Učimo o Islamu

Šta je ikamet

Ikamet je drugi poziv za namaz

Šta je ikamet i kako se uči

Ikamet je drugi poziv za namaz, uči se neposredno prije samog početka namaza, nakon čega započinje namaz (ezan je prvi poziv za namaz).

Ikamet je obavezni sunnet za svaki od pet dnevnih farz-namaza, bez obzira da li se taj namaz klanja na vrijeme ili naklanjava.

U tom smislu su i Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ”Nema te trojice koja zajedno žive – svejedno, bilo u naseljenom mjestu, ili pustinji – pa ne klanjaju u džematu, a da ih šejtan neće savladati. Zato se držite džemata, jer vuk jede ovce odvojene od stada.”

S druge strane, od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Bilalu je naređeno da riječi ezana izgovara parno, a ikamet neparno.”

U hadisu koji prenosi Abdullah Ibn Zejd, radijallahu anhu, ashab koji je usnio poznati san o ezanu, stoji da riječi ikameta glase.

Ikamet je drugi poziv za namaz
Ikamet je drugi poziv za namaz

Drugi oblik ikameta glasi:

Allahu ekber,
Allahu ekber,
Allahu ekber,
Allahu ekber.
Ešhedu en la ilahe illellah,
ešhedu en la ilahe illellah.
Ešhedu enne Muhammeden rasulullah,
ešhedu enne Muhammeden rasulullah.
Hajje ales-salah,
hajje ales-salah.
Hajje alel-felah,
hajje alel-felah.
Kad kametis-salatu,
kad kametis-salah.
Allahu ekber,
Allahu ekber.
La ilahe illellah

Također, ispravno je učiti ikamet na način na koji se uči na našim prostorima.


fikh: ezan znači objavljivanje a ikamet uspostavljanje namaza. Pošto se izvjesnim riječima najavljuje svijetu da je nastupio određeni namaski vakat (namasko vrijeme) i klanjanje, to se i prozvalo ezanom. Ikamet se obavlja neposredno pred početak farza (obaveze) namaskog, tj. kada se namaz uspostavlja, i odatle mu i naziv.
I ezan i ikamet su za muškarce sunneti muekkede pred klanjanje farza, makar klanjali sami, u redovnom vremenu ili naknadno, kod kuće ili na putu. Ženskim osobama to je mekruh učiniti.

Ezan glasi: Allahu ekber (4 puta), ešhedu en la ilahe illallah (2 puta), ešhedu enne Muhammeden resulullah (2 puta), hajje ales-salah (2 puta), hajje alel-felah (2 puta), Allahu ekber (2 puta), la ilahe illallah (1 put).

Značenje ezana: Allah je najveći (4 puta), svjedočim da nema drugog boga osim jedinog Allaha (2 puta), svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik (2 puta), hajde na namaz (2 puta), hajde na spas (2 puta), Allah je najveći (2 put), nema drugog boga osim jedinog Allaha (1 put).

Kod sabahskog ezana umetne se iza “hajje alel-felah” još “essalatu hajrun minen-nevm” (2 puta), što znači: “bolji je namaz od spavanja”.
Ikamet sadrži iste riječi kao ezan, samo iza riječi “hajje alel-felah” doda se “kad kametis-salatu” (2 puta) tj. “namaz upravo nastupi”.

Dok se ezan uči lagahno i s odmorima ikamet se uči brže i bez zastajanja. (Muhamed Seid Serdarević)

Islamski Forum
Back to top button