bili smo u nekom…

 • Hadisi o pobožnosti i ponašanju

  “Dobra djela čuvaju čovjeka od nesreće i zlih posljedica. Milostinja koja se daje tajno, ublažava Allahovu srdžbu. Pažnja koja se iskazuje prema rodbini produljuje život. Svako dobro djelo smatra se sadakom.” ( Bilježi Taberani) Sve što pripada jednom muslimanu sveto je (zabranjeno…

Back to top button