Različite Teme

Vrijednosti Duha namaza

Duha-namaz, dobrovoljni namaz

Kada počinje vrijeme Duha namaza? Duha namaz počinje 15 minuta nakon izlaska sunca i traje sve do 15 minuta prije Podne namaza.

Počnimo sa vrijednostima ovog namaza.

1. Poslanik, salllahu alejhi ve sellem, nam je rekao da svakog dana damo sadaku za svaki zglob u našem tijelu. U drugom hadisu je rekao da imamo 360 zglobova i da svakog jutra moramo dati sadaku za svaki od njih. Onda je nastavio i rekao: “Ako kažete Subhanallah – to je sadaka, Elhamdulillah je sadaka, La ilahe illallah, Allahu ekber, naređivanje dobra, odvraćanje od zla, sve je to sadaka“

A onda je na kraju hadisa rekao: “A sve to zamjenjuju dva rekata Duha namaza.” Dakle, dva rekata Duha namaza će biti dovoljna za davanje sadake za svaki zglob u našem tijelu.

Svi mi znamo koliki je značaj zglobova. Raširite ruke ovako i zadržite ih u tom položaju par sekundi. Sad mi pokažite kako ćete jesti u tom položaju. Pokažite mi kako ćete uzeti abdest ako nemate ova dva zgloba. A pričam samo o ova dva zgloba lakta, koji čine naše ruke pokretnim. Subhanallah! Ne bismo mogli ni preživjeti bez ova dva zgloba. Pa dugujemo Uzvišenom Allahu zahvalnost za svaki zglob pojedinačno.

Pa dva rekata Duha namaza su kao da smo dali sadaku za svaki od ovih zglobova. To je prva nagrada. 360 dobrih djela i zahvalnost Allahu.

2. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je nazvao ovaj namaz namazom onih koji su kaju. To je osoba koja se konstano kaje. Pa je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Niko neće biti ustrajan u Duha namazu osim osoba koja se stalno kaje.” Pa osoba koja stalno praktikuje ovaj namaz je osoba koja se stalno vraća Uzvišenom Allahu i moli Ga za oprost.

3. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji je bio veoma blizak prijatelj Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Moj najbolji prijatelj mi je dao savjet.” Koji je to savjet? Želim da ovo zamislite. Ovo je veoma blizak prijatelj Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. I daje mu savjet, i njemu i čitavom ummetu.

“Moj najbolji prijatelj mi dao savjet da stalno činim tri stvari i nikada ih ne ostavim dok sam živ: da svakog mjeseca postim tri dana, da klanjam dva rekata Duha namaza svakog dana, i da ne zaspim dok ne klanjam Vitr namaz.” To je Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, savjet čitavom ummetu. Molim Allaha da nagradi Ebu Hurejru što nam je prenio ove savjete.

4. Ako klanjamo ovaj namaz u njegovo vrijeme, biće nam jednako nagradi hadža i umre. Kada? Kada dođemo u džamiju da obavimo sabah namaza u džematu i ostanemo u istoj džamiji da spominjemo Allaha i sačekamo dok Sunce ne izađe, i nakon 15 minuta klanjamo ova dva rekata, onda će nam svi ovi koraci dati nagradu hadža i umre! Allahu ekber! “Potpuno, potpuno, potpuno.” Kao što je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao.

A za sestre, ako one klanjaju kod kuće, dobiće istu nagradu ako urade ove korake. Zamislite nagradu hadždža i umre bez da napuštate svoju zemlju i potrošite novčić. Samo odete do džamije i ostanete tu 45 minuta do sat vremena.

5. Peta tajna Duha namaza je toliko lijepa. Resulullah, sallallhu alejhi ve sellem, je rekao da je Allah rekao (hadis kudsi): “O sine Ademov, klanjaj na početku dana četiri rekata i Ja ću ti biti dovoljan za ostatak dana.”

Ova četiri rekata su Duha namaz, jer on se može klanjati sa 2, 4, 6 ili 8 rekata, i klanjaju se dva po dva. Znači posle dva rekata predaš selam i možeš nastaviti sa još. A dva su dovoljna. Ali ova nagrada da te Allah štiti cijelog dana od svakog zla, štete, zablude, zabrinutosti, sve to za samo četiri rekata Duha namaza.

Islamski Forum
Back to top button