Učimo o Islamu

Opis dnevnih namaza

Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, i to od sunneta. farzova i drugih. Ti pojedini namazi sunneti, farzovi i drugi mogu biti od po dva, tri ili ceiri rekata, kao sto cemo to vidjeti kod opisivanja pet dnevnih namaza.

Ponovo napominjem da se jedna rekat u namazu sastoji od: jednog sjedenja i dvije sedzde.

Sada cemo opisati sve pet dnevnih namaza.

A to su: ( Ispod se nalaze linkovi praktičnog dijela )

1. SABAH NAMAZ

2. PODNE NAMAZ

3. IKINDIJA NAMAZ

4. AKSAM NAMAZ

5. JACIJA NAMAZ

SABAH NAMAZ

Sabah namaz ima cetiri rekata i to dva rekata sunneta i dva rekata farza.

Sabahski SUNNET zanijeti se na arapskom jeziku ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL-FEDZRI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod: Odlucih da klanjam, u ime Boga, sunnet sabahskog namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Na stajanju prvog rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju drugog rekata uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Na sjedenju poslije drugog rekata (u ovom slucaju zadnjem sjedenju) uci se:

ETTEHIJJATU, SALAVATI I DOVA te predamo selam.

Nakon predaje selama kod sunneta pristupa se klanjanju sabahskog farza.

Sabahski FARZ zanijeti se ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL-FEDZRI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod: Odlucih da klanjam, u ime Boga, farz sabahskog namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Sabahski farz se klanja kao i sunet, samo je razlika u nijetu.

Muskarci ce prije nijjeta prouciti ikamet.

Sabahski namaz, kao i svi ostali namazi, zavrsava se posljednjim selamom, ali se preporucuje da poslije svakog namaza proucimo:

ZIKR i NAMASKU DOVU jer cemo biti za to posebno nagradeni.

Onaj ko nije naucio zikr i namasku dovu zavrsice namaz ucenjem FATIHE na podignute ruke, jer Fatiha, sto smo i ranije spomenuli moze zamijeniti svaku dovu.

PODNE NAMAZ

Podne namaz ima deset rekata i to cetiri rekata sunneta, cetiri rekata farza i dba rekata sun-suneta..

Podnevski SUNNET zanijeti se na arapskom jeziku ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL-ZUHRI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, sunnet podnevnog namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Na stajanju prvog rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju drugog rekata uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon drugog rekata sjedne se i prouci

ETTEHIJJATU DO SALAVATA, pa se dize na treci rekat.

Na stajanju treceg i cetvrtog rekata uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon cetvrtog rekata sjedne se i prouci:

ETTEHIJJATU, SALAVATI I DOVA te se preda selam.

Podnevski FARZ zanijeti se ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL-ZUHRI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, farz podnevnog namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Na stajanju prvog rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju drugog reka uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon drugog rekata sjedne se i prouci

ETTEHIJJATU DO SALAVATA, pa se digne na treci rekat.

Na stajanju treceg i cetvrtog rekata uci se:

BISMILLE I FATIHA

Nakon cetvrtog rekata sjedne se i prouci:

ETTEHIJJATU, SALAVATI I DOVA te se preda selam.

Zatim se klanja podnevski SUN-SUNNET, koji se zanijeti ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL-ZUHRI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, sun-‘sunnet podnevnog namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Na stajanju prvog rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju drugog rekata uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon drugog rekata sjedne se i prouci:

ETTEHIJJATU, SALAVATI I DOVA te se preda selam.

IKINDIJA NAMAZ

Ikindija namaz ima osam rekata i to cetiri rekata sunneta i cetiri rekata farza.

Ikindijski SUNNET zanijeti se na arapskom jeziku ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL-ASRI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, sunnet ikindijskog namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Na stajanju prvog rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju drugog rekata uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon drugog rekata sjedne se i prouci

ETTEHIJJATU, SALAVATi I DOVA, pa se dize na treci rekat.

