Različite Teme

24 lahka načina do Dženneta

O ljudi! Širite pozdrav, nahranite siromašne...

24 lahka načina da dođete do Dženneta (raja)

Iako smo shvatili da je kao musliman ulazak u Džennet naš krajnji cilj, to neće uvijek biti laka vožnja jer smo svjesni da je „Džennet okružen poteškoćama“. To je očigledno u vlastitoj prirodi i načinu na koji kontroliraju svoje unutrašnje želje. Na kraju dana samo sebi otežavamo stvari.

Pozitivno je da postoji toliko mnogo načina na koje možemo ući u raj uz Allahovu milost. Razmatramo 24 jednostavna i laka načina za ulazak u Džennet kako nas je naučio Poslanik Muhammed (a.s.) u mnogim hadisima.

Svaka tačka je potkrijepljena vjerodostojnim hadisom jer se svi nadamo da ćemo Allahovom milošću ući u Džennet.

Bez posebnog redosleda:

1 – Izvršavanje četiri jednostavna djela

Poslanik (a.s.) je rekao: “O ljudi! Širite pozdrav, nahranite siromašne i siromašne, uključite se u rodbinske veze i klanjajte namaz noću dok ljudi spavaju i ući ćete u raj u miru.” [Ibn Majah]

2 – Biti zadovoljan Allahom kao svojim Gospodarom

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ko kaže ‘Zadovoljan sam Allahom kao svojim Gospodarom, Islamom kao svojom vjerom i Muhammedom (a.s.) kao mojim Poslanikom’, raj postaje obavezan za njih. [Ebu Davud]

3- Imati dobar karakter

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Jamčim kuću u gornjem dijelu Dženneta za osobu koja ima dobar karakter.” [Ebu Davud]

4 – Strah od Allaha

Poslanik (a.s.) je upitan o onome što ljudima uglavnom ulazi u džennet, pa je rekao “strah od Allaha i dobrog karaktera” i upitan je za ono što ljudima uglavnom ulazi u džehennemsku vatru i rekao je “usta i stidna mjesta ”. [Et-Tirmizi]

5 – Obavljanje hadža

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nagrada za prihvaćeni hadž nije ništa manje od Dženneta.” [Buhari]

6 – Učenje 99 Allahovih imena

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Allah ima devedeset i devet imena, ko ih zapamti ući će u raj”. [Sahih Buhari & Muslim]

7 – Učite ajet al-kursi nakon svake obavezne molitve

Ebu Umame je prenio: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko prouči ajet s Arša (ajet al-kursi) nakon svake propisane namaze, između njega i njegovog ulaska u Džennet neće biti ništa osim smrti”. [En-Nasa’i – klasificirao kao sahih od strane Sh Al-Albaani]

8 – Prinošenje dvanaest dobrovoljnih molitvenih jedinica

Umm Habibah prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ako neko klanja dvanaest rekata danju i noći dobrovoljno (namaz), od njega će se sagraditi kuća u džennetu zbog ovih (rekata). [Ebu Davud – Tirmizi]

9 – Češljanje četiri dobra djela u jednom danu

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao: “Ko danas posti?” Ebu Bekr (ra) je odgovorio: “Ja”. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao: “Ko je danas pratio dženazu?” Ebu Bekr (ra) je odgovorio: “Ja”. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao: “Ko je danas nahranio siromaha?” Ebu Bekr (ra) je odgovorio: “Ja”. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao: “Ko je danas posjetio bolesnu osobu?” Ebu Bekr (ra) je odgovorio: “Ja”. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je tada rekao: “Svako ko uradi ove četiri stvari u jednom danu ući će u Džennet.” [Sahih Muslim]

10 – Blagost u trgovini

Ebu Mesud prenosi: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Čovjek iz vremena prije vas je pozvan na odgovornost na Ahiretu. Kod njega nije pronađeno ništa dobro osim što je bio popustljiv u poslu s ljudima i naredio je svome sluzi da otplati dugove onima koji su u nevolji. Uzvišeni Allah je rekao: „Mi smo dostojniji takvih postupaka, pa previdi njegove grijehe.” [Buhari & Musliman]

11 – Posjeta bolesnom muslimanu

Thauban, oslobođeni rob Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Onaj ko posjeti bolesne ostaje u džennetskoj bašti sve dok se ne vrati. [Sahih Muslim]

12 – Briga o 3 kćeri

Džabir ibn Abdullah je prenio da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko ima tri kćeri i on ih ugosti, smiluj im se i podrži ih, Džennet mu je definitivno zagarantovan. Tako je neko upitao Poslanika, šta ako su samo dvije kćeri, On je odgovorio: “[On dobija tu nagradu] čak i ako su [samo] dvije.”

