Nauka & Kultura

Stvaranje svijeta i čovjeka

Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri.

Postoji mnogo spekulacija o tome da je čovjek stvoren od zemlje. Razvojem nauka, poput hemije i biologije, poduzeta su opsežna istraživanja zemlje, a i ljudskog organizma. Rezultati ovih istaživanja pokazali su da materija koja čine ljudsko tijelo odgovara materijama koje sadrži zemlja.
To su, naprimjer, aluminijum, gvožđe, kalcijum, kisik, silikon, natrijum, selen, kalijum, magnezijum, hidrogen, klor, jod, mangan, olovo, fosfor, bakar, srebro, ugljenik, cink, sumpor i azot. Prema analizi iz jedne američke laboratorije, ljudski organizam čini 65% kisika, 18% ugljenika, 10% hidrogena, 3% azota, 1,5% kalcijuma, 1% fosfora, a ostatak čine drugi elementi. Eto, Allahova savršena umjetnost, stvaranje, na određen način sastavlja ove beživotne atome i formira čovjeka.
Cijena ovog materijala na Njujorškoj berzi manja je od 100 dolara. Eto, to je cijena osnovnih materijala koji čine čovjeka. Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka kombinacijom elemenata koji ne vrijede skoro ništa. Ali, ključ nije u hemijskoj strukturi, nego u Onome ko je stvorio čovjeka.

U Kur’anu je rečeno da je čovjek stvoren od zemlje i vode. Kur’an to ponekad odvojeno naglašava, a ponekad kaže da je čovjek stvoren od blata; naglašava,
dakle, da je, stvoren od jedinjenja vode i zemlje.

Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo. (23:12)

Koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od blata. (32:7)

Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje stvara… (30:20)

On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve. (25:54)

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo. (1-Fatiha,1)
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo. (1-Fatiha,1)

BIT ZEMLJE

Čovjek je, kako se to ističe u 12. ajetu sure ”Al-Mu’minun”, stvoren od jedne biti. Veoma preciznim podešavanjima elemenata zemlje, Allah, dž. š., je stvorio čovjeka. Svi potrebni elementi u ljudskom tijelu mogu postojati u određenoj proporciji.

Narušavanje te proporcije znači bolest ili smrt. Ranije navedeni elementi ravnomjerno su raspoređeni u ljudskom tijelu, a tijelo je stvoreno tako da kasnije te materije ravnomjerno koristiti i da viškove izbacuje vani. U ljudskom tijelu ima oko 2 kg kalcijuma. Dođe li do smanjenja količine kalcijuma, zagrizanje jabuke može prouzročiti lomljenje zuba. Naše tijelo ima potrebu za oko 120 gr kalijuma.

Nedostatak ovog elementa očituje se kroz bolove u mišićima, spazmu (grčenje mišićnog tkiva), umor, probleme sa crijevima, tahikardiju (ubrzan i nekontroliran rad srca). Naša potreba za cinkom iznosi svega 2-3 gr. Smanjenje ove niske količine očituje se kroz gubitak pamćenja, impotenciju, tromost, slabljenje čula mirisa i okusa. Nedostatak selena, prisutnog u količini od samo 100 mikrogramskog, očituje se kroz slabljenje mišića, gipkost srca i krvnih sudova…

Svi ovi pokazatelji ukazuju na činjenicu da nas Allah, dž. š., nije nasumce i bez plana stvorio, da nas je, kako se to ističe u citiranom ajetu, stvorio od određene
biti zemlje, od određenih mjera elemenata koji se nalaze u zemlji.

Kao što se vidi, nijedna riječ u Kur’anu ne spominje se uzaludno.
Precizno podešavanje ovih elemenata u ljudskom
tijelu ukazuje nam na savršenstvo Allhovog stvaranja.

U suri ”As-Sadžda”, istaknuta je ljepota Allahovog stvaranja. Doista, stvaranje nečega, kao što je to čovjek, iz materije prostog izgleda poput blata, jedan je od Allahovih dokaza. Upravo se u 20. ajetu sure ”Ar-Rum” ističe da je stvaranje od blata jedan od Allahovih dokaza.

KAKO VODA OŽIVLJAVA?

…i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? (21:30)

Allah sva živa bića koja se kreću stvara od vode… (24:45)
U suri ”Al-Furqan” se kaže da je čovjek, a u surama ”Al-Anbiya”’ i ”An-Nur” i sve živo stvoreno iz vode. Biološki, voda je temeljni faktor živih materija. Čovjeka čine ćelije. Analiziramo li ćelije, utvrdit ćemo da su one, od 60% do 80%, načinjene od vode. Ćelija, čija je temeljna materija voda, živa je materija. Nemoguć je život bez vode, koja je osnova života.
Molekulu vode čine dva atoma hidrogena i jedan oksigena. Voda, čija je svaka odlika hemijski savršeno uređena, stvorena je od beživotnih atoma, koji su 99% prazan prostor. Kako to da oživljavaju životinje i ljudi, koji su stvoreni od vode, načinjeni od atoma čijih je 99% prazno? Onaj ko dobro razmisli o ovom pitanju, shvatit će da umiješnost nije u neživim atomima, već u Allaha, dž. š.,

Koji oživljava te nežive atome.

On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri. (59:24)

Islamski Forum
Back to top button