Na stajanju treceg rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA tj. kao i na prvom rekatu

Na stajanju cetvrtog rekata uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA tj. kao i na prvom rekatu

Nakon cetvrtog rekata sjedne se i prouci:

ETTEHIJJATU, SALAVATI I DOVA te se preda selam.

Ikindijski FARZ zanijeti se ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL-ASRI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, farz ikindijskog namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Na stajanju prvog rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju drugog reka uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon drugog rekata sjedne se i prouci

ETTEHIJJATU DO SALAVATA, pa se digne na treci rekat.

Na stajanju treceg i cetvrtog rekata uci se:

BISMILLE I FATIHA

Nakon cetvrtog rekata sjedne se i prouci:

ETTEHIJJATU, SALAVATI I DOVA te se preda selam.

AKSAM NAMAZ

Ikindija namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta.

Aksamski FARZ zanijeti se ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL-MAGRIBI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, farz aksam namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Na stajanju prvog rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju drugog reka uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon drugog rekata sjedne se i prouci

ETTEHIJJATU DO SALAVATA, pa se digne na treci rekat.

Na stajanju treceg rekata uci se:

BISMILLE I FATIHA

Nakon treceg rekata sjedne se i prouci:

ETTEHIJJATU, SALAVATI I DOVA te se preda selam.

Aksamski SUNNET zanijeti se na arapskom jeziku ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL-MAGRIBI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, sunnet aksamskog namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Na stajanju prvog rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju drugog rekata uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon drugog rekata sjedne se i prouci:

ETTEHIJJATU, SALAVATI I DOVA te se preda selam.

JACIJA NAMAZ

Jacija namaz ima trinaest rekata i to cetiri rekata sunneta, cetiri rekata farza, dva rekata sun-suneta i tri rekata vitr-namaza.

Jacijski SUNNET zanijeti se na arapskom jeziku ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL-ISAI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, sunnet jacije namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Na stajanju prvog rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju drugog rekata uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon drugog rekata sjedne se i prouci

ETTEHIJJATU I SALAVATA DO DOVE, pa se dize na treci rekat.

Na stajanju treceg rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju cetvrtog rekata uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon cetvrtog rekata sjedne se i prouci se:

ETTEHIJJATU, SALAVATI I DOVA te se preda selam.

Jacijski FARZ zanijeti se ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL-ISAI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, farz jacije namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Na stajanju prvog rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju drugog reka uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon drugog rekata sjedne se i prouci

ETTEHIJJATU DO SALAVATA, pa se digne na treci rekat.

Na stajanju treceg i cetvrtog rekata uci se:

BISMILLE I FATIHA

Nakon cetvrtog rekata sjedne se i prouci se:

ETTEHIJJATU, SALAVATI I DOVA te se preda selam.

Zatim se klanja jacijski SUN-SUNNET, koji se zanijeti ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL-ISAI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, sun-‘sunnet jacijskog namaza, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Na stajanju prvog rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju drugog rekata uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon drugog rekata sjedne se i prouci:

ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVA te se preda selam.

VITR namaz zanijeti se ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE VITRI, EDAEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLAHU EKBER!

Prevod:Odlucih da klanjam, u ime Boga, vitri namaz, na vrijeme, okrenuvsi se prema Kibli – Allahu Ekber

Na stajanju prvog rekata uci se:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLE, FATIHA I SURA

Na stajanju drugog reka uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA

Nakon drugog rekata sjedne se i prouci

ETTEHIJJATU DO SALAVATA, pa se digne na treci rekat.

Na stajanju treceg rekata uci se:

BISMILLE, FATIHA I SURA, pa se dignu ruke kao kod”iftitahi-tekbira” i izgovori ALLAHU EKBER a zatim se ponovo stave na pojas (zene na prsa) i uci se KUNUT-DOVA.

Ko nezna Kunut-dovu moze prouciti

RABBENA ATINA FIDDUN-JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA’AZABENNAR.

Nakon treceg rekata sjedne se i prouci:

ETTEHIJJATU, SALAVAT I DOVA te se preda selam.

Islamski Forum
Back to top button