Džinni & Urok

Zaštita od džina i šejtana?

Kako se spasiti od šejtanskih spletki?

Kako se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Neka je neizmjerna hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, koji upucuje na pravi put, ujedinu ispravnu vjeru. Nekaje salavat i selam na prvaka ljudskog roda, Muhammeda, s.a.v.s., koji je poslan kao milost svjetovima.

Šejtan prokleti uistinu je zakleti neprijatelj covjeka koji mu pravi spletke od momenta njegova rodenja pa sve do smrti. On mu neprestano uljepšava zlo i stranputicu kako bi ga privukao i na taj nacin udaljio od pravog puta. Šejtan želi iništiti covjeka koristeci raznorazne nacine, kako kaže Uzvišeni: Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte’ On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri.” (Fatir, 6.)
On nekada unosi zle misli, uljepšava grijehe ponekad, a nekada odvraca od dobrih djela i pokornosti Allahu, dž.š.

Ko je šejtan?

U arapskom jeziku rijec šejtan koristi se za zloceste i opake bilo da su od džinnova, Ijudi ili životinja. Šejtan je buntovnik iz reda džinnova, Ijudi i životinja. Kaže Uzvišeni: “Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje odredivali, šejtane u vidu Ijudi i džina koji su jedni drugima kicene besjede govorili da bi ih obmanuli”. (El-En’am, 112.)

Na mnogo mjesta u Kur’anu Allah, dž.š., nas opominje da se cuvamo od šejtana ili Iblisa, a Iblis je iz reda džinnova koga je Allah, dž.š., stvorio od vatre. On se uzoholio i postao je neposlušan Allahu, dž.š., a postao je zakleti neprijatelj covjeku kako bi ga prevario i poveo za sobom na stranputicu a udaljio od Allahove milosti.

Pocetak neprijateljstva

Kada je Allah, dž.š., stvorio Adema, a.s., naredio je melekima da mu ucine sedždu. Svi su ucinili sedždu osim Iblisa koji je odbio da ucini sedždu Ademu govoreci: “Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovace.” (El-E’araf, 12.) Time je pocimo grijeh radi kojega je proklet i udaljen od Allahove milosti. Uzvišeni kaže: “A kad smo rekli melekima: ‘Poklonite se Ademu” – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijed Gospodara svoga.” (El-Kehf, 50.)

“Onda izlazi iz dženneta, rece On -, neka si proklet i neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjeg!” (El-Hidžr, 34.-35.) Time se njegova zavist i mržnja prema Ademu i njegovu potomstvu povecala pa je on zatražio od Allaha, dž.š., da mu podari priliku do Sudnjeg dana, ne da se pokaje vec da se osveti Ademu i njegovu potomstvu tako što ce ih neprestano obmanjivati i spletke im praviti. Uzvišeni veli: “O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: ‘Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, vec se klanjajte Meni; to je put pravi’.” (Ya-sin, 60.-61.)

U svome obracanju Gospodaru Uzvišenom šejtan je otvoreno otkrio svoje prljave namjere: “Gospodaru moj, – rece -, zato što si me u zabludu doveo, ja cu njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudicu se da ih zavedem, osim medu njima Tvojih robova iskrenih.” (El-Hidžr, 39.-40.)

Brate i sestro u islamu!

Eto to je šejtan i njegovo neprijateljstvo koje ce trajati sve do Sudnjeg dana. Od toga trenutka on stalno planira i radi na uništenju Ijudskog roda, na izgonu muslimana iz njihove vjere a udaljavanju nemuslimana od islama. On radi na širenju ružnih i nevaljalih djela na svakom mjestu.

Brate i sestro u islamu!

S kime si ti? Da li si sa Milostivim Allahom ili sa Iblisom i njegovim pomagacima iz reda Ijudi i džina? Da li provodiš svoje vrijeme u džamijama i lijepim mjestima ili po kaficima i mjestima na kojima je prisutno zlo? Šta je sada pred tobom, Kur’an Casni ili caša prokletog alkohola? Pripazi se dobro! Teško tebi ako smrtni cas docekaš i susret sa Allahom, dž.š., a da nisi bio od onih koji klanjaju, koji Allahu na sedždu padaju i koji se kaju.