Neki od prisutnih su vjerovali da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan samo za jednu kćer, odgovorio da je i nagrada primjenjiva. (Ovjerio Al-Albani)

13 – Uvijek budi iskren

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Garantujem kuću usred Dženneta za osobu koja izbjegava lagati, čak i ako se šalila.” [Ebu Davud]

14 – Izgradnja džamije

Omer Ibn Al Khattab je prenio: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Ko sagradi mesdžid (džamiju) u kojoj se spominje Allahovo ime, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu.’” (Ibn Madže) )

U jednom drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko sagradi džamiju radi Allaha, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.” [Buhari]

15 – klanjanje džematskog namaza u mesdžidu

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko ode u mesdžid na moru ninga i uveče (za džematsku molitvu) Allah će im pripremiti časno mjesto u Džennetu uz lijepo gostoprimstvo.” [Buhari]

16 – Izbjegavanje argumenata

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ja garantujem kuću u blizini Dženneta za osobu koja izbjegava svađu, čak i ako zna da je u pravu.” [Ebu Davud]

17 – Posvetiti vrijeme klanjanju Allahu

Rabee‘ah ibn Ka‘b al-Aslami ra, koji je rekao: “Ja sam prenoćio kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i donosio mu vodu za nuždu i sve što mu je trebalo. Rekao mi je: “Pitaj”. Rekao sam: tražim da budem sa vama u raju. Rekao je: “Ima li još nešto?” Rekao sam: To je sve. Rekao je: “Pomozi mi da to uradim za tebe tako što ćeš mnogo klanjati”. [Sahih Muslim]

18 – Traženje islamskog znanja

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Onome ko putuje putem u potrazi za (islamskim) znanjem, Allah će mu olakšati put u Džennet.” [musliman]

19 – Oprost dužniku koji se nalazi u teškoćama

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Bio je jedan trgovac koji je davao zajmove ljudima, i kad god bi njegov dužnik bio u teškoj situaciji, govorio je svojim radnicima: ‘Oprostite mu da bi nam Allah oprostio.’ njega.” [Sahih Buhari i Muslim]

20 – Pokazivanje strpljenja na smrt nečije djece

Enes ibn Maalik je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nema muslimana koji izgubi troje svoje djece prije nego što uđu u pubertet, ali će ga Allah uvesti u Džennet zahvaljujući svojoj milosti prema njima.” [Buhari]

21 – Sponzoriranje siročeta

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ja i onaj ko sponzorira siroče bit ćemo u džennetu kao ova dvojica” – i pokazao je kažiprstom i srednjim prstom, držeći ih razdvojene. [Sahih Al-Bukhari]

22 – Pokazivanje strpljenja kod gubitka vida

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Ako svom robu oduzmem vid, a on bude strpljiv i traži Moju nagradu, onda ću ga nagraditi ničim manjim od Dženneta.” Sahih Bukhari]

23 – Ugoditi svom mužu

Prenosi Enes ibn Malik: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada žena klanja pet puta namaz, posti tokom ramazana, čuva svoju čednost i sluša svog muža, može ući kroz bilo koje džennetske kapije koje želi.” [Tirmizi]

Osim toga:

Umm Selamah prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ako žena umre dok je njen muž bio zadovoljan njome, ona će ući u Džennet. [Tirmizi]

24 – Pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku (a.s.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Sav moj narod će ući u Džennet osim onih koji to odbiju.” Ashabi su upitali: “O Resulullah! Ko bi odbio?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je tada rekao: “Ko me bude poslušan ući će u Džennet, a ko me ne posluša, zaista je odbio (da ide u Džennet).” [Buhari]

Islamski Forum
Back to top button