Brak & Porodica

Brak u Kuranu

Udavajte neudate i ženite neoženjene...

Kur’an podržava brak, spominjući prava, ponašanje i vrijednosti koje uključuju uspješan i sretan bračni život. U ovom članku ćemo navesti neke od ajeta koji govore o braku.

Važnost braka

“Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (En-Nur, 32.)

Ovaj ajet nas uči da se imetak ne bi trebalo smatrati izvorom tjeskobe niti preprekom za brak. Bogatstvo nikada nije zajamčeno i ima tendenciju da varira tokom života. Allah Uzvišeni je uvijek prisutan i pouzdan pomagač. Stoga, vjenčanje, odnosno traženje braka s ispravnom namjerom može otvoriti vrata nafake. Međutim, ako je netko u poziciji da nikako nije u mogućnosti ispuniti prava supružnika niti priuštiti potrepštine potrebne za život, tada se traženje braka može odgoditi. Onaj tko nije u mogućnosti stupiti u brak potiče se na post, ibadet koji čuva čistoću i pomaže čovjeku da kontrolira svoje strasti, umjesto da one kontroliraju njega.

Njegovanje odnosa

“O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drúgu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.” (En-Nisa, 1.)

Četvrta sura Kur’ana, sura an-Nisa , bavi se uzajamnim pravima ljudskih bića, a uz to i postavlja temelje zdravog obiteljskog života. Prvi ajet uči nas da sva ljudska bića dijele iste korijene kao potomci Adema a.s. i njegove žene Have (ili Eve), Allah bio zadovoljan s njima. Brak je dar za supružnike da zajedno vode život smirenosti i suosjećanje, empatiju kao što je opisano u Kur’anu.

Uloga supružnika

“…one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća…“ (El-Bekare, 187.)

Ovaj određeni kur’anski ajet o braku opisuje supružnike kao odjeću. U tom smislu, muž i žena su ravnopravni. Funkcija odjeće je skrivanje i zaštita, stoga supružnici jedno drugom služe kao zaštita i utočište. Također, važno je provođenje kvalitetnog vremena i ispunjavanje međusobnih prava. Supružnici bi trebali biti aktivni u nastojanju da osiguraju da brak bude mjesto povjerenja. Metafora supružnika kao odjeće oslikava živopisnu sliku veze i intimnosti koja naglašava zdravu vezu. Brak, prema Kur’anu, služi kao utočište i mjesto topline.

Ljubaznost i poštenje prema ženama

“ O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao. Ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte ništa od toga. Zar da joj to nasilno oduzmete, čineći očigledan grijeh?” (En-Nisa, 19. i 20.)

Budući da je brak ugovor u kojem se obje strane međusobno slažu s različitim uvjetima, uključujući prirodu miraza (mehr) i njegov iznos, vraćanje na ono što je dogovoreno smatra se nepravednim. Ovi ajeti o braku imaju za cilj zaštititi žene od nepravde. Sve što je u vlasništvu žene, uključujući njezin miraz ili bilo koje darove koje je ona dobila, njezin suprug ne može uzeti natrag niti to mogu zahtijevati njegovi nasljednici. Prisiljavanje i uznemiravanje žene da bi se došlo do njenog imetka smatra se ugnjetavanjem i nepravdom.

Kur’an opominje muškarce da se prema ženama odnose s ljubaznošću i poštovanjem, čak i u vrijeme svađe ili razvoda. Iako se biti dobar prema supružniku treba smatrati osnovnim ponašanjem, činjenica da je to naglašeno u Kur’anu pokazuje važnost dobrote i harmonije u zajedničkom životu.

Suština braka

“…i oni koji govore: ‘Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!‘” (El-Furkan, 74.)

Ovaj ajet govori o onima koji dove za svoj brak. Važno je upućivanje dove Stvoritelju, za lakoću i sreću u braku, kao i za potomstvo koje je pravedno i na uputi. Također, dova za svoju obitelj umjesto isključivog fokusiranja na vlastito poboljšanje, u bilo kojem području života, je daleko bolje i korisnije.

“… i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju…“ (Er-Rum, 21.)

Jedan od ciljeva bračnog života je mir, a ključ za to je ljubav i milost. Allah stavlja ljubav i milost u srca supružnika kako bi mogli živjeti miran život zajedno. Praštanje i empatija povećavaju ljubav i grade jači i stabilniji odnos koji može izdržati iskušenja u životu.

Brak nije ograničen na “pravnu ili vjersku” vezu. Brak je slojevit u ljudskim emocijama i zajednica je satkana kroz ljubav, druženje, ljubaznost, suosjećanje i podršku. Kur’an potiče supružnike da se međusobno lijepo odnose. Zdrav odnos postiže se obostranim zalaganjem, poštivanjem međusobnih prava te iskrenošću.

Islamski Forum
Back to top button