Uzvišeni veli: “A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama podoše; oni ce sigurno zlo proci; ali oni Svoji su sc pokajali, i vjerovali, i dobro ciniti. Njima se nikakva nepravda nece uciniti, oni ce u džennet uci.” (Merjem, 59.-60.)

Ako ne klanjaš, zapitaj sebe zašto?

Da li onda slijediš šejtana? Allah Uzvišeni naredio je obavljanje namaza (molitve):

“Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!” (Ta-ha, 14.) Zar nisi Allahov rob kojeg je On stvorio? On ti daje opskrbu, zdravlje, sposobnosti kojima te uzdigao u odnosu na druga stvorenja. “Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.” (El-Isra, 70.)

Zar namaz nije prvo zašto cemo biti pitani na Sudnjem danu? Ako on bude ispravan i primljen bice ispravna i ostala djela a ako bude neispravan propašce i ostala djela, kako kaže Poslanik, s.a.v.s. Smrt nije daleko, ona je blizu. Šta ceš kazati svome Gospodam kada te bude pitao za namaz? Pokaj se iskreno, vrati se svome Gospodaru, Allahu, dž.š., i moli Ga za oprost! Allah Uzvišeni veli: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah ce, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer, 53.)

Ako cinis blud, zar ne znaš da je Allah, dž.š., to zabranio? Zašto se predaješ šejtanu? Zar nisi cuo za rijeci Uzvišenog: “I što dalje od bluda, jer to je razvrat, ‘kako je to ružan put!” (El-Isra, 32.)

Poslanik, s.a.v.s, veli: “Kada covjek cini blud iz njega izade iman i lebdi iznad njega, kada prestane vrati se u njega.” (Ebu Davud)

Poruka upucena starateljima: – Rekao je Poslanik,s.a.v.s.: “Allah Uzviseni ce pitati svakog pastira za ono što je preuzeo na cuvanje, da li je to cuvao ili nije? Pitace cavjeka o clanovima njegove porodice?” (Nesai)

Pokaj se Allahu, dž.š., i moli Ga za oprost pa ceš biti medu onima koje je obradovao Poslanik, s.a.v.s.: “Šejtan je rekao: ‘Tako mi velicine Tvoje, Gospodaru, ja cu stalno Zavoditi Tvoje robove sve dok su živi,’ Gospodar mu je odgovorio: ‘Tako mi Moje moci i velicine, Ja cu im stalno oprastati kada god zatraže oprost od Mene!’ (Ahmed i Hakim)

Šejtan nema vlasti nad iskrenim Allahovim robovima. Kada god se cvrsto drže Allahove Knjige i Sunneta Poslanika, s.a.v.s., šejtan nema mogucnosti da ih zavede i obmani. Uzvišeni veli: “Ti neceš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih.” (El-Hidžr, 42.)

Uzvišeni Allah, dž.š., upozorava: “A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista ce propasti.” (En-Nisa, 119.)

Sumnja u temeljne istine vjere

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: “Šejtan ce doci nekom od vas i reci: ‘Ko je stvorio ovo? Ko je stvorio ovo? ‘Na kraju ce pitati: ‘Koje stvorio tvog Gospodara?’ Ako se to kome od vas desi neka zatraži utociste kod Allaha i to ce prestati.” (Buhari i Muslim, muttefekun alejh)

Lijek je iskreno vracanje Uzvišenom Allahu i traženje utocišta kod Njega od prokletog šejtana.

Nagovaranje na loša djela i razvrat

Šejtan navraca covjeka na cinjenje zla. Uzvišeni veli : “On vas navraca na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate.” (El-Bekare, 169.) On poziva u širk, pripisivanje Allahu druga, u kufr, nevjerstvo, da se namaz ne klanja, da se roditeljima dobrocinstvo ne cini, da se kamata koristi, da se ubija nevine, da se krade, da se blud cini, da se laže, zavidi, da se nasilje cini.

