Učimo o Islamu

Upoznajmo našeg poslanika

Biografija Allahovog poslanika Muhammeda a.s.

Upoznajmo vjerovjesnika Muhammeda, Allah mu mir i spas darovao.

Rođenje Vjerovjesnika

Nema vjerodostojnih podataka o tačnom datumu rođenja Allahovog Poslanika a.s., ali se mnogi učenjaci sire slažu da je on rođen je u Mekki 570. godine gregorijanske, kao jetim, bez oca, a majku je izgubio u ranom djetinstvu. Potom ga je odgajao djed Abdul-Muttalib, a zatim amidža Ebu Talib do punoljetstva.

Život i sazrijevanje Vjerovjesnika

Živio je u plemenu Kurejš 40 godina prije poslanstva (570 – 610. god). Bio je uzor morala i primjer čestitosti i vrhunac odličja. Poznavali su ga po istaknutom nadimku Es-Sadik El-Emin (Iskreni i Povjerljivi). U prvo vrijeme bio je pastir, a zatim trgovac. Prije poslanstva Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, obožavao je samo Allaha Svevišnjeg po vjerskoj praksi i naslijeđu poslanika Ibrahima, Allah mu mir i spas darovao, odbacujući da se klanja kumirima i slijedi idolopokloničku tradiciju.

Period poslanstva

Nakon što je napunio 40 godina, Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, odavao se razmišljanju i činjenju ibadeta Allahu Uzvišenom u pećini Hira na Brdu svjetlosti (Džebelu-n-nur) u blizini Mekke. Na tom mjestu je dobio prvu objavu, što je bio početak misije i dostave Kur’ana Časnog, koja je glasila: Ikre bismi Rabbike-ellezi halak. (Uči u ime Gospodara Tvoga, Koji je stvorio…).

Time je naglašeno da sa ovim poslanstvom počinje nova epoha; epoha znanja, izučavanja, svjetla i upute ljudima. U period od 23 godine kur’anske riječi su se nizale i spuštale poslaniku Muhammedu, Allah mu mir i spas darovao.

Početak vjerovjesničke da’we – pozivanja u islam

Tri prve godine Allahov Poslanik, Allah mu spas i mir podario, pozivao je u islam tajno, a potom je javno obznanio islamski poziv šireći ga 10 narednih godina u Mekki. U periodu javnog pozivanja Allahov Poslanik, Allah mu spas i mir podario, i njegovi ashabi – drugovi, pretrpjeli su bolne patnje, iskušenja, nasilje i pritisak od strane Kurejšija. U isto vrijeme Allahov Poslanik, Allah mu spas i mir podario, predstavljao je islam plemenima koja su dolazila u Mekku radi obreda hadždža. Tako su Medinelije prihvatile poziv islama, pa su se mekkanski muslimani u skupinama počeli iseljavati prvo u Abesiniju a potom u Medinu čime je počela velika seoba – hidžra.

Poslanička Hidžra – iseljenje

Allahov Poslanik, Allah mu spas i mir darovao, iselio je u Medinu, koja se tada zvala Jesrib, 622. godine, u 53 godini života, nakon što su se prvaci Kurejša, koje je pozivao u islam, tajno dogovorili da izvrše atentat na njega. U Medini je Allahov Poslanik, Allah mu spas i mir podario, živio 10 godina dostavljajući propise islama, pozivajući na obaveznost namaza, zekata i izvršavanje drugih šerijatskih obaveza.

Širenje islama

Nakon iseljenja – Hidžre u Medinu (622 – 32. god), Allahov Poslanik, Allah mu spas i mir podario, postavio je temelje islamske civilizacije u njoj, jasno zacrtao obilježja muslimanskog društva. Poništio je uspostavljanje prijateljstava/neprijateljstava po osnovu plemenske pripadnosti, podsticao je na širenje znanja, uspostavio je pravdu, sistem moralnih vrijednosti i pravovjerja, bratstvo među svim muslimanima, međusobnu solidarnost i cjelokupni društveni sistem. Neka plemena su pokušala ispriječiti se na putu širenja islama, što je dovelo do brojnih ratnih pohoda. Međutim, Allah Uzvišeni je podržao islam i Svoga Poslanika, Allah mu spas i mir darovao. Nakon toga ljudi su u skupinama počeli prihvatati Allahovu vjeru. Naposljetku su i Mekkelije svojevoljno i s uvjerenjem prihvatili islam kao i većina plemena Arabijskog poluotoka.

Preseljenje Allahovog Poslanika na bolji svijet

U mjesecu saferu 11. godine po Hidžri, nakon što je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, dostavio poslanicu, ispunio zadaću poslanstva, a Allah Uzvišeni upotpunio blagodat prema ljudima i upotpunio vjeru, Vjerovjesnik islama, Allah mu mir i spas darovao, se razbolio; tijelo je otežalo i vrućica se povećavala. U ponedjeljak, pod svjetlom sunca, u mjesecu rebiu-l-evvelu, 11. godine po Hidžri, što odgovara otprilike 8. junu 632. godine gregorijanske, Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, predao je čistu i plemeniti dušu Gospodaru svome. Preselio je na ahiret u 63. godini života, a ukopan je u sobi Aiše, Allah s njom bio zadovoljan, uz Poslanikovu džamiju, Allah mu mir i spas darovao.

Ime našeg Poslanika

Muahmmed ibn Abdullah ibn Abdul-Muttalib ibn Hašim el-Kurešijj. (Muhammed sin Abdullaha, sin Abdul-Muttaliba, sin Hašima el-Kurejšije). On je najuglednijeg roda među Arapima, Allah mu mir i spas darovao.

Allahov Poslanik svim ljudima:

Allah Svevišnji je izabrao Muhammeda, Allah mu mir i spas darovao, za poslanika svim ljudima bez obzira na njihovo porijeklo i naciju, te je njegovo slijeđenje učinio obaveznim svakom čovjeku pojedinačno. Uzvišeni je rekao: Reci: O ljudi, ja sam svima vama Allahov Poslanik. (El-‘Araf, 158)

Objavljen mu je Kur’an

Svevišnji je Muhammedu, Allah mu mir i spas darovao, objavio Kur’an, najuzvišeniju poslanicu, u kojem nema nedostatka i nedokučiv je krivotvorenju (detaljnije ovdje).

Pečat poslanika i vjerovjesnika

Muhammed, Allah mu mir i spas darovao, odabran je od Allaha Svemogućeg za posljednjeg poslanika kao pečat vjerovjesništvu, tako da iza njega više nema poslanika ni vjerovjesnika, o čemu je Uzvišeni u Kur’anu kazao: …nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik. (El-Ahzab, 40)

Islamski Forum
Back to top button