On poziva i na razvrat, na razgolicavanje. Uzvišeni veli: “I šejtan im poce bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila.” (El-E’araf, 20.) Zašto otkrivaš svoje tijelo, sestro, pokazujuci svoja stidna mjesta pomažuci na taj nacin šejtanu. On se tome radujejer zna da ti na taj nacin skreceš pažnju mnogih Ijudi i bivaš uzrokom njihova grijeha. Tvoje tijelo je time izloženo na šejtanskoj pijaci da bi zavodilo srca Ijudi. Kosa ti je otkrivena, tijesna odjeca pokazuje obrise tvoga tijela, kratka odjeca otkriva tvoje noge, namirisana si, sve to srdi tvoga Gospodara a raduje šejtana.

Svaki dan koji tako provedeš za tebe predstavlja udaljavanje od Allaha, dž.š., a približavanje šejtanu. Svaki dan je na tebe Allahovo prokletstvo a sve si bliže kaburu, melek sinrti se priprema da ti uzme dušu: “Kad nekom od njih smrt dode, on uzvikne: ‘Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome fto sam ostavio” -Nikada! To su rijeci koje ce on uzalud govoriti, – pred njima ce prepreka biti sve do dana kada ce oživljeni biti” (El-Mu’minun, 99.-100.)

Pripazi, sestro, i ne otkrivaj svoje tijelo, pogotovo Ijeti. Pripazi se jer smrt je blizu. Poslanik, s.a.v.s., veli: “Žena je ‘avret, stidni dio koji treba pokrivati, kada izade vani šejtan ucini da se na nju obraca pažnja.” (Tirmizi) Šejtan je uljepša Ijudima kako bi ih njome zaveo. Razgolicena žena je najbolji šejtanov vojnik.

Brate u islamu, dovoljne su ti rijeci Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji kaže: “Ovaj svijet je sladak, a Uzvišeni Allah vas je postavio namjesnicima na Zemlji da vidi kako cete postupati. Cuvajte se dunjaluka i žena. Prvi grijeh sinova Israilovih je bio zbog žena.” (Muslim)

Šejtanske spletke i intrige
Šejtan ima odreden cilj kome teži, a to je da uvede što više Ijudi u džehennem. Uzvišeni veli: “Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stenovnici u vatri” (Fatir, 6.)

Najopasnije stvari kojima poziva šejtan su sljedece:

1 – On poziva u širk (pripisivanje Allahu druga) i kufr (nevjerovanje)

2 – Potice sumnju u temeljne istine vjere

3 – Odvraca od pokomosti Uzvišenom Allahu

4 – Nagovara da se namaz ostavi ili da se prema njemu odnosi neodgovomo

5 – Da se Allah što manje spominje

6 – Potice na cinjenje ružnih i razvratnih djela

Uzvišeni veli: “Šejtan želi da pomocu vina i kocke unese medu vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjecanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hocete li se okaniti?” (El-Maide, 91.)

7 – Uznemirava covjeka

8 – Potice žene na razvrat

9 – Rastavlja bracne parove

10 – Potice na pijanstvo, blud i ostale vrste velikih grijeha

Kako ceš se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Covjek može pobijediti šejtana ukoliko cvrsto vjeruje u Allaha, dž.š., radi dobra djela kojima izražava svoju pokomost Uzvišenom Allhuu koji nema sudruga, puno spominje Allaha, uci Kur’an i slijedi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Treba obratiti pažnju na sljedece:

1 -Istinski iman, vjera u Allaha, dž.š., izbavlja covjeka od svakog strahovanja. Uzvišeni veli: “Mi saljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela cine nicega ne boje i ni za cim nek ne tuguju.” (El-En-am, 48.) Osobama koje imaju cvrst iman i koje su bogobojazne šejtan ne može nauditi svojim spletkama.

2 – Dobra djela treba raditi iskreno radi Allaha. Šejtan ponekad pride covjeku i pokvari mu nijjet, namjeru, tako da osoba uljepša svoja djela, ne radi Allaha vec radi Ijudi. Poslušaj ovu interesantnu pricu: – Imam Ibn Dževzi spominje od Hasana da je rekao: – Postojalo je neko drvo koje su Ijudi obožavali mimo Allaha. Jedan covjek je želio Allaha radi da to drvo posijece. Kada je pošao sa tom namjerom usput ga je susreo Iblis u ljudskom obliku. Upitao ga je: – Šta želiš? – Želim da posijecem ovo drvo koje Ijudi obožavaju mimo Allaha, odgovori mu. – Ako ga ti ne obožavaš šta ti smeta što ga drugi obožavaju? – upita ga Iblis. – Ja cu ga svakako posjeci, rece covjek. – Hoceš li da te posavjetujem šta je bolje za tebe, upita ga šejtan. Ako ga ne posijeceš svaki dan kada se probudiš pored jastuka naci ceš dva dinara. – Odakle mi to, upita ga covjek. -Nije tvoja briga, rece mu šejtan. Covjek se vratio kuci i sutradan nade dva dinara pored svog jastuka i ne ode da posijece drvo. Sljedeceg dana probudi se i ništa ne nade. Pode srdit da ga posijece. Šejtan izade pred njega i upita ga: – Šta to hoceš? – Hocu da posijecem ovo drvo koje se obožava mimo Uzvišenog Allaha. – Lažeš, ti to nisi u stanju, rece mu šejtan. Covjek pode da ga posijece ali ga drvo zbaci na zemlju i zamalo ga ubi. – Da li znaš ko sam ja? Ja sam šejtan. Prvi puta si došao iskreno radi Allaha i nisam imao mogucnosti da te savladam. Prevario sam te sa dva dinara pa si se prošao. Kada si došao radi dva dinara uspio sam te savladati.

3 – Uzor u životu treba nam biti Poslanik, s.a.v.s., tako što cemo ga slijediti.

4 – Lijepo treba obavljati sve propise, posebno namaz. “Ono što žele – vjernici ce postici, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju ” (El-Mu’minun, 1.-2.)

5 – Sedždu treba što više ciniti. Ebu Hurejre, r.a., prenosi ‘daje Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada uceci Kur’an covjek naide na sedždu pa je ucini, šejtan zaplace govoreci: – Teško meni, covjeku je naredena sedžda pa je ucinio i za to ce biti nagraden džennetom, meni je naredena sedžda pa sam je odbio uciniti i zato cu biti kažnjen džehennemom.” (Muslim)

6 – Prema Allahu treba osjecati strahopoštovanje . “Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela cine.” (En-Nahl, 128.)

7 – Treba cesto tražiti utocište kod Allaha, dž.š., od prokletog šejtana. Uzvišeni veli: “Reci: – Uticem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noci kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!” (El-Felek)

“Reci: – Tražim zaštitu Gospodara Ijudi, Vladara Ijudi, Boga Ijudi, od zla šejtana – napasnika, koji zle misli unosi u srca Ijudi – od džina i od ljudi!” (En-Nas)
8 – Što cešce uciti Ajetu’l-Kursijj, suru Ihlas, Felek i Nas.

9 – Iskreno se Allahu, dž.š., kajati i tražiti oprosta za svoje grijehe.

10 – Kucu treba cistiti, redovno je održavati odstranjujuci iz nje ono što je prljavo.

11 – Jasno treba pokazati svojim postupcima da smo suprotni od šejtana . “Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte!” (Fatir, 6.)

Poslanik, s.a.v.s., ukazuje na odredene postupke kojim se to može postici: – Jesti desnom rukom, odbijati zijevanje, ne psovati, smireno i lijepo raditi poslove.

12 – Uciti dovu, a dova spada u ibadet, Allahu, dž.š., ugodna djela.

Zakljucak:

S Allahovom pomoci, držeci se cvrsto Njegova užeta, Kur’ana i Sunneta, izvršavajuci naredbe a kloneci se zabrana, covjek može uspjeti da se spasi od šejtanskih spletki, obmana i intriga. Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Šejtan kola Ijudskim tijelom poput krvi.” (Muttefekun alejh)

Covjek se ne može osloboditi necega što je pomiješano sa njegovom krvlju i mesom osim sa Allahovom pomoci kroz iskrenu pokornost Njemu. Ibn Abbas, r.a., veli: “Šejtan sjedi na Ijudskom srcu, pa ako to covjek zanemari i zaboravi on mu ubacuje zle misli, a ako Allaha spominje on ustukne.”

Molimo Uzvišenog Allaha da nas sacuva od prokletog šejtana.

Islamski Forum
Back